Teologia /1 528 prac/

 • Ocena brak

  Irenizm

  (z gr. “pokój”). Pokojowe albo łagodzące podejście do zagadnień związanych z jednością Kościoła, które może prowadzić do prób zacierania rzeczywistych różnic między chrześcijanami albo do upowszechniania porozumienia kosztem prawdy, czyli do zajęcia stanowiska, które zostało słusznie potę-pione...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Eligia Dodano /23.11.2012 Znaków /649

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jansenizm

  Ruch teologiczny i duchowy, którego cechą znamienną była surowość moralna i pesymi-styczny pogląd na stan człowieka. Nazwa pochodzi od nazwiska Kornela Ottona Jansena (1585-1638), który w roku 1636 został wyświęcony na biskupa Ypres w Belgii.

  Wraz ze swoim przyjacielem, Janem Duvergierem de Hauranne...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Eligia Dodano /23.11.2012 Znaków /1 536

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Islam

  (arab. “poddanie się” woli Bożej). Religia ogólnoświatowa, która Mahometa (ok. 570-632) uznaje za ostatniego proroka Bożego (“rasul”, czyli posłaniec), znajdującego się w szeregu rozpoczętym przez Abrahama i kontynuowanym przez Jezusa.

  Mahomet potępiał Żydów za to, że odmówili przyjęcia Jezusa, a...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Eligia Dodano /23.11.2012 Znaków /3 356

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jednoznaczność

  Orzekanie o wszystkich podmiotach - także o Bogu - w dokładnie ten sam sposób. Ten sposób postępowania może jednak nasuwać wniosek, że nie ma żadnej istotnej różnicy między Bogiem a człowiekiem, i może on doprowadzić do monizmu w filozofii i do panteizmu w teologii.

  Zob. analogia, monizm, panteizm...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Eligia Dodano /23.11.2012 Znaków /351

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Istota i energie

  Kluczowe rozróżnienie w teologii św. Grzegorza Palamasa (ok. 1296-1359), według którego istota Boża pozostaje niepoznawalna, inaczej niż “energie” albo formy Bożego oddziaływania dające życie i objawiające Boga. To rozróżnienie w Bogu zostało wymyślone po to, aby ochronić zarówno nasze przebóstwienie...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Eligia Dodano /23.11.2012 Znaków /481

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Inkwizycja

  (łac. “badanie, śledztwo”). Specjalny kościelny trybunał sądowy, którego zadaniem było śle-dzenie, aresztowanie, sądzenie i karanie heretyków.

  Ten sposób postępowania upowszechnił się za cza-sów Innocentego III (1160-1216), a powstał z przekonania, że herezja powinna być likwidowana, ponie-waż...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Eligia Dodano /23.11.2012 Znaków /1 202

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Inicjacja

  (łac. “wprowadzenie, wtajemniczenie”). Stopniowe wprowadzanie w tajemnice religii. Chrześcijaństwo na początku swego istnienia spotkało się z konkurencją ze strony religii bliskowschodnich, których cechą znamienną była nauka dostępna tylko dla wtajemniczonych oraz kult, w który neofitów wprowadzano...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Eligia Dodano /23.11.2012 Znaków /703

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Idealizm

  (gr. “pojęcie”) Całościowa interpretacja rzeczywistości i historii, w której idee i ideały maj ą przewagę nad konkretnym doświadczeniem i nad przedmiotami będącymi w zasięgu zewnętrznego doznawania.

  W sposób bardziej specyficzny przez idealizm rozumiemy każdy taki system filozoficzny, który wszystko...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Eligia Dodano /23.11.2012 Znaków /1 638

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Historia teologii

  Systematyczne próby zrozumienia i wyjaśnienia objawienia, trwające od czasów Nowego Testamentu po Sobór Watykański II, oraz jego następstwa. Św. Paweł, św. Jan, św. Łukasz i inni autorzy ksiąg Nowego Testamentu - jeszcze bardziej niż ich poprzednicy w Starym Testamencie - pozostawili nam natchnione...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Eligia Dodano /23.11.2012 Znaków /4 626

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ikona

  (gr. “obraz, wizerunek”). Obraz święty, namalowany na drewnie albo ukształtowany w formie mozaiki. Ikony są zazwyczaj obrazami bez zastosowania perspektywy, nawet jeżeli czasem kontury szat są malowane na osłonach.

  Osoby i wydarzenia na ikonach są przedstawiane raczej symbolicznie niż realistycznie i w...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Eligia Dodano /23.11.2012 Znaków /1 042

  praca w formacie txt

Do góry