Zarządzanie /3 047 prac/

 • Ocena brak

  Odszkodowanie

  Charakterystyka Ogólna

  Odszkodowanie - suma pieniężna które przysługuję poszkodowanemu, wypłacana przez osobę która wyrządziła lub jest odpowiedzialna za daną szkodę. Bardzo często zdarza się, że odszkodowanie jest wypłacane przez towarzystwo ubezpieczeniowe, jeżeli tylko sprawca szkody...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /15.09.2011 Znaków /2 398

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Specjalizacja

  Definicja

  Specjalizacja - obok centralizacji, hierarchii i formalizacji, jest jednym z wymiarów struktury organizacyjnej. Specjalizacja określa podział pracy między komórki i stanowiska w strukturze organizacyjnej, a przez to charakter i siłę więzi podziału pracy (więzi specjalizacyjnych). Specjalizacja...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /15.09.2011 Znaków /3 704

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Metody pracy zdalnej

  Charakterystyka

  Praca w zespole projektowym (praca grupowa) jest obok networkingu i teleworkingu jedna z form pracy w organizacji wirtualnej, którą to definiuje się jako dynamiczne narzędzie zarządzania oparte na sieciach komputerowych i możliwościach korzystania z banków informacyjnych (np. Internet) dla...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /14.09.2011 Znaków /3 460

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Cło

  Charakterystyka

  Cło to podatek, który państwo nakłada na import (Mansfield, 2002, s.400). Według innej definicji, cło jest opłatą pobieraną przy przekraczaniu przez towar granicy celnej danego kraju (Budnikowski 2001, s.165).

  Istnieją dwa główne powody utrzymywania ceł. Pierwszy to ochrona krajowego...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /14.09.2011 Znaków /2 470

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ryzyko ceny

  Charakterystyka

  Ryzyko ceny w dokładnym tego słowa znaczeniu, definiowane jest jako ryzyko ściśle związane z niekorzystnymi zmianami cen materiałów i surowców do produkcji zużywanych przez określone przedsiębiorstwa, a także wyrobów i usług przez nie sprzedawanych. Negatywne zmiany tych cen (wzrost...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /14.09.2011 Znaków /3 501

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jednoznaczność informacji

  Jednoznaczność

  Określa występowanie możliwości różnych interpretacji danej kategorii informacji.

  Informacje powinny być zawsze dobrane pod kątem charakterystyki opisywanego problemu i stosowanych metod zarządzania. Wymagana jest jednoznaczność informacji zarówno rzeczowa jak i podmiotowa.

  Autor:...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /14.09.2011 Znaków /332

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Metodyka wstępująca

  Charakterystyka

  Metodyka zstępująca (kaskadowa) określa listę działań typową dla większości projektów systemów informatycznych. Dla konkretnego projektu należy wybrać odpowiedni podzbiór czynności, które są ze sobą powiązane i uszczegółowione na kilku poziomach i pogrupowane w tzw. punkty...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /14.09.2011 Znaków /788

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zależności hierarchiczne

  Charakterystyka

  Każde przedsiębiorstwo musi być zorganizowane. Głównymi problemami ukształtowania zależności hierarchicznych i tworzenia członów kierowniczych to rozstrzygnięcie dwóch podstawowych aspektów, jakimi jest jedność rozkazodawstwa oraz wykorzystanie potencjalnej rozpiętości...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /13.09.2011 Znaków /2 274

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Proces motywacji (firma produkcyjno-handlowa)

  Cele procesu

  Cele ogólne procesu:

  Budowanie więzi między pracownikiem a firmą. Wzrost pracowników|zaangażowania pracowników w wykonywane zadania. Poprawa nastrojów i komunikacji wewnątrz organizacji.

  Cele procesu zgodne z koncepcją SMART|S.M.A.R.T.:

  Wzrost wydajności pracowników w ciągu roku o 15...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /13.09.2011 Znaków /37 719

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Związki zawodowe

  Zobacz więcej w zawodowe|kategorii poświęconej związkom zawodowym.

  Charakterystyka

  Związki zawodowe to organizacje, których celem jest reprezentowanie interesów pracowników i regulowanie stosunków między pracodawcami i pracownikami. Wielkość organizacji związkowych nie jest jednoznacznie określona...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /13.09.2011 Znaków /7 619

  praca w formacie txt

Do góry