Teologia /1 528 prac/

 • Ocena brak

  Molinizm

  Doktryna rozwinięta przez hiszpańskiego jezuitę, Ludwika Molinę (1 535-1600) o stosunku zachodzącym między wolną wolą, a łaską. Bóg daje łaskę, tak porządkuje okoliczności, żeby wydała ona właściwy owoc i przewiduje nasze przyszłe postępowanie.

  Ponieważ jednak to przewidywanie “zależy” od...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Pryska11 Dodano /27.11.2012 Znaków /1 554

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Monoteletyzm

  (gr. “jedna wola”). Herezja głosząca, że Chrystusowi, mimo że miał ludzką naturę, brakowało ludzkiej woli i że miał On tylko jedną (boską) wolę. Odkąd Sobór Chalcedoński (451) zaczął na-uczać, że w Chrystusie jest jedna Osoba, ale dwie natury, czyniono wiele wysiłków, by pogodzić z Kościołem...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Pryska11 Dodano /27.11.2012 Znaków /1 780

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Monarchianie

  (gr. “jedna zasada, władza”). Wyraz wymyślony przez Tertuliana (ok. 160 - ok. 220) na określenie herezji, która tak mocno podkreślała jedyność Boga, że odrzucała istnienie prawdziwego Syna Bożego jako odrębnej Osoby.

  Niektórzy monarchianie utrzymywali, że Jezus tylko w tym znaczeniu był Bogiem, że...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Pryska11 Dodano /27.11.2012 Znaków /669

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Montaniści

  Pełen entuzjazmu ruch odnowy zapoczątkowany przez Montana, nawróconego kapłana po-gańskiego, w drugim wieku we Frygii (obecnie Turcja), który miał wielu zwolenników, nawet Tertuliana (ok. 160 - ok. 220). Montanus przepowiadał koniec świata, a znaków tego końca dopatrywał się w dzia-łalności...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Pryska11 Dodano /27.11.2012 Znaków /928

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Monizm

  (gr. “jeden”). Termin ukuty przez Chrystiana Wolffa (1679-1754) na oznaczenie prób wyja-śniania rzeczywistości przez wykluczenie różnorodności i zróżnicowań (np. między ciałem a duszą albo między światem stworzonym a niewidzialnym Bogiem) i przez sprowadzenie wszystkiego do jednej tylko zasady. W ten...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Pryska11 Dodano /27.11.2012 Znaków /1 765

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mormoni

  Jest to “Kościół Jezusa Chrystusa Świętych Dnia Dzisiejszego” założony w roku 1830 w sta-nie Nowy Jork przez Josepha Smitha (1805-1844).

  Księga Mormona, którą Smith - jak twierdził - odkrył przez objawienie, opowiada o proroku Mormonie i o żydowskich uchodźcach w okresie od powstania wieży Babel aż...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Pryska11 Dodano /27.11.2012 Znaków /808

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Monoenergizm

  (gr. Jedno działanie”). Powstała w VII wieku próba pogodzenia “monofizytów” z nauką przyj etą przez Sobór Chalcedoński (451) i rozwiniętą przez Sobór Konstantynopolitański II (553).

  Zgodnie z ugodową formułą monoenergizmu, przedstawioną w roku 633 przez patriarchę Cyrusa z Aleksandrii i popartą przez...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Pryska11 Dodano /27.11.2012 Znaków /764

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Modlitwa Jezusa

  Powszechnie znana na Wschodzie modlitwa, która polega na powtarzaniu imienia Jezus połączonego z krótkim sformułowaniem: “Panie Jezu Chryste, Synu Boży, zmiłuj się nade mną”. Różne są odmiany tej modlitwy, niektóre z nich zawierają wywodzący się z Rosji dodatek: “Nade mną grzesznikiem”. “Modlitwa...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Pryska11 Dodano /27.11.2012 Znaków /790

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Motu proprio

  (łac. “z własnej woli, spontanicznie”). Osobisty list napisany przez papieża do całego Kościoła, do Kościoła miejscowego albo do jakiejś szczególnej grupy wiernych. Po utworzeniu komisji, której zadaniem było przygotowanie Soboru Watykańskiego II, Jan XXIII wysłał takie motu proprio (AAS 52 [1962]...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Pryska11 Dodano /27.11.2012 Znaków /594

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Monofizytyzm

  (gr. Jedna natura”). Poglądy heretyckie przypisywane tym, którzy odmówili przyjęcia nauki Soboru Chalcedońskiego (451), że w Chrystusie są “dwie natury w jednej Osobie” (DH 300-303; ND 613-616) i oderwali się od patriarchatów konstantynopolitańskiego i rzymskiego.

  Żadna ze stron jednak nie broniła...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Pryska11 Dodano /27.11.2012 Znaków /1 386

  praca w formacie txt

Do góry