Teologia /1 528 prac/

 • Ocena brak

  Koncelebra

  (łac. “świętować wspólnie”). Wspólne sprawowanie tej samej czynności sakramentalnej przez kilku szafarzy pod przewodnictwem głównego celebransa.

  Zwyczaj ten powstał w Kościele pier-wotnym i przetrwał na Wschodzie, podczas gdy na Zachodzie ograniczono go do kilku tylko okazji, takich jak święcenia...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Eligia Dodano /23.11.2012 Znaków /1 006

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Konklawe

  (łac. “pod kluczem”). Wybór papieża przez kardynałów. W pierwszym tysiącleciu papieży wybierało duchowieństwo i lud Rzymu. Reformy św. Grzegorza VII (papież w latach 1073-1085) miały na celu ukrócenie wzrastającej korupcji, gdyż wybór papieża często stawał się areną walk pomiędzy po-tężnymi...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Eligia Dodano /23.11.2012 Znaków /1 336

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Koncyliaryzm

  (łac. “zgromadzenie, sobór”). Teoria kwitnąca podczas wielkiej schizmy (1378-1417), kiedy to chrześcijaństwo zachodnie było podzielone przez okazywanie posłuszeństwa dwom, a nawet trzem papieżom.

  Według niej najwyższa władza przysługuje soborowi powszechnemu niezależnie od papieża; Sobór Watykański...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Eligia Dodano /23.11.2012 Znaków /600

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Konsekracja

  Uroczysty akt, przez który człowieka lub rzecz w szczególny sposób przeznacza się dla Boga. Ludzi się konsekruje, kiedy się ich przeznacza do czynności świętych, budynki - kiedy się je przeznacza dla kultu, chleb i wino konsekruje się w najważniejszej chwili podczas sprawowania Eucharystii.

  Zob...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Eligia Dodano /23.11.2012 Znaków /343

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kondakion

  (gr. “krótki”). Jedna z najstarszych i najważniejszych odmian hymnu liturgicznego w Koście-le wschodnim, wywodząca się z V lub VI stulecia; nazwa pochodzi prawdopodobnie od krótkiego kawałka deski, dokoła której tekst był owinięty; może ona jednak pochodzić także stąd, że kompozycja zwięźle poddaje...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Eligia Dodano /23.11.2012 Znaków /1 331

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Komunia święta

  Udział w Ciele Chrystusa przez przyjęcie konsekrowanej Hostii w czasie Mszy św. i po należnym przygotowaniu (np. poprzez jednogodzinny “post”, czyli powstrzymanie się od jedzenia i picia, za wyjątkiem wody, oraz, gdy jest taka potrzeba, przez wyspowiadanie się z grzechów ciężkich).

  Jeżeli się Komunię...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Eligia Dodano /23.11.2012 Znaków /697

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kolekta

  (łac. “zbierać”). Pierwsza zmienna modlitwa podczas Mszy św. odprawianej w obrządku łaciń-skim, następująca bezpośrednio po akcie pokutnym, a w niedziele, uroczystości i święta – po Gloria. Wyraża ona to, o co zgromadzenie może się w milczeniu modlić i w ten sposób “zbiera” jego modlitwy...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Eligia Dodano /23.11.2012 Znaków /439

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kielich

  Naczynie, do którego się wlewa wino przeznaczone do konsekracji podczas sprawowania Eucharystii. Na Zachodzie używa się kielichów mniejszych od czasu, kiedy zgromadzenie wiernych nie przyjmuje Komunii św. pod dwoma postaciami, co zostało zatwierdzone przez Sobór w Konstancji w 1415 roku (zob. DH 1198-1200; ND...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Eligia Dodano /23.11.2012 Znaków /470

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Katolickość

  (gr. “powszechność”). Cecha prawdziwego i nie podzielonego Kościoła, która sprawia, że obejmuje on wszystko i jednoczy w jeden Lud Boży ludzi różnych ras, języków i kultur (por. LG 13).

  Zob. cechy kościoła, sobornost', wkorzenienie w kulturę.

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Eligia Dodano /23.11.2012 Znaków /287

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Koło hermeneutyczne

  Pojęcie rozwinięte - w różnym czasie - przez Martina Heideggera (1889-1976), Rudolfa Bultmanna (1884-1976), Hansa Georga Gadamera (ur. 1900) i innych w nawiązaniu do starań interpretatorów o znalezienie znaczenia tekstu.

  W szczególnej sytuacji historycznej i mając już jakieś rozeznanie co do treści danego...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Eligia Dodano /23.11.2012 Znaków /845

  praca w formacie txt

Do góry