Teologia /1 528 prac/

 • Ocena brak

  Krzyżmo

  W Kościele zachodnim olej poświęcany przez biskupa (z innymi olejami) w Wielki Czwartek podczas odprawianej rano Mszy Krzyżma św.

  Zazwyczaj tej mieszaniny oleju z oliwek i balsamu używa się podczas udzielania sakramentu chrztu i bierzmowania, podczas święceń kapłańskich, udzielania sakry biskupiej oraz...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Pryska11 Dodano /26.11.2012 Znaków /574

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kyrie eleison

  (gr. “Panie, zmiłuj się nad nami”). Trzykrotnie powtarzana prośba o zmiłowanie, skierowana do Chrystusa Pana (chociaż później uważano, że jest skierowana do Trzech Osób Trójcy Przenaj-świętszej); intonuje ją celebrans (lub chór), a powtarza zgromadzenie wiernych.

  We mszy łacińskiej na-stępuje ono po...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Pryska11 Dodano /26.11.2012 Znaków /663

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Księgi deuterokanoniczne

  (gr. “z drugiego wykazu, z drugiej listy, z drugiego schematu”). Katolicka nazwa tych sześciu ksiąg (oraz fragmentów innych ksiąg) Starego Testamentu, które zostały przekazane w języku greckim (Septuaginta), a których nie ma w kanonie Pisma hebrajskiego.

  Zob. apokryfy...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Pryska11 Dodano /26.11.2012 Znaków /321

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Krew Chrystusa

  W nawiązaniu do tego, jak krew rozumiano w Starym Testamencie, Krew Jezusa wyraża i sprawia wyzwolenie ze śmierci do życia (Wj 12, 7. 13. 22-23; l P l, 18-19), oczyszczenie z grze-chów (Kpł 16; Rz 3, 25; Hbr 9, 12-14; 1 J 1, 7; Ap 7, 14) i nowe - oparte na miłości - stosunki z Bogiem (Wj 24, 3-8; Mk 14...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Pryska11 Dodano /26.11.2012 Znaków /352

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Królestwo Boże

  Podstawowe orędzie Jezusa o ostatecznym królestwie Bożym (Mk 1, 15), o tym zatem Bożym dziele zbawienia, które nadchodzi niejako nagroda za ludzkie czyny, ale jako wyłączny dar Bożej dobroci. Jezus zachęca swoich słuchaczy do tego, by weszli do tego królestwa albo żeby je przyjęli tak, jak dziecko...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Pryska11 Dodano /26.11.2012 Znaków /1 214

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Krypta

  (gr. “ukryte miejsce”). Podziemne pomieszczenie pod kościołem albo jego ołtarzem, które często zawiera groby męczenników, świętych lub innych osób (na przykład fundatorów lub dobroczyńców tego kościoła).

  Zob. katakumby.

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Pryska11 Dodano /26.11.2012 Znaków /278

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kremacja

  (gr. “palenie”). Usunięcie martwych ciał poprzez spalenie. Stary Testament nie tylko, że nie akceptował kremacji, ale nakazywał śmierć przez spalenie za pewne ohydne grzechy (Kpł 20,14; 21,9). Chrześcijaństwo długo sprzeciwiało się zwyczajowi kremacji.

  Obecnie Kościół katolicki zezwala na kremację...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Pryska11 Dodano /26.11.2012 Znaków /612

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kościół zachodniosyryjski

  Ten Kościół zwano często (polemicznie) monofizyckim, a także (ze względu na pochodzenie) Kościołem jakobitów, jego wyznawcy jednak wolą siebie samych nazywać Zachodnio-syryjskim Kościołem Prawosławnym. Jest to jedna z czterech głównych gałęzi tradycji syryjskiej, które wszystkie wyrastają z wczesnej...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Pryska11 Dodano /26.11.2012 Znaków /1 389

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kreacjonizm

  (łac. “stwarzać”).

  1. Nauka głosząca, że każda dusza ludzka jest stworzona bezpośrednio przez Boga (por. DH 3896), a nie -jak się tego domagają traducjoniści - rodzona przez rodziców.

  2. Pojęcie to odnosi się także do skierowanego przeciw ewolucjonizmowi poglądu tych, którzy opowiadania Księgi...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Pryska11 Dodano /26.11.2012 Znaków /596

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kościoły domowe

  Ruch, który się zrodził po drugiej wojnie światowej i który zamierza przywrócić do życia doświadczenia pierwszych chrześcijan; modlili się oni we własnych domach i sprawowali w nich Eucharystię (zob. Dz 1, 12-14; 2, 42-46).

  W niektórych wypadkach doprowadziło to do oderwania się pewnych grup od...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Pryska11 Dodano /26.11.2012 Znaków /578

  praca w formacie txt

Do góry