Teologia /1 528 prac/

 • Ocena brak

  Jezus Chrystus

  (hebr. “Bóg zbawia” i gr. “Pomazaniec”). Urodzony ok. 4-6 r. przed naszą erą i ukrzy-żowany w ok. 30 roku naszej ery, założyciel chrześcijaństwa, uznany za jedną z Osób Boskich (Syn Bo-ży) w dwóch naturach (jest prawdziwym Bogiem i prawdziwym człowiekiem).

  Gdy Albert Schweitzer (1875-1965) wykazał, jak...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Eligia Dodano /23.11.2012 Znaków /2 847

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kairos

  (gr. “czas właściwy”). Wyraz, którego się używa nie tylko tak, jak wyrazu chronos (gr. “czas”) na oznaczenie serii wydarzeń historycznych (2 Tm 4, 3), ale także na oznaczenie chwili, w której Bóg w szczególny sposób wkracza w momentach zwrotnych dziejów zbawienia (Mk 1, 15).

  W znaczeniu szczególnym kairos (w...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Eligia Dodano /23.11.2012 Znaków /631

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Judaizm

  Religia Żydów, narodu wywodzącego się od Abrahama, wyprowadzonego z Egiptu i w szczególny sposób wybranego przez Boga (Rz 9-11). W czasie niewoli babilońskiej (587-539 przed Chr.) stała się ona ściśle i jasno monoteistyczna. Żydzi przeżyli stulecia obcego panowania, zburzenie Jerozolimy w roku 70 po...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Eligia Dodano /23.11.2012 Znaków /1 068

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jezus historyczny

  Jezus ziemski, znany “wyłącznie” z badań historycznych bez uciekania się do wiary. Często “Jezusa historycznego” przeciwstawiano “Jezusowi kerygmatycznemu”, czyli takiemu, w jakiego Kościół wierzy i jakiego przepowiada. Obecnie przyjmuje się powszechnie, że jest rzeczą niemożliwą napisanie biografii...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Eligia Dodano /23.11.2012 Znaków /1 019

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kalendarz gregoriański

  Reforma kalendarza, wprowadzona przez papieża Grzegorza XIII, który w roku 1582 kazał pominąć dni od 5-14 października. W poprzednim kalendarzu juliańskim, utworzonym przez Juliusza Cezara w 45 r. prz. Chr., “rok” trwał trochę dłużej niż faktyczna ilość czasu potrzebnego ziemi na obrót dookoła...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Eligia Dodano /23.11.2012 Znaków /1 293

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jurysdykcja

  (łac. “orzeczenie prawne”). Oparta na przepisach prawnych władza osądzania, co jest dobre lub złe, i do odpowiedniego postępowania.

  W prawie kanonicznym przez jurysdykcję rozumie się prawo i obowiązek sprawowania rządów wewnątrz Kościoła, przy czym uważa się, że jest to władza we właściwym...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Eligia Dodano /23.11.2012 Znaków /1 105

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Język hebrajski

  Stary, klasyczny język, w którym napisano niemal wszystkie księgi Starego Testamen-tu. Po niewoli babilońskiej jego miejsce zajął język aramejski, toteż hebrajski mniej więcej w IV wieku przed Chrystusem przestał być językiem używanym w mowie potocznej. Odrodził się jednak współcześnie jako...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Eligia Dodano /23.11.2012 Znaków /368

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jutrznia

  Starodawna oficjalna modlitwa poranna Kościoła zachodniego, zwana laudes matutinae, czyli “wychwalanie o brzasku”. Wyrażenie “o brzasku” pochodzi stąd, że w klasztorach jutrznię odmawiano wczesnym rankiem; w katedrach te same modlitwy zwano po prostu laudes, czyli “wychwalanie”.

  Z tych dwóch sposobów...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Eligia Dodano /23.11.2012 Znaków /906

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Języki narodowe

  Języki ludowe, którymi się posługuje liturgia. Liturgie zazwyczaj zaczynały od języków miejscowych, chyba że inny język został wprowadzony przez misjonarzy albo przez naród podbijający.

  Dzieje liturgii wskazuj ą jednak stale na głębsze religijne zjawisko, mianowicie na napięcie, jakie istnieje między...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Eligia Dodano /23.11.2012 Znaków /1 676

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kaddisz lub Qaddis

  (heb. “święty”) Bardzo stara doksologia żydowska, używana w modlitwie codzien-nej w synagodze. Wysławia Imię Boże za Jego wielkość i świętość, zanosi prośby analogiczne do dwóch próśb w Modlitwie Pańskiej, oraz wtóruje słowom z Księgi Ezechiela 38, 23: “Tak okażę się wielkim i świętym, tak...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Eligia Dodano /23.11.2012 Znaków /490

  praca w formacie txt

Do góry