Teologia /1 528 prac/

 • Ocena brak

  Modlitwa eucharystyczna

  Modlitwa, będąca sercem sprawowanej Eucharystii, którą w liturgii rzymskiej nazywa się “kanonem”. Wydaje się, że niektóre jej późniejsze formy są odmianami pierwszej w pełni rozwiniętej Modlitwy Eucharystycznej, znajdującej się w Tradycji apostolskiej (ok. 215), którą się często przypisuje św...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Pryska11 Dodano /27.11.2012 Znaków /869

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Modlitwa błagalna

  Prośby skierowane do Boga w naszych własnych potrzebach i w potrzebach innych ludzi. Takie prośby są usprawiedliwione, jeżeli błagamy Boga o to, co się zgadza z Jego wolą i co nam przyniesie rzeczywiste dobro (Rdz 18, 22-33; Mt 6, 9-13; 7, 7-11; Łk 11, 1-13; zob. DH 957-959).

  Zob. modlitwa, wstawiennictwo.

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Pryska11 Dodano /27.11.2012 Znaków /317

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Miłość

  1. Trzecia cnota teologalna, która zakłada istnienie dwóch pozostałych (wiary i nadziei) i jest źró-dłem życia dla wszystkich cnót. Jej pierwszoplanowym przedmiotem jest Bóg, na drugim miejscu kieruje się ona ku nam samym i ku bliźnim (Pwt 6, 5; J 13, 34; 1 J 4, 7 - 5, 4; 1 Kor 13, 1).

  2. Wolna...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Pryska11 Dodano /27.11.2012 Znaków /1 781

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Modalizm

  (łac. “sposób, kształt”). Herezja, która tak mocno podkreślała jedyność Boga, że aż twierdziła, że “Ojciec”, “Syn” i “Duch Święty” są tylko rozróżnieniami dokonywanymi przez umysł ludzki i nie są odrębnymi osobami.

  Byłyby to tylko trzy przejawy albo trzy sposoby objawiania się i oddziaływania...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Pryska11 Dodano /27.11.2012 Znaków /772

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Misja kanoniczna

  (łac. “wysłanie na mocy prawa kanonicznego”). Oficjalne uprawnienie do udziału w jakiś sposób w nauczającym, uświęcającym i pasterskim posługiwaniu Kościoła wobec świata.

  Zob. diakon, duchowny, kazanie, mandat, Sobór Laterański IV.

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Pryska11 Dodano /27.11.2012 Znaków /271

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Modernizm

  (łac. “nowoczesny”). Ogólny termin, a oznaczający dość rozpowszechniony ruch w teologii katolickiej, który pod koniec XIX i na początku XX wieku powstał w Anglii, Francji i we Włoszech, a także w pewnym stopniu w Niemczech.

  Główni jego przedstawiciele to: Alfred Loisy (1857-1940), Geo-rge Tyrrel...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Pryska11 Dodano /27.11.2012 Znaków /1 411

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Misje kościoła

  Odpowiedź Kościoła na to, że został przez Chrystusa posłany, żeby Jego dzieło kontynuować na całym świecie. Księgi prorockie Starego Testamentu wskazują, w jakim znaczeniu Jerozolima, Naród Wybrany i jego przedstawiciele otrzymali misyjną funkcję zbawiania narodów (zob. Iz 2, 2-5; 42, 6-7; 49, 6...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Pryska11 Dodano /27.11.2012 Znaków /2 151

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Midrasz

  (hebr. “badanie, rozstrząsanie”). Żydowska metoda egzegetyczna, rozwinięta po powrocie z niewoli babilońskiej. Miała ona na celu podnoszenie na duchu przez wydobywanie z tekstu Biblii skojarzeń i zastosowań idących poza jego znaczenie literalne.

  Żydzi odróżniali dwa rodzaje midraszu: midrasz halachah...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Pryska11 Dodano /27.11.2012 Znaków /602

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Modlitwa

  Określa się ją za Ewagriuszem Pontyjskim (346-399) jako “rozmowę umysłu z Bogiem” albo za św. Janem z Damaszku (ok. 675 - ok. 749) jako “uniesienie umysłu do Boga". Przez umysł nie można tutaj rozumieć tylko władzy rozumu, ponieważ modlitwa zawiera także w sobie naszą ludzką wolę i nasze...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Pryska11 Dodano /27.11.2012 Znaków /1 619

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mistyka

  (gr. “tajemniczy”). Szczególne, głębokie przeżycie zjednoczenia z Bogiem i poznanie rzeczywistości Bożej, darowane zupełnie swobodnie przez Boga.

  Przeżycia mistyczne, którym mogą towarzyszyć zjawiska takie, jak: ekstaza, widzenia i inne podobne fenomeny, zazwyczaj są poprzedzone gruntownym uprawianiem...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Pryska11 Dodano /27.11.2012 Znaków /977

  praca w formacie txt

Do góry