Teologia /1 528 prac/

 • Ocena brak

  Nowe zjednoczenie w Chrystusie jako głowie

  Użyty w Nowym Testamencie grecki wyraz anakefa-loioomai (gr. “zbierać w całość, streszczać”) w formie werbalnej odnosi się do Chrystusa, który jednoczy wszystko we wszechświecie (Ef 1, 10). Nawiązując do tej wypowiedzi, tacy Ojcowie Kościoła jak św. Ireneusz (ok. 130 - ok. 200) przedstawiali Chrystusa...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Pryska11 Dodano /28.11.2012 Znaków /431

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nomokanon

  (gr. “prawo” plus “reguła”). W chrześcijaństwie wschodnim wyraz używany na oznaczenie zbioru kanonów kościelnych i prawa cywilnego, które dotyczyło życia Kościoła.

  Najwcześniejszy przy-kład nomokanonu przypisuje się Janowi III, patriarsze konstantynopolitańskiemu (zm. 577), zwanemu Scholasticus (gr...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Pryska11 Dodano /28.11.2012 Znaków /501

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Niezawodność

  Dar, jakim Chrystus obdarzył swój Kościół; dzięki niemu będzie on trwał do końca świa-ta (zob. Mt 16, 18; 28, 18-20; J 14, 16-17).

  Wskutek obecności zmartwychwstałego Pana i prowadzenia przez Ducha Świętego Kościół jako całość nie może nie spełnić tego, co się łączy z j ego istotnymi...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Pryska11 Dodano /28.11.2012 Znaków /560

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Niezmienność

  Wolność od zmiany i od możliwości zmiany. Ściśle mówiąc, tylko Bóg ze wszech miar doskonały jest całkowicie niezmienny (zob. Ml 3, 6; Ps 102, 27; DH 285, 294, 800, 3001; ND 19,327,612). Chrystus jako Człowiek podlegał zmianom i śmierci.

  Zob. wcielenie.

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Pryska11 Dodano /28.11.2012 Znaków /279

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nieskończoność

  Właściwość bytu nie mającego granic ani końca. Ściśle mówiąc, tylko Bóg jest w pełni i doskonale nieskończony, ponieważ nie jest ograniczony ani przez przestrzeń, ani przez czas i jest w sposób niezmierzony wyższy niż jakiekolwiek stworzenia.

  W filozofii arystotelesowskiej materia pierwsza albo...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Pryska11 Dodano /28.11.2012 Znaków /597

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Niezmierzoność Boga

  Przymiot Boży, który sprawia, że Bóg nie był i nie może być zmierzony. Chociaż sam jest poza jakąkolwiek miarą, Bóg jest miarą dla każdego człowieka i dla każdej rzeczy. Zagadnienie to w szczególnie dramatyczny sposób rozwinięto w Księdze Hioba 38-42 (zob. DH 800, 3001; ND 19, 327).

  Zob. Bóg...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Pryska11 Dodano /28.11.2012 Znaków /367

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nieszpory

  Wieczorny śpiew lub wieczorna modlitwa w Liturgii Godzin. Po dokonanej w roku 1970 reformie w obrządku łacińskim nieszpory mają następującą budowę:

  a. werset wprowadzający,

  b. hymn odpowiedni do dnia, święta lub okresu liturgicznego,

  c. trzy psalmy, przy czym jeden z nich jest czasem zastępowany...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Pryska11 Dodano /28.11.2012 Znaków /888

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nihilizm

  (łac. “nic”). Ogólny termin na oznaczenie tych poglądów filozoficznych, które głoszą, że rzeczywistość sama w sobie nie ma żadnego sensu.

  Takie, w istocie swej ateistyczne, stanowisko może się domagać uznania dla życia, a nawet nadawać mu sens kierując się własną wolą; tak było w wypadku...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Pryska11 Dodano /28.11.2012 Znaków /783

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Niewiedza nie do przezwyciężenia

  Brak wiedzy trwający mimo prawdziwych wysiłków, by zdobyć właściwe wiadomości; wobec Boga taka niewiedza całkowicie uwalnia człowieka od winy. W taki sposób mimo własnej sumiennej troski i bez własnej winy ludzie mogą być niezdolni do przyjęcia Kościoła i jego nauczania.

  W podjęciu takiej decyzji...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Pryska11 Dodano /28.11.2012 Znaków /652

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Noc ciemna

  W nocy świat widzialny zanika, ale przez to umożliwia on dostrzeżenie świata niewidzial-nego. Dla mistyków “noc” staje się miejscem uprzywilejowanym, w którym spotykają oni Boga.

  “Ciemność” oznacza, że to uprzywilejowane przeżycie przechodzi przez doświadczenia, które duszę oczyszcza-ją od ziemskich...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Pryska11 Dodano /28.11.2012 Znaków /649

  praca w formacie txt

Do góry