Teologia /1 528 prac/

 • Ocena brak

  Melkici

  (syr. “król”). Ci chrześcijanie w cesarstwie bizantyńskim, szczególnie w Egipcie i Syrii, którzy popierali cesarza i prawdziwą wiarę w walce przeciw monofizytom albo przeciw tym, którzy byli innego zdania niż Sobór Chalcedoński (451). Kiedy Konstantynopol w roku 1054 zerwał łączność z Rzymem, melkici...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Pryska11 Dodano /27.11.2012 Znaków /767

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mariologia

  (gr. “nauka o Maryi”). Systematyczne studium o osobie Maryi i o Jej roli w dziejach zbawienia. Św. Łukasz w opowiadaniu o latach dziecięcych Pana Jezusa (Łk 1-2) ukazuje Ją jako wzór dla wie-rzących, jako przedstawicielkę Kościoła i jako Matkę Zbawiciela, którego poczęła Ona w sposób dziewiczy.

  W...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Pryska11 Dodano /27.11.2012 Znaków /2 063

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Lud Boży

  Izrael jako naród wybrany przez Boga, oddzielony od innych narodów i obdarowany przez Boga specjalnym przymierzem (Wj 5, 1; 19, 3-6; Pwt 4, 20; 7, 6-8; Iz 43, 20-21; Jr 31, 33; Ps 100, 3). Według Nowego Testamentu wierzący w Chrystusa tworzą nowy Lud Boży (Rz 9, 25-26; 1 P 2, 9-10; Ap 21, 3).

  Sobór Watykański...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Pryska11 Dodano /27.11.2012 Znaków /631

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mandat

  (łac. “polecenie, rozkaz”). Zaświadczenie wydane przez kompetentną władzę kościelną, stwierdzające, że człowiek wykładający dyscypliny teologiczne na uniwersytecie katolickim albo na podobnej wyższej uczelni naucza przedmiotów katolickich w łączności z biskupami (CIC 812; CCEO 644). W związku z tym...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Pryska11 Dodano /27.11.2012 Znaków /508

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Luteranizm

  Odmiana chrześcijaństwa biorąca początek od Marcina Lutra (1483-1546), twórcy reforma-cji niemieckiej. Po wstąpieniu do augustianów w 1505 r. został profesorem Pisma Świętego w Wittem-berdze, gdzie w roku 1517 ogłosił swoje sławne tezy w liczbie 95, w proteście przeciw gorszącemu sprzedawaniu...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Pryska11 Dodano /27.11.2012 Znaków /1 903

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Manicheizm

  Nauka Maniego urodzonego w Persji około roku 215 i na rozkaz władcy perskiego obdartego żywcem ze skóry w roku 275. Mani zaczerpnął szczegóły z nauk głoszonych przez Zaraustrę, buddyzm, gnostyków i chrześcijan, a w samym sobie widział następcę proroków Starego Testamentu, Zaratustry oraz Jezusa i...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Pryska11 Dodano /27.11.2012 Znaków /1 070

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Łamanie chleba

  Termin zaczerpnięty z życia codziennego na Bliskim Wschodzie, gdzie chleb w kształcie płaskiego placka łatwiej jest ułamać niż ukroić. Ojcowie rodzin żydowskich na początku posiłku łamali chleb i dzielili się nim z obecnymi, odmawiając modlitwę lub śpiewając hymn dziękczynienia - ceremonię tę...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Pryska11 Dodano /27.11.2012 Znaków /1 752

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Manna

  (gr. “drobne ziarno:). Pokarm, którym za sprawą szczególnej Bożej Opatrzności (Ps 78,24-25) żywili się Żydzi po wyjściu z Egiptu przez lat czterdzieści, zanim weszli do Ziemi Obiecanej (Wj 16, 12-36). Ludową etymologię, zanotowaną w Wj 16, 15, według której wyraz ten pochodzi od pytania Hebrajczyków:...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Pryska11 Dodano /27.11.2012 Znaków /904

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Łaska

  Każdy nie zasłużony dar lub pomoc darmo i z miłości udzielone przez Pana Boga, ale przede wszystkim dar najważniejszy, mianowicie zbawienie w Chrystusie przez wiarę (Rz 3, 21-26; 4, 13-16, 25; Ef 2, 5-8), jest to bowiem łaska, której Bóg chce udzielić wszystkim ludziom (1 Tm 2, 4-6).

  Pełnia łaski...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Pryska11 Dodano /27.11.2012 Znaków /1 354

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Maranatha

  Wyraz aramejski, występujący w 1 Kor 16, 22. Może mieć dwie postaci: “maranatha” i wtedy oznacza: “O Panie, przyjdź!” i “maranatha” i wtedy znaczy: “Pan przyszedł (i jest wśród nas)”. Najprawdopodobniej chodziło tylko o pierwsze znaczenie (zob. Ap 22, 20).

  Zob. adwent, eschatologia, kyrios...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Pryska11 Dodano /27.11.2012 Znaków /364

  praca w formacie txt

Do góry