Teologia /1 528 prac/

 • Ocena brak

  Nicejskie wyznanie wiary

  Wyznanie wiary zatwierdzone przez Sobór Nicejski I (325). Skierowane przeciw arianom, głosiło ono odwieczne bóstwo Syna Bożego, który jest “współistotny” (homoousios) Ojcu (DH 125-126; ND 7-8).

  Przez Nicejskie wyznanie wiary częściej rozumiemy to, które się właściwie nazywa...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Pryska11 Dodano /27.11.2012 Znaków /922

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Neokatechumenat

  Powstały po Soborze Watykańskim II sposób wprowadzania w tajemnice chrześci-jaństwa, zapoczątkowany przez Kiko Arguello (ur. 1939) i Carmen Hemandez; celem jego jest udzielanie chrześcijanom ochrzczonym pomocy w ponownym odkrywaniu tego, co rzeczywiście za sobą pociąga wiara i chrzest.

  Ta “droga”...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Pryska11 Dodano /27.11.2012 Znaków /1 062

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Najświętsze Serce Jezusa

  Zranione Serce Jezusa będące symbolem Jego miłości ofiarującej samą siebie dla dobra wszystkich ludzi (zob. J 7, 37-39; 19, 34).

  Nabożeństwo do zranionego Serca Jezusa znane było już wprawdzie w Średniowieczu, upowszechniło się ono jednak dopiero wskutek objawień danych św. Małgorzacie Marii...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Pryska11 Dodano /27.11.2012 Znaków /726

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Msza katechumenów

  Wyrażenie powszechnie znane, ale już nieaktualne i wprowadzające w błąd, stosowane dawniej na oznaczenie Liturgii Słowa. Wszyscy obecni podczas odprawiania Mszy św. - nie tylko katechumeni - mają obowiązek słuchania Słowa Bożego.

  Zob. liturgia eucharystyczna, liturgia słowa, msza wiernych.

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Pryska11 Dodano /27.11.2012 Znaków /304

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nauka i religia

  Istniejące od XVII wieku napięcie między naukowymi odkryciami, prawami i metodami, a wierzeniami religijnymi. Trudności nasunęły się ze strony takich nauk, jak astronomia, biologia, paleontologia, fizyka, psychologia i socjologia. Ironicznie można powiedzieć, że to właśnie żydowsko-chrześcijańska...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Pryska11 Dodano /27.11.2012 Znaków /2 207

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nałożenie rąk

  W Starym Testamencie sposób udzielania błogosławieństwa (Rdz 48), stosowany również przez Jezusa, kiedy czynił cuda (np. Mk 1, 41; 5,41), i w czym Go naśladowali uczniowie (Dz 13, 13; 1 Tm 4, 14; 5, 22), zwłaszcza kiedy udzielali Ducha Świętego (Dz 8,17-18; 19,6).

  Sobór Florencki (1439) nie nalegając...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Pryska11 Dodano /27.11.2012 Znaków /983

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Msza wiernych

  Przestarzałe wyrażenie na oznaczenie drugiej części Mszy św., następującej po Liturgii Słowa. Wyrażenie to odpowiadało okolicznościom, kiedy to wielu katechumenów (dorosłych przygotowujących się do przyjęcia sakramentu chrztu św.) otrzymywało nakaz opuszczenia zgromadzenia liturgicznego przed...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Pryska11 Dodano /27.11.2012 Znaków /565

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Namaszczenie

  Pomazanie albo polanie olejem osób (albo czasami przedmiotów), żeby zmienić je same oraz ich stosunek do Boga i do wspólnoty.

  W Starym Testamencie jest mowa o tym, że namaszczani są królowie i kapłani, i że dzięki temu zostają oni obdarzeni Duchem Bożym (por. Wj 30, 25-31; 1 Sm 10, 1; Ps 2, 2; Iz 45, 1;...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Pryska11 Dodano /27.11.2012 Znaków /561

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nabożeństwa

  Takie pozaliturgiczne modlitwy i praktyki religijne, jak Droga Krzyżowa albo różaniec, które rozwijają życie wewnętrzne człowieka i pogłębiają jego przekonania religijne.

  Zob. liturgia, modlitwa, różaniec, sakramentale.

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Pryska11 Dodano /27.11.2012 Znaków /251

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Namaszczenie chorych

  Nowa nazwa, która po reformach związanych z Soborem Watykańskim II (SC 73) zastąpiła wyrażenie “Ostatnie namaszczenie”. Jako sakrament nawiązuje ono do nowotestamentalnego posługiwania chorym (por. Mk 6, 13; Jk 5, 13-15) i wyraża solidarność całego Kościoła z ludźmi chorymi, starymi i umierającymi...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Pryska11 Dodano /27.11.2012 Znaków /599

  praca w formacie txt

Do góry