Teologia /1 528 prac/

 • Ocena brak

  Kościół miejscowy

  Wspólnota zebrana wokół swego biskupa może się w pełnym znaczeniu nazywać “Kościołem”, jeżeli zachowuje łączność z innymi Kościołami miejscowymi. Nowy Testament wyrazu “Kościół” używa zarówno na oznaczenie miejscowych zgromadzeń (Dz 8, 1; Rz 16, 1; 1 Kor 1, 2), jak wszystkich chrześcijan (Mt 16...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Pryska11 Dodano /26.11.2012 Znaków /650

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kościoły wschodnie

  Chodzi o te Kościoły, które się stopniowo stały wspólnotami niezależnymi po śmierci Teodozjusza I (395), kiedy to imperium rzymskie podzieliło się na wschodnie i zachodnie. Wsku-tek tego rozwoju powstały cztery grupy:

  1. Wschodni Kościół Asyryjski; uznaje dwa pierwsze sobory powszechne, nie uznaje...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Pryska11 Dodano /26.11.2012 Znaków /3 715

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kościół wojujący

  Widzialny, pielgrzymujący Kościół tu na ziemi w odróżnieniu od Kościoła cierpiącego (oczekującego), czyli dusz czyśćcowych, oraz od Kościoła triumfującego, czyli od świętych już prze-bywających w niebie.

  Zob. czyściec, niebo.

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Pryska11 Dodano /26.11.2012 Znaków /258

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kościoły wschodnie katolickie - cztery kategorie

  Wśród dwudziestu jeden wschodnich Kościołów kato-lickich, które wyrosły na gruncie tradycji aleksandryjskiej, antiocheńskiej, chaldejskiej i konstantynopoli-tańskiej,

  a. najwyższym rangą jest patriarchat, czyli Kościół całego regionu, kierowany przez patriarchę - biskupa, który posiada jurysdykcję nad...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Pryska11 Dodano /26.11.2012 Znaków /1 752

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kościół wschodni, asyryjski

  Środkowowschodni Kościół, najstarszy z tych, które przetrwały po zerwaniu łączności z Kościołem powszechnym, obecnym na Zachodzie i na Wschodzie. Ta odmiana chrześci-jaństwa rozwijała się pod niewielkim wpływem greckim, ponieważ Kościół ten został założony w bardzo wczesnym etapie rozwoju...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Pryska11 Dodano /26.11.2012 Znaków /2 006

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kościół

  Wyraz pochodzenia staroczeskiego zapożyczony za pośrednictwem staroniemieckiego z łaciń-skiego (“castellum” = miejsce obwarowane, zamek, twierdza). W obecnym języku polskim ma dwa znaczenia:

  1. “budynek dostosowany do potrzeb kultu chrześcijańskiego”: w węższym znaczeniu: “świątynia rzymskokatolicka”...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Pryska11 Dodano /26.11.2012 Znaków /925

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kosmos

  (gr. “świat”, “ozdoba”). Wszechświat jako uporządkowana całość. W Nowym Testamencie wyraz “kosmos” oznacza po prostu to, co nas otacza (Ga 4, 3), albo nawet świat jako element wrogo nastawiony do Chrystusa (J 1, 10).

  W teologii wschodniej wyraz ten się odnosi do piękna stworzenia przeciwstawionego...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Pryska11 Dodano /26.11.2012 Znaków /437

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kościół bizantyńsko - ukraiński

  Największy (ok. 5 milionów członków) katolicki kościół wschodni, który swymi korzeniami sięga nawrócenia w 988 r. księcia Włodzimierza z Kijowa na Rusi, skąd chrze-ścijaństwo rozprzestrzeniło się na tereny wchodzące obecnie w skład Rosji. Ta silna mniejszość katolicka istnieje na Ukrainie od czasu...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Pryska11 Dodano /26.11.2012 Znaków /1 251

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kościoły

  Różne wspólnoty chrześcijańskie, które mogą się między sobą różnić do pewnego stopnia wie-rzeniami, liturgią i przepisami prawnymi, łączą się jednak w jakimś stopniu ze sobą dzięki temu, że mają jednego Pana, jedną wiarę i jeden chrzest (por. Ef 4, 5; AG 19-22, LG 26, a także OE i UR...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Pryska11 Dodano /26.11.2012 Znaków /408

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kościół episkopalny

  Nazwa wspólnoty kościelnej, na której czele stoją biskupi, a szczególnie wspólnota w Stanach Zjednoczonych, która zachowuje łączność z arcybiskupem z Canterbury.

  Zob. wspólnota anglikańska.

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Pryska11 Dodano /26.11.2012 Znaków /239

  praca w formacie txt

Do góry