Zarządzanie /3 047 prac/

 • Ocena brak

  Jakość - ujęcie ekonomiczne

  Rozwój, przychody, koszty

  Jedynym skutecznym sposobem nie dopuszczenia do bankructwa przedsiębiorstwa jest zapewnienie mu rzeczywistego postępującego rozwoju. Zarząd winien więc podejmować takie decyzje, które spowodują, że utargi, czyli przychody ze sprzedaży produktów będą przewyższać koszty...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /11.09.2011 Znaków /2 926

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Samoorganizacja

  Samoorganizacja (ang. self-organisation, self-assembly)

  Geneza i znaczenie

  W zależności od kontekstu i dyscypliny naukowej słowa samoorganizacja i samoporządkowanie mogą być traktowane jako synonimy lub mieć osobne znaczenia

  Jest to pojęcie powstałe w ramach paradygmatu złożoności, którzy...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /11.09.2011 Znaków /1 202

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kary i nagrody

  Definicja

  Kara - środek represyjny stosowany względem osób, które popełniły przestępstwo lub w jakikolwiek sposób naruszyły normy prawne lub obyczajowe; środek wychowawczy mający na celu hamowanie wykroczeń. Kara to sytuacja negatywna, której człowiek stara się unikać.

  Nagroda - wyróżnienie...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /10.09.2011 Znaków /3 246

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przewaga rynkowa

  Charakterystyka

  Przewaga rynkowa - przewaga konkurencyjna na rynku lokalnym i globalnym, stała zdolność do wygrywania z konkurencją, należy ją rozpatrywać łącznie z zasięgiem, który określa zdolność do konkurowania na różnej liczbie rynków lub ich segmentów. podstawą do budowania przewagi...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /10.09.2011 Znaków /1 914

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Analiza morfologiczna

  Definicja i geneza

  Analiza morfologiczna to jedna z metod która łączy w sobie pierwiastek intuicyjny i analityczny. Jest to metoda kombinatoryczna stanowiąca swoisty symulator wyobraźni. Metoda ta została stworzona przez szwajcara Fritza Zwicky?ego (1898-1974). Opracował on w latach 1938-1948 podstawy...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /10.09.2011 Znaków /4 795

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Organizacja inteligentna

  Charakterystyka

  Organizacja inteligentna to organizacja opierająca się na zarządzaniu wiedzą. Często nazywana jest również organizacją uczącą się lub samodoskonalącą. Umożliwia uczenie się wszystkich jej członków. Jednocześnie świadomie przekształca zarówno siebie jak i kontekst, w którym...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /08.09.2011 Znaków /4 654

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ISO 13335

  Charakterystyka

  vISO/ IEC TR 13335 jest to tzw. raport techniczny pt. "Technika informacyjna - Wytyczne do zarządzania bezpieczeństwem systemów informatycznych" (ang. 'Information Technology - Guidelines for the Management of IT Security' GMITS). Raport wydany został wspólnie przez Międzynarodową...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /08.09.2011 Znaków /3 268

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rozwój przez restrukturyzację

  Charakterystyka

  Rozwój firmy poprzez restrukturyzację odnosi się do rozwiązań istniejących i może występować w dwóch odmianach:

  a) jako restrukturyzacja naprawcza,

  b) jako restrukturyzacja rozwojowa.

  Restrukturyzacja naprawcza stanowi zbiór działań bieżących, przeprowadzanych z reguły w...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /07.09.2011 Znaków /12 376

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Badanie ewaluacyjne

  Definicja

  Badanie ewaluacyjne (ewaluacja) - to proces zbierania, analizowania i wartościowania danych w celu dostarczenia wiedzy niezbędnej do podjęcia decyzji dotyczących przyszłych działań. Ewaluacja może dotyczyć dokumentów, działań, procesów, osób, rezultatów itp. Ewaluacja jest procesem...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /07.09.2011 Znaków /2 092

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Poka Yoke

  Charakterystyka

  Za twórcę Poka Yoke uważa się japońskiego inżyniera, Shigeo Shingo, który także w znacznym stopniu przyczynił się do udoskonalenia systemu produkcyjnego Toyoty (TPS). Pierwsze urządzenie Poka Yoke zostało przez Shigeo Shingo zastosowane w fabryce Yamada Electric

  W 1961 roku wprowadził...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /07.09.2011 Znaków /3 512

  praca w formacie txt

Do góry