Zarządzanie /3 047 prac/

 • Ocena brak

  Podejście opisowo-ulepszające

  Charakterystyka

  Bycie pracowitym nie wystarcza do osiągnięcia sukcesu. Co więcej można pracować mniej niż inni i mieć z tego więcej korzyści. Kluczem do sukcesu jest organizacja pracy. Na organizację pracy składają się następujące cechy: analiza, planowanie i konsekwentność. Innymi słowy "nie ma...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /26.09.2011 Znaków /2 662

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Eksport bezpośredni

  Charakterystyka

  Eksport bezpośredni: polega na sprzedaży przez producenta własnych wyrobów za granicą bez pośrednika. Wymaga on pewnej znajomości kontraktów handlowych, rynków zbytu i techniki handlu zagranicznego. W miarę jego rozwoju kontakty te zwykle stają się bardziej intensywne, co nie pozostaje...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /26.09.2011 Znaków /3 808

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Metodyka opracowania strategii zarządzania

  Charakterystyka

  Definiowanie strategii zarządzania powinno być realizowane za pomocą sprawdzonej w praktyce i łatwej w stosowaniu metodyki. Przykładem jednej z wielu metodyk definiowania i realizacji strategii zarządzania jest program działalności globalnej przedsiębiorstwa (DGP), którego najważniejsze...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /26.09.2011 Znaków /2 155

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Strategia dywersyfikacji

  Charakterystyka

  W klasycznym rozumieniu strategia dywersyfikacji to "przedsięwzięcie polegające na przegrupowaniu środków będących w dyspozycji przedsiębiorstwa na działania zasadniczo różne od prowadzonych w przeszłości. Wymaga zaangażowania się w branże, technologie i rynki, które są nowe dla...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /25.09.2011 Znaków /1 533

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Reakcje nabywców i konkurentów na zmiany cen

  Charakterystyka

  Reakcja konsumentów lub tez ich brak mówią o znaczeniu cen na kształtowanie się popytu. Popyt jest w dużej mierze determinowany cena, ale jej wszelkie wahania zależą również od zmian zachodzących w popycie.

  Analiza kształtowania się popytu wywołanego zmiana cen dostarcza informacji o...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /25.09.2011 Znaków /10 562

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  System informowania kierownictwa

  Charakterystyka

  System informacji kierownictwa- "SIK system gromadzący kompleksowe dane, organizujący je i sumujący w formie przydatnej dla menadżerów i dostarczający tym menadżerom informacji potrzebnej im w pracy" (R.W. Griffin 2001 s.684). System służący do automatycznego przetwarzania danych...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /25.09.2011 Znaków /1 530

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Departamentalizacja

  Charakterystyka

  Departamentalizacja jest jednym z mechanizmów tworzenia struktury organizacyjnej, polegającym na logicznym, sprawnym i efektywnym łączeniu zadań i pracowników. Inaczej rzecz ujmując, jest wynikiem decyzji kierownictwa o tym, jakie rodzaje czynności - po ich podziale na zadania - można...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /24.09.2011 Znaków /1 968

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Modelowanie parametryczne

  Charakterystyka

  Modelowanie parametryczne jest jedną z metod szacowania kosztów projektu od góry do dołu. Wykorzystuje ono model matematyczny oparty na znanych parametrach czyli rozkład normalny lub inny rozkład teoretyczny, z którym porównywane są empiryczne rozkłady występujące w badanej zbiorowości...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /24.09.2011 Znaków /1 446

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Awansowanie

  Awans jest związany ze zmianą warunków pracy na korzystniejsze z punktu widzenia pracownika. Zmiana ta może dotyczyć:

  zmiany stanowiska na wyższe w hierarchii (awans pionowy), zmiany stanowiska bez zmiany poziomu w hierarchii (pracowników|awans poziomy), poziomu wynagrodzenia (awans płacowy), uzyskaniem...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /24.09.2011 Znaków /2 097

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Baza wiedzy

  Charakterystyka

  Jest to powszechnie przyjęta nazwa dla informatycznego narzędzia wspomagającego pracę pracowników pomocy technicznej różnego rodzaju przedsiębiorstw.

  Baza wiedzy (ang. Knowledgebase) stanowi swoisty rejestr problemów zgłaszanych przez klientów firmy (użytkowników jej produktów)...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /24.09.2011 Znaków /1 229

  praca w formacie txt

Do góry