Teologia /1 528 prac/

 • Ocena brak

  Otchłań

  Przypuszczalne miejsce pobytu dzieci nie ochrzczonych, które wprawdzie zmarły w grzechu pierworodnym, ale nie zaciągnęły jeszcze osobistej winy (“limbus puerorum”, czyli “otchłań przeznaczona dla dzieci”).

  Dusze ludzi sprawiedliwych, którzy zmarli przed narodzeniem Chrystusa, znajdowały się w “limbus...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Godzimira Dodano /28.11.2012 Znaków /761

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Orędzie

  Podstawowy zarys Dobrej Nowiny, w której ujawnia się ostateczne zbawcze dzieło Boga i Jego dar zbawienia w śmierci i zmartwychwstaniu Jezusa (Rz 16,25; 1 Kor 1, 21; 15, 3-5); poprzedza ono szczegółowe nauczanie o Chrystusie oraz o chrześcijaństwie.

  W Septuagincie wyraz kerygma (gr. “orę-dzie”) może...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Godzimira Dodano /28.11.2012 Znaków /635

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ousia

  (gr. “istota”). Wyraz, którego użył Sobór Nicejski I (325) na oznaczenie tego, że w jednej i tej sa-mej naturze Bożej mają udział Bóg Ojciec i Syn Boży (DH 125-126; ND 7-8).

  Sobór Konstantynopolitański I (381) głosił naukę o bóstwie Ducha Świętego (DH 150-151; ND 12-13). Sobór Konstantynopoli-tański...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Godzimira Dodano /28.11.2012 Znaków /969

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ofiara

  Ofiarowanie jakiegoś daru Bogu, żeby Mu w ten sposób oddać chwałę (Rdz 4, 2-5). Ofiary mogą wyrażać akt chwały, dziękczynienia i skruchy okazywane Bogu, mogą też wynagradzać za grzechy (Hbr 9, 22), wspierać modlitwy wstawiennicze, pieczętować przymierze (Wj 24, 4-8) i umacniać więź między...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Godzimira Dodano /28.11.2012 Znaków /1 144

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ojcowie Kościoła

  Ogólnie przyjęta nazwa na oznaczenie pewnych wczesnych pisarzy chrześcijańskich piszących w języku greckim, łacińskim, syryjskim i ormiańskim, których nauka oraz osobista świętość zasłużyła na powszechne uznanie w Kościele. Według Instrukcji wydanej w roku 1989 przez Kongregację do spraw...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Godzimira Dodano /28.11.2012 Znaków /1 003

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ofiara całopalna

  W Starym Testamencie ofiara całkowicie trawiona przez ogień. Uważano, że Bóg się ukazuje w ogniu (Wj 3,2; 19, 18; 1 Krl 18, 36-39). Z ludzkiej strony palenie ofiary ogniem było symbo-lem, że składający ofiarę niczego z niej nie zabierze ze sobą z powrotem.

  Prorocy i inni nauczyciele kładli nacisk na...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Godzimira Dodano /28.11.2012 Znaków /695

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Okazjonalizm

  (łac. “przypadek, okoliczność”). Prąd filozoficzny, który odrzuca przyczynowe działanie wszystkich stworzeń. Bóg jest jedyną przyczyną wszystkiego, co się dzieje; nie ma żadnych rzeczywi-stych przyczyn drugorzędnych.

  Okazjonalizm, chociaż wcześniej głoszony przez muzułmanów i innych niektórych...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Godzimira Dodano /28.11.2012 Znaków /1 097

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ofiara Mszy świętej

  Uobecnienie w Eucharystii ofiary doskonałej, jaką była śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa (Rz 3, 25; 4, 25; Hbr 10, 12. 14). Msza święta, chociaż wcale nie jest odrębną ofiarą, jest co-dziennym ofiarowaniem “na pamiątkę” (Łk 22, 19; 1 Kor 11, 24-25) i uobecnieniem tego wszystkiego, co się wydarzyło...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Godzimira Dodano /28.11.2012 Znaków /1 129

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Oktoechos

  (gr. “osiem tonacji”). Księga liturgiczna używana w Kościele greckim podczas sprawowania liturgii własnych w ruchomym okresie od pierwszej niedzieli po Zesłaniu Ducha Świętego (kiedy to w Kościele greckim przypada uroczystość Wszystkich Świętych) do pierwszej niedzieli przedpościa.

  Okres ten się...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Godzimira Dodano /28.11.2012 Znaków /1 130

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ofiara przebłagalna

  Wyjaśnienie odkupienia przez ukazanie, że ofiarna śmierć Chrystusa łagodzi gniew Boży. Ta interpretacja opiera się na błędnym rozumieniu niektórych wypowiedzi Nowego Testa-mentu (np. Rz 3, 25; 8, 3; 2 Kor 5, 21; Ga 3, 13).

  Wyrazy we właściwy sposób odpowiadające pojednaniu (np. wynagrodzenie i ofiara)...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Godzimira Dodano /28.11.2012 Znaków /596

  praca w formacie txt

Do góry