Teologia /1 528 prac/

 • Ocena brak

  Migne

  Skrócony tytuł na wydawnictwa opublikowane przez Jacques-Paula Migne’a (1800-1875), który po dziewięciu latach pracy na wiejskiej parafii przybył do Paryża i wydał ogromną ilość tekstów teologicznych.

  Głównym jego dziełem było: Patrologiae cursus completus. Złożona z 217 tomów Patrologia Latina (PL)...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Pryska11 Dodano /27.11.2012 Znaków /766

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Miszna

  (hebr. “powtórzenie”). Żydowski zbiór traktatów zawierający interpretację i naukę Pisma i Pra-wa. Jest to kompilacja, będąca prawdopodobnie dziełem rabbiego Judy ha-Nasiego (ok. 135 - ok. 220); była ona podstawą zarówno palestyńskiej, jak i babilońskiej wersji Talmudu. Miszna nadal określa, w jaki...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Pryska11 Dodano /27.11.2012 Znaków /461

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Millenaryzm

  (łac. “tysiąc”). Przekonanie, które się zrodziło pod wpływem pism apokaliptycznych, a oparte zostało na dosłownej interpretacji Apokalipsy św. Jana 20, 1-7, że Chrystus razem ze swoimi świę-tymi będzie królował na ziemi przez tysiąc lat, dopóki ostatecznie nie zwycięży szatana i nie wejdzie...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Pryska11 Dodano /27.11.2012 Znaków /823

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mit

  (gr. “baśń, opowiadanie”). Opowiadanie symboliczne o ostatecznych rzeczywistościach. Przez wyraz “mit” często się rozumie opowiadanie o zmyślonych postaciach, wydarzeniach albo rzeczach.

  Podczas gdy wyraz “logos” oznacza rozumne i prawdziwe wyjaśnienie rzeczywistości i ich przyczyn, ukształto-wany w...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Pryska11 Dodano /27.11.2012 Znaków /1 057

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Miłosierdzie

  Pełna miłości troskliwość Boga o wszystkie stworzenia, a zwłaszcza o ludzi, która nas zachęca do okazywania współczucia innym i do niesienia im ulgi.

  Na oznaczenie miłosierdzia Stary Testament ma trzy wyrazy: hesed (hebr. “dobrotliwość”), czyli wierna życzliwość, która się opiera albo na umowie...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Pryska11 Dodano /27.11.2012 Znaków /1 472

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mitra

  Wysokie, rozcięte po bokach nakrycie głowy zakładane przez biskupów, kiedy niosą pastorał podczas procesji oraz podczas liturgii, chociaż nigdy podczas samej modlitwy eucharystycznej, lub anafory.

  Ten symbol władzy biskupiej pochodzi z jedenastowiecznego Rzymu. Na Wschodzie mitrę bizantyńską, którą...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Pryska11 Dodano /27.11.2012 Znaków /906

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Męka Pana Jezusa

  Cierpienie zakończone śmiercią krzyżową, jakiego się podjął Jezus dla naszego zbawienia (zob 1 P 2, 21 - 25). Wszystkie cztery Ewangelie kończą się szczegółowym opisem Jego Męki (Mt 26-27; Mk 14-15; Łk 22-23; J 18-19). W Niedzielę Palmową czyta się opis męki według jednego z synoptyków, a w...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Pryska11 Dodano /27.11.2012 Znaków /439

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Męczennik

  Człowiek, który z powodu swojej wiary i z miłości do Chrystusa poddaje się cierpieniom i śmierci (LG 50, PG 14). W Ewangelii św. Jana odpowiadający temu wyrazowi termin grecki martyr (gr. “świadek”) oznacza świadectwo dane przez Ojca niebieskiego na korzyść Syna (J 5, 37) oraz świadectwo dane przez...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Pryska11 Dodano /27.11.2012 Znaków /2 089

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Metoda teologiczna

  (gr. “w drodze do”, “pogoń za”). Sposób badania, klasyfikowania i spójnego nauczania doktryny chrześcijańskiej. Tematykę teologia czerpie z Bożego objawienia przekazanego i za-wartego w Piśmie Świętym i Tradycji (DV 24, OT 16). Metoda ta obejmuje:

  a. założenia wykładającego,

  b. posługiwanie się...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Pryska11 Dodano /27.11.2012 Znaków /1 249

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Metody w teologii

  Logiczne sposoby uprawiania teologii, które się zmieniają odpowiednio do charakterystycznych zagadnień, głównego celu, okoliczności, audytorium, posługiwania się źródłami i kryteriami.

  1. Uczeni północnoamerykańscy i europejscy w sposób znamienny pytając znaczenie, szukaj ą prawdy i wolą uprawianie...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Pryska11 Dodano /27.11.2012 Znaków /2 049

  praca w formacie txt

Do góry