Teologia /1 528 prac/

 • Ocena brak

  Katechumenat

  W Kościele pierwotnym okres przygotowania do przyjęcia sakramentu chrztu, którego punktem kulminacyjnym były tak zwane skrutinia, czyli modlitwy mające na celu uwolnienie wybranych od zła spowodowanego przez grzech; odbywały się one w trzecią, czwartą i piątą niedzielę Wielkiego Postu, a rzeczywiste...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Eligia Dodano /23.11.2012 Znaków /726

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kapłani

  (śrdw.-łac. “cappelanus = ksiądz zawiadujący kaplicą, ksiądz nadworny”). Członkowie wspólnoty wydzielonej w celu składania ofiar i pośredniczenia między Bogiem a ludźmi podczas sprawowania kultu, jak w Starym Testamencie kapłani wywodzący się z lewitów (Wj 28, 1; 32, 25-29; Kpł 8, 1-9, 24), jak...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Eligia Dodano /23.11.2012 Znaków /2 061

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kalwinizm

  Odgałęzienie protestantyzmu wywodzące się od nazwiska szwajcarskiego reformatora, Jana Kalwina (1509-1564). W Kościołach protestanckich jego poglądy teologiczne (znamienne przez głoszenie jedności Starego i Nowego Testamentu, przez położenie nacisku na najwyższe zwierzchnictwo Boga, przez przyjęcie...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Eligia Dodano /23.11.2012 Znaków /735

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Katechumeni

  Ludzie przygotowujący się do przyjęcia sakramentów inicjacji chrześcijańskiej. W Ko-ściele pierwotnym zajmowali oni osobne wyznaczone im miejsca podczas Liturgii Słowa. Diakon uroczy-ście wydawał im rozkaz odejścia ze zgromadzenia przed modlitwą wiernych.

  Zob. liturgia słowa, inicjacja.

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Eligia Dodano /23.11.2012 Znaków /307

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kapłaństwo

  Udział w funkcji Chrystusa jako proroka, kapłana i króla. Na mocy sakramentu chrztu i bierzmowania wszyscy wierni uczestniczą w tych funkcjach, a duchowni maj ą w nich szczególny udział na mocy sakramentu święceń (zob. DH 1326; ND 1705; PO 1; AA 10). Dla swej posługi otrzymują szczególne dary dla dobra...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Eligia Dodano /23.11.2012 Znaków /450

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kanonik

  W Kościele łacińskim tytuł nadawany często kapłanom, którzy wspomagaj ą grupę duchow-nych w katedrze lub w kościele kolegiackim (por. CIC 503-510).

  Pozostają oni pod bezpośrednią jurys-dykcją miejscowego ordynariusza i są zobowiązani do wspólnego sprawowania pewnych obrzędów liturgicznych, a...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Eligia Dodano /23.11.2012 Znaków /500

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kadzidło

  Słodko pachnąca żywica, lub wonne korzenie palone na rozżarzonych węglach w kadzielnicy. Pali sieje podczas procesji lub by uczcić ewangeliarz, lekcjonarz, chleb i wino, które będą użyte podczas Eucharystii oraz ciała żywych i zmarłych chrześcijan.

  Kadzidło towarzyszy modlitwom uwielbienia i...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Eligia Dodano /23.11.2012 Znaków /775

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Józefinizm

  Działanie mające na celu uzyskanie przewagi państwa w sprawach kościelnych. Było ono owocem Oświecenia, a zastosowane zostało przez Józefa II w Austrii (cesarz Świętego Cesarstwa Rzymskiego w latach 1765-1790), któremu nawet - z powodu ingerowania w sprawy kościelne - nadano przy-domek “cesarz...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Eligia Dodano /23.11.2012 Znaków /751

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kadzielnica

  Naczynie, które zawiera rozżarzone węgle, używane do palenia kadzidła podczas Mszy św. oraz innych ceremonii, takich jak błogosławieństwo eucharystyczne, Liturgia Godzin, procesje i pogrzeby.

  Zob. błogosławieństwo eucharystyczne, ceremonia, eucharystia, kadzidło, liturgia godzin, pogrzeb 1.

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Eligia Dodano /23.11.2012 Znaków /311

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jubileusz

  (heb. “trąba z rogu baraniego”). Żydowskie prawo nakazujące świętowanie każdego pięćdzie-siątego roku poprzez wyzwalanie niewolników, umarzanie długów hipotecznych oraz pozostawianie zie-mi odłogiem (Kpł 25, 8-12); wydaje się iż nigdy tego nie stosowano.

  Od czasu kiedy Bonifacy VIII (papież w latach...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Eligia Dodano /23.11.2012 Znaków /1 430

  praca w formacie txt

Do góry