Teologia /1 528 prac/

 • Ocena brak

  Kościoły chalcedońskie

  Pierwotnie te Kościoły, które przyjęły uchwały Soboru Chalcedońskiego. Wyrażenia tego używa się nadal na oznaczenie tych Kościołów wschodnich, które po tym soborze nie odłączyły się od Konstantynopola.

  Zob. Kościoły wschodnie, prawosławi orientalne.

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Pryska11 Dodano /26.11.2012 Znaków /289

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kościół i państwo

  Stosunki między tymi dwoma instytucjami, które w swoim własnym zakresie są od siebie niezależne, powinny jednak ze sobą harmonijnie współpracować, żeby przyspieszyć rozwój wszechstronnego dobrobytu społeczności ludzkiej i podtrzymać właściwą obywatelską i religijną wolność.

  Chociaż członkowie...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Pryska11 Dodano /26.11.2012 Znaków /733

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Konsubstancjacja

  (łac. “istnienie razem różnych substancji”). Potępiony przez Sobór Trydencki (1545-1563) pogląd, że po przeistoczeniu substancje chleba i wina nadal istnieją obok substancji Ciała i Krwi Pańskiej (zob. DH 1652; ND 1527).

  Zob. przeistoczenie.

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Eligia Dodano /23.11.2012 Znaków /276

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Konferencja Episkopatu

  Zgromadzenie biskupów katolickich jakiegoś kraju lub regionu, odbywające się przynajmniej raz na rok, żeby zaplanować wspólne inicjatywy duszpasterskie dla dobra Kościoła na całym terytorium.

  Konferencje episkopatu popierał Sobór Watykański II (CD 37-38; LG 23); zostały one włączone do Kodeksu Prawa...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Eligia Dodano /23.11.2012 Znaków /865

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kontemplacja

  (łac. “uważne przyglądanie się, oglądanie”). Odmiana modlitwy myślnej, podczas której rozum i wyobraźnia wykazują mniejszą aktywność, a wierzący spogląda z miłością na Boga i na Boże tajemnice. Pisarze wschodni mówią o takiej modlitwie, że “umysł zstępuje do serca”.

  Kontemplację będącą...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Eligia Dodano /23.11.2012 Znaków /551

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Konferencje ogólnoprawosławne

  Ruch ukierunkowany na pielęgnowanie jedności działania wśród różnych autokefalicznych Kościołów prawosławnych i na przyczynianie się do utrzymania powiązań z in-nymi Kościołami.

  Pierwsza ogólnoprawosławna narada odbyła się w Konstantynopolu w roku 1923. Podczas drugiej, która się odbyła na Górze...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Eligia Dodano /23.11.2012 Znaków /1 733

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kontrreformacja

  (łac. “przeciw reformie, przeciw naprawie, przeciw odnowie”).

  Ożywiona działalność Kościoła katolickiego (mniej więcej od roku 1520 do końca Wojny Trzydziestoletniej, czyli do roku 1648) skierowana przeciw siłom reformacji.

  Sam wyraz jest problematyczny, ponieważ szczere wysiłki naprawy Kościoła...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Eligia Dodano /23.11.2012 Znaków /2 498

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Konferencje w Lambeth

  Spotkania biskupów anglikańskich rozpoczęte w roku 1867 i odbywające się obecnie co dziesięć lat zazwyczaj w Londynie, w rezydencji arcybiskupa Canterbury. Konferencje te zwołuje arcybiskup Canterbury, który zajmuje pierwsze miejsce wśród metropolitów anglikańskich, lecz poza Wielką Brytanią posiada...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Eligia Dodano /23.11.2012 Znaków /1 050

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Komunia święta duchowa

  Przyjęcie Komunii św. pragnieniem, jeżeli rzeczywiste jej przyjęcie jest niemożliwe. Ci wszyscy, którzy chcą duchowo mieć udział w Ciele Chrystusa, powinni się do tego tak przygotować jakby uczestniczyli we Mszy św. (np. przez wyrażenie prośby o przebaczenie grzechów, przez czytanie Pisma Świętego...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Eligia Dodano /23.11.2012 Znaków /379

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Konfucjanizm

  Wierzenia i zasady życia przejęte ze starych chińskich klasyków i w specjalny sposób przekazane przez Konfucjusza, czyli przez K’ung Fu-tzu (ok. 550-478 przed Chr.).

  Możliwe, że jest on autorem ostatniej z pięciu klasycznych albo “kanonicznych” ksiąg: Szu King (dokumenty historyczne), Szhi-King (wiersze)...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Eligia Dodano /23.11.2012 Znaków /1 365

  praca w formacie txt

Do góry