Zarządzanie /3 047 prac/

 • Ocena brak

  Opracowanie podstaw systemu informatycznego

  Jak wspomniano wcześniej, jednym z podstawowych warunków wdrożenia logistycznej strategii w przedsiębiorstwie jest wprowadzenie technologii informatycznej jako efektywnego narzędzia zbierania i przetwarzania informacji. W niniejszym podrozdziale przedstawiono kolejne kroki, jakie należy wykonać, aby...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Nortug Dodano /20.03.2013 Znaków /13 618

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Analiza istniejącego systemu przedsiębiorstwa

  Analiza istniejącego systemu zapisu procedur, ich obiegu i przetwarzania informacji w przedsiębiorstwie polega na obiektywnym badaniu faktów i sytuacji, które są istotne dla procesu. Dlatego analityk powinien dotrzeć do podstaw procesu i możliwie najdokładniej zapoznać się z istotą problemu.

  Droga do...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Nortug Dodano /20.03.2013 Znaków /18 361

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Definicje i cele systemów

  Jest wiele definicji systemu, niektóre z nich zostały przedstawione niżej. Według I.G. Wilsona system to:

  (...) regularny lub uporządkowany zespół składników lub części w połączonych lub wzajemnie od siebie uzależnionych seriach lub w całości.

  Albo inaczej:

  (...) jest to grupa składników lub...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Nortug Dodano /20.03.2013 Znaków /9 758

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Systemy zarządzania a obieg informacji

  Ilość informacji przepływającej pomiędzy działami zależy w dużym stopniu od dyrekcji zakładu. Dużym przedsiębiorstwom państwowym została narzucona struktura oraz ilość niezbędnej informacji, jaka musiała być przesyłana do jednostek nadrzędnych: dawnych zjednoczeń i ministerstw, a także dla...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Nortug Dodano /20.03.2013 Znaków /3 476

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Stanowiska i związane z nimi kompetencje w przedsiębiorstwie

  Wraz ze zmianami strukturalnymi dokonującymi się w gospodarce pojawiają się nowe rodzaje stanowisk lub też poprzednio znanym stanowiskom nadaje się nowe, a czasami rozszerzone znaczenie, co jest widoczne w ogłoszeniach prasowych. Kilka z nich zostanie omówione.

  Organizator przedsiębiorstwa tworzy...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Nortug Dodano /20.03.2013 Znaków /16 530

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zarządzania kapitałami przedsiębiorstwa

  Podstawowym elementem mającym wpływ na zadania produkcyjne są kapitały, jakie posiada do dyspozycji przedsiębiorstwo. Stąd głównym celem zarządzania kapitałami firmy jest maksymalizacja jej wartości rynkowej, na drodze osiągania najwyższego zysku z zainwestowanych środków kapitałowych, przy...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Nortug Dodano /20.03.2013 Znaków /7 189

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  System informacyjny w przedsiębiorstwie

  Przez system informacyjny w przedsiębiorstwie rozumie się przepływ odpowiednio ukierunkowanej i wyselekcjonowanej informacji pomiędzy oddziałami i wydziałami struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa, w celu zapewnienia bieżącej rejestracji zjawisk oraz kontroli działań i ich zgodności z...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Nortug Dodano /20.03.2013 Znaków /9 031

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Doradztwo organizacyjne - WSPÓŁPRACA MENEDŻERA Z DORADCAMI

  Doradztwo organizacyjne przynosi przedsiębiorstwu korzyści, gdy obie strony są kompetentne: konsultanci w zakresie wykonywanych usług doradczych, natomiast klienci (dyrektorzy, a także specjaliści w przedsiębiorstwie) w sposobach wykorzystania pracy konsultantów.

  Dyrektor, będący zleceniodawcą lub...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Nortug Dodano /20.03.2013 Znaków /16 381

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Problemy przy ustanawianiu skutecznych systemów kontroli

  Większość osób odczuwa przynajmniej trochę niechęci wobec perspektywy obserwacji ich pracy i informowania o niej innych. Jak zauważyliśmy, jeśli instrumenty kontrolne są typu sterującego, a informacje o wykonaniu celu są przekazywane kontrolowanym, niechęć do kontroli często słabnie, a nawet...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Dale Dodano /20.03.2013 Znaków /2 599

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kontrola w organizacji

  Kontrola jest kluczem do osiągnięcia efektywności organizacji. Istnieje wiele sprzecznych poglądów na najlepszy sposób kierowania organizacją. Jednakże zarówno teoretycy, jak i praktycy zgadzają się co do tego, że dobre kierownictwo potrzebuje skutecznej kontroli. Kombinacja dobrze zaplanowanych...

  Ocena / Przedmiot / Zarządzanie

  Autor /Dale Dodano /20.03.2013 Znaków /14 170

  praca w formacie txt

Do góry