Teologia /1 528 prac/

 • Ocena brak

  Nadprzyrodzoność

  Wyraz ten został utworzony przez Pseudo-Dionizego Areopagitę (żył ok. 500 r.), a odnosił się do Boga, który jest ponad naszymi kategoriami, naszymi doświadczeniami i ponad naszą naturą.

  Od czasów Średniowiecza wyrazem tym oznaczano dar, jaki Bóg czyni dla nas z samego siebie, kiedy to w życiu łaski...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Pryska11 Dodano /27.11.2012 Znaków /509

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Naśladowanie Chrystusa

  Ideał i praktyka dążenia za Chrystusem, jaką znaj dujemy w najstarszym doku-mencie chrześcijańskim (1 Tes 1, 6); w listach św. Pawła łączy się ono z naśladowaniem samego apostoła (1 Kor 4, 16; 11, 1; 2 Tes 3, 7).

  Dla św. Pawła naśladowanie Chrystusa oznacza wyzwolenie z grzechu i zaparcie się...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Pryska11 Dodano /27.11.2012 Znaków /1 368

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nadprzyrodzoność egzystencjalna

  1. Sytuacja, w której się znalazła wolna wola ludzka i która jest wynikiem zbawczego dzieła Chrystusa. Wyraz “egzystencjalny” został utworzony przez Martina Heideggera (1889-1976) zamierza-jącego opisać sytuację, która w istocie rzeczy już uprzednio warunkuje sposób, w jaki działa wolna wola człowieka...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Pryska11 Dodano /27.11.2012 Znaków /1 316

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Natchnienie biblijne

  Specjalne oddziaływanie i kierowanie Ducha Świętego, dzięki któremu księgi Pisma Świętego zostały ułożone i dzięki któremu mogą się one nazywać słowem Bożym (zob. J 20, 31; 2 Tm 3, 16; 2 P 1, 19-21; 3, 15-16; a także Jr 18, 18; Ne 8, 1).

  To, co Bóg miał nam do powiedzenia, znajduje się w tym, co...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Pryska11 Dodano /27.11.2012 Znaków /852

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nadzieja

  Czynne oczekiwanie na spełnienie przyszłych błogosławieństw (1 Kor 15), oparte na wierze i wyrażające się w miłości (1 Kor 13, 13).

  Nadzieja odpowiada obietnicom Bożym przekazanym w dzie-jach Starego i Nowego Testamentu, szczególnie w wyjściu z Egiptu, zmartwychwstaniu Pana (1 P 1, 3; 2 Kor 1, 9-11;...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Pryska11 Dodano /27.11.2012 Znaków /925

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Natura

  (łac. “to, co zrodzone”). Cały wszechświat, który jest dobry dlatego, że jest stworzony przez Boga (Rdz 1-2), a także to wszystko, co się rozwija i działa odpowiednio do własnych cech charakterystycznych.

  W tym drugim znaczeniu nauka chrześcijańska mówi o jednej naturze Boga i o dwóch naturach (boskiej i...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Pryska11 Dodano /27.11.2012 Znaków /1 322

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Msza

  (może z łac. “dimissio = rozesłanie”). Wyraz powszechnie używany w Kościele łacińskim, gdzie zwyczajną formułę “rozesłania” zgromadzenia pod koniec liturgii eucharystycznej było wezwanie: “Ite, missa est”) łac. “Idźcie, Msza się skończyła”).

  Zob. eucharystia...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Pryska11 Dodano /27.11.2012 Znaków /335

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Monogamia

  (gr. “jednożeństwo”). Ideał polegający na tym, że zawiera się małżeństwo z jedną tylko oso-bą (zob. Mt 5, 31-32; 19, 1-9; Mk 10, 2-12; Łk 16, 18). Wiele społeczeństw dopuszczało poligamię (gr. “wielożeństwo”), czyli praktykę zawierania związku małżeńskiego z więcej niż jedną kobietą albo...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Pryska11 Dodano /27.11.2012 Znaków /1 111

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Modlitwa pańska

  Modlitwa, często znana pod nazwą Ojcze nasz, której Jezus nauczył swoich uczniów; istnieje w wersji krótszej, prawdopodobnie wcześniejszej (Łk 11, 2-4), oraz dłuższej (Mt 6, 9-13). Pod koniec I wieku Didache nakazuje, aby Modlitwę Pańską (w wersji Mateuszowej) odmawiać trzy razy dziennie (8,2-3).

  W...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Pryska11 Dodano /27.11.2012 Znaków /900

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Monoteizm

  (gr. “jednobóstwo”). Wiara w jednego (i tylko jednego), osobowego, wszechmocnego, wszechwiedzącego i miłującego bez granic Boga, który jest Stwórcą i Panem wszystkich ludzi i wszystkich rzeczy, a mimo to istnieje odrębnie od wszechświata i poza nim.

  Izraelici pierwotnie oddawali cześć tylko jednemu Bogu, a...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Pryska11 Dodano /27.11.2012 Znaków /1 585

  praca w formacie txt

Do góry