Teologia /1 528 prac/

 • Ocena brak

  Łaska habitualna

  Wyrażenie, którego używa się na oznaczenie nowego nieustannego życia w Chrystusie spowodowanego przez łaskę (nie stworzoną).

  Często nazywa się ją “łaską uświęcającą”, powoduje ona bowiem stan uświęcenia u samych podstaw, przez działanie Ducha Świętego.

  Odmienna od habitualnej, “łaska...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Pryska11 Dodano /27.11.2012 Znaków /533

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Locus theologicus

  (łac. “miejsce teologiczne”). Główne tematy będące przedmiotem wiary chrześcijańskiej (=loci communes, czyli “miejsca wspólne, łączące wszystkich, na które się wszyscy zgadzają”), inaczej mówiąc, podstawowe zasady i źródła teologii średniowiecznej, barokowej i neoscholastycznej (a także humanizmu...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Pryska11 Dodano /27.11.2012 Znaków /1 325

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Marcjonizm

  Ascetyczny ruch dualistyczny, zapoczątkowany przez Marcjona pochodzącego z Pontu w Azji Mntejszej, który przybył do Rzymu ok. roku 140, a w roku 144 został wyłączony ze wspólnoty kościelnej. W napisanych przez siebie Antytezach utrzymywał on, że Stwórca (albo Demiurg) i prawo Starego Testamentu sanie do...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Pryska11 Dodano /27.11.2012 Znaków /1 240

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Macedonianie

  Sekta, która nazwę zawdzięcza Macedoniuszowi, biskupowi Konstantynopola od roku 342 do złożenia z urzędu przez synod ariański w roku 360. On sam wykazywał skłonności semiariańskie (zob. DH 156, 2527).

  Na Soborze Konstantynopolitańskim I (381) został wprawdzie potępiony razem z tymi, którzy odrzucali...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Pryska11 Dodano /27.11.2012 Znaków /565

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Logos

  (gr. “słowo”, “orędzie”, “rozum”). W filozofii greckiej wyrazem tym oznaczano rozum, który przenika wszechświat i nim rządzi.

  W Starym Testamencie była mowa o Logosie jako o mocy stwórczej oraz ojej uosobionym samo-objawieniu (Iz 55, 10-11; Ps 33,6, 9; 107,20). Żydowski filozof, Filon z Aleksandrii (ok. 20...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Pryska11 Dodano /27.11.2012 Znaków /1 263

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Małżeństwo

  Oparta na umowie wspólnota życia między jednym mężczyzną, a jedną kobietą, dzięki któ-rej stają się oni mężem i żoną, dzielą się nawzajem całym sobą, zabiegają o jak największe dobro drugie-go, w miłości rodzą i wychowują dzieci (GS 47-52). Stary Testament naucza, że zarówno mężczyzna jak...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Pryska11 Dodano /27.11.2012 Znaków /1 477

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Liturgia świętego Jana Chryzostoma

  Liturgia przypisywana patriarsze Konstantynopola, św. Janowi Chryzostomowi (ok. 347-407).

  Jest to zwyczajna liturgia obrządku bizantyńskiego zastępowana przez liturgię św. Bazylego, tylko 1 stycznia, w niedziele Wielkiego Postu (oprócz Niedzieli Palmowej), w Wielki Czwartek, w Wielką Sobotę, w Wigilię...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Pryska11 Dodano /27.11.2012 Znaków /935

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Lex orandi - lex credendi

  (łac. “prawo modlitwy prawem wiary”). Aksjomat, którego pełne brzmienie wygląda tak: Legom credendi lex statuat supplicandi (łac. “o prawie wiary niech stanowi prawo modlitwy błagalnej”), a który pochodzi od św. Prospera z Akwitanii (ok. 390 - ok. 465).

  Jako sekretarz Celestyna I (papieża w latach 422-432)...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Pryska11 Dodano /26.11.2012 Znaków /1 229

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Liturgia eucharystyczna

  Wyrażenie używane na oznaczenie drugiej części Mszy św. następującej po Liturgii Słowa. Polega ona na ofiarowaniu chleba i wina, które się stają Ciałem i Krwią Chrystusa. Sprawowanie tej liturgii uobecnia śmierć ofiarną i zmartwychwstanie Chrystusa, a kończy się uczestniczeniem w ofiarnym Posiłku...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Pryska11 Dodano /26.11.2012 Znaków /436

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Liberalizm

  (łac. “wolny, swobodny”). Rozpowszechniony szeroko kierunek w polityce i religii, nawiązujący do Oświecenia w popieraniu wolności i postępu i w przyjmowaniu nowych idei głoszonych przez aktualną wiedzę i kulturę.

  Najlepszym osiągnięciem liberalizmu było trzeźwe spojrzenie na edukację i walka o...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Pryska11 Dodano /26.11.2012 Znaków /628

  praca w formacie txt

Do góry