Teologia /1 528 prac/

 • Ocena brak

  Klasztor

  Dom zakonników lub zakonnic, żyjących według zatwierdzonej reguły pod kierownictwem uprawnionych do tego przełożonych. Klasztory zgromadzeń zakonnych czynnych różnią się od klaszto-rów mniszych i monasterów wschodnich (CIC 609,614-616; CCEO 433).

  Zwłaszcza na Wschodzie klasz-tory są rozumiane jako dom...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Eligia Dodano /23.11.2012 Znaków /552

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Katolicyzm

  Ogólnoświatowa jedność w wierze i sposobie życia, utożsamiana często z rzymskim Kościołem katolickim; do katolickości odwołuje się także Kościół anglikański i prawosławny.

  Zob. ekumenizm, kościoły.

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Eligia Dodano /23.11.2012 Znaków /230

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Klerykalizm

  Starania kleru o to, by zwiększyć swój wpływ na sprawy niekościelne, a także stanowisko w sprawach duszpasterskich i teologicznych zmierzające do tego, by wszystko skupiało się w ręku du-chowieństwa.

  Zob. antyklerykałem.

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Eligia Dodano /23.11.2012 Znaków /239

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kazanie

  (ze staropolskiego: “kazać = mówić, nauczać”). Głoszenie Słowa Bożego podczas sprawowania kultu chrześcijańskiego albo w postaci zachęty do nawrócenia i oddawania czci Bogu. Jezus, poprzedzony przez Jana Chrzciciela (Mk 1, 1-8), głosił dobrą nowinę o Bogu (Mk 1, 14-15) i wysłał Dwunastu na...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Eligia Dodano /23.11.2012 Znaków /1 473

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kodeks Prawa Kanonicznego (CIC)

  Ostatecznie wiążący kodeks prawa dla Kościoła rzymskiego. Jego rewizję w świetle nadchodzącego ekumenicznego Soboru Watykańskiego II (1962-1965) zapowiedział papież Jan XXIII w 1959 r. Kodeks zredagowano po rozległych wspólnych naradach z biskupami i konfe-rencjami episkopatów.

  Kodeks Prawa...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Eligia Dodano /23.11.2012 Znaków /816

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kazuistyka

  (łac. “przypadek”). Zastosowanie ogólnych zasad moralnych w osądzaniu szczegółowych przypadków z uwzględnieniem konkretnych okoliczności, przy poszukiwaniu woli Bożej.

  Zob. probabilizm, teologia moralna.

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Eligia Dodano /23.11.2012 Znaków /243

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kodeks Prawa Kanonicznego dla Kościołów Wschodnich (CCEO)

  Zarys prawa kanonicznego dla Kościołów wschodnich ogłoszony przez papieża Jana Pawła II (ur. 1920) w roku 1990. Już w roku 1927 - w dziesięć lat po ogłoszeniu Kodeksu Prawa Kanonicznego (CIC) przez papieża Benedykta XV - Kongregacja do Spraw Kościoła Wschodniego (obecnie: Kościołów) zwróciła uwagę...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Eligia Dodano /23.11.2012 Znaków /1 745

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kenoza

  (gr. “odarcie, ogołocenie”). Uniżenie samego siebie, jakiemu się Druga Osoba Trójcy Przenaj-świętszej poddała wskutek wcielenia (Flp 2, 5-11; zob. 2 Kor 8, 9). Nie oznaczało to i nie mogło ozna-czać utraty Bożej natury lub substancji.

  Odnosi się to raczej do przyjęcia ograniczeń związanych z ludz-kim...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Eligia Dodano /23.11.2012 Znaków /709

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kolegialność

  (śrdw.-łac. “collegium, zrzeszenie”). Odpowiedzialność za cały Kościół ciążąca na biskupach wzajemnie ze sobą połączonych i zachowujących łączność z głową kolegium biskupów, papieżem (LG 22-23, CIC 336-341; CCEO 49-54).

  Kolegialność najwyraźniej występuje podczas obrad soboru powszechnego...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Eligia Dodano /23.11.2012 Znaków /541

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kiddusz

  (hebr. “poświęcenie”). Nazwa nadawana bardzo staremu żydowskiemu sposobowi zachowywania szabatu i innych świąt obowiązkowych. W wigilię święta (np. w piątek wieczorem przed szabatem) podczas wieczerzy głowa rodziny podaje wszystkim obecnym kubek wina i odmawia błogosławieństwo.

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Eligia Dodano /23.11.2012 Znaków /304

  praca w formacie txt

Do góry