Zarządzanie /3 047 prac/

 • Ocena brak

  Zarządzanie przez cele

  Charakterystyka

  Zagadnienie motywacji jest powszechnie znane i rozumiane, przynajmniej w ten najprostszy i praktyczny sposób. Wielu z was zapewne zdaje sobie sprawę z tego, iż osiągniecie znaczących rezultatów w pracy zależy głównej mierze od motywacji do działania. Kilkoro dodałoby jeszcze, że...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /23.09.2011 Znaków /10 667

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Typy projektów i ich rodzajowy podział

  Typy

  Wśród projektów można wydzielić 3 podstawowe typy, są to:

  Projekty typu identyfikacyjnego - ich celem jest przedstawienie aktualnego stanu dowolnego procesu lub obiektu; Projekty typu diagnostycznego - zawierają wszelkiego typu analizy, ekspertyzy; mają one na celu ustalenie przyczyn i ocenę...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /23.09.2011 Znaków /2 281

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Syndrom grupowego myślenia

  Charakterystyka

  Syndrom grupowego myślenia - pojawia się wtedy gdy dążenie grupy do konsensusu i spójności przeważa nad dążeniem do osiągnięcia możliwie najlepszej decyzji.

  W wyniku takiego zjawiska może dojść do sytuacji w której podejmowana jest decyzja, która nie leży w interesie ani grupy...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /23.09.2011 Znaków /1 905

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Metoda RAPPOS

  Charakterystyka

  Metoda RAPPOS jest metodyką opartą na podejściu diagnostyczno-funkcjonalnym, w której podstawowe znaczenie ma element diagnostyczny.

  Postępowanie w metodzie RAPPOS składa się z czterech faz.

  I. Faza przygotowująco - ukierunkowująca

  Składa się ona z następujących etapów:

  Określenie...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /23.09.2011 Znaków /3 580

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zarządzanie przez kulturę organizacyjną

  Charakterystyka

  Zarządzanie organizacją skupia się na procesach i zadaniach, na które organizacyjna ma coraz większy wpływ. W pracach naukowych z zakresu zarządzania pojawiła się dopiero w latach 80. Kultura organizacji obejmuje: technikę i technologię, struktury organizacyjne, zasoby ludzkie, normy...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /22.09.2011 Znaków /2 871

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zarządzanie personelem

  Charakterystyka

  Zarządzanie personelem - to działania umożliwiające ludziom pracującym i zatrudniających ich organizacjom uzgodnienia w obszarze spraw pracowniczych. Kierowanie ludźmi jest ciągłym rozwiązywaniem problemów, które występują w układzie przełożony-podwładny. Ludzkie zachowania...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /22.09.2011 Znaków /3 406

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Inkubator przedsiębiorczości

  Charakterystyka

  Inkubatory Przedsiębiorczości to zorganizowane kompleksy gospodarcze obejmujące szeroką grupę wyodrębnionych i opartych na nieruchomości ośrodków, posiadających ofertę lokalową oraz ofertę usług wspierających małe i średnie firmy. Funkcjonowanie kompleksów jest ukierunkowane na...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /22.09.2011 Znaków /2 229

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Profil kwalifikacyjny stanowiska

  Definicja

  Profil kwalifikacyjny stanowiska to tworzony w oparciu o analizę stanowiska pracy profil wymagań tego stanowiska. Jest to początkowy etap procesu doboru pracowników. W celu zwiększenia skuteczności działań doboru pracowniczego przygotowuje się ?matrycę porównań?, która powinna być wzorcem...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /21.09.2011 Znaków /2 658

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Prognozowanie przychodów i kosztów

  Charakterystyka

  Stanowi ono przewidywany poziom sprzedaży oraz kosztów zależny od strategii marketingowej i przyjętych założeń dotyczących otoczenia marketingowego przedsiębiorstwa. Jest systemem tworzenia informacji zarządczej ex ante, umożliwiającej controlling działalności gospodarczej...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /21.09.2011 Znaków /6 671

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przetwarzanie informacji

  Definicja

  Jest to działanie polegające na zastosowaniu szeregu metod i procedur transformacji informacji zgodnie z wcześniej określonymi potrzeb informacyjnych|potrzebami informacyjnymi kierownictwa. Typowymi przykładami procedur transformacji informacji są: agregacja informacji, dezagregacja, wyszukiwanie...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /21.09.2011 Znaków /2 576

  praca w formacie txt

Do góry