Teologia /1 528 prac/

 • Ocena brak

  Pielgrzymka

  Spowodowana pobożnością podróż do miejsc świętych - praktyka wspólna chrześcijanom i wyznawcom innych religii na świecie. Po nawróceniu się cesarza Konstantyna Wielkiego w roku 312 nasiliły się pielgrzymki do Ziemi Świętej i do grobów męczenników w Rzymie.

  Najstarsza istniejąca re-lacja z...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Godzimira Dodano /28.11.2012 Znaków /950

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pentekostarion

  (gr. “pięćdziesiątnica”). Okresowa księga liturgiczna z oficjami własnymi, której się używa w obrządku bizantyńskim podczas obrzędów liturgicznych od Niedzieli Wielkanocnej po Niedzie-lę Pięćdziesiątnicy włącznie.

  Zob. Wielkanoc, oktoechos, pięćdziesiątnica.

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Godzimira Dodano /28.11.2012 Znaków /304

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Patriarchaty prawosławne

  Autonomiczne Kościoły prawosławne kierowane przez patriarchów. Najstarszym z nich jest Asyryjski Kościół Wschodni, którego patriarcha rezyduje w pobliżu Chicago.

  Pozostałe patriarchaty prawosławne obejmują dwie grupy: te, które uznają Sobór Chalcedoński (451 r.) i są znane jako prawosławne wschodnie...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Godzimira Dodano /28.11.2012 Znaków /1 332

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Papizm

  (od łac. “papa = papież”). Stanowisko wobec Kościoła nauczającego i wobec życia, które wyol-brzymia Piotrowe posługiwanie papieża z zaniedbaniem roli innych biskupów i tego, czego może uczyć cały Lud Boży.

  Zob. kolegialność, papież, posługiwanie Piotrowe, sensus fidelium...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Godzimira Dodano /28.11.2012 Znaków /331

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Paruzja

  (gr. “obecność, przyjście, pojawienie się”). Oficjalna wizytacja dokonywana przez naczelnika lub przywódcę. W najdawniej szych dokumentach chrześcijańskich (1 Tes4, 15; 1 Kor 15, 23) przez wy-raz “paruzja” rozumiano powrót Chrystusa w chwale pod koniec dziejów, żeby sądzić świat (Mt 24, 29-31; 25...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Godzimira Dodano /28.11.2012 Znaków /1 668

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Papież

  (gr. “ojciec”). Pierwotnie tytuł zastrzeżony na Wschodzie tylko dla biskupa Aleksandrii, ale obec-nie stosowany tam także do kapłanów ze względu na ich duchowe pokrewieństwo.

  Na Zachodzie tytuł ten stosowano na określenie wybitnych biskupów, ale od XI stulecia został on zastrzeżony dla biskupa Rzymu...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Godzimira Dodano /28.11.2012 Znaków /584

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pascha

  (prawdopodobnie z hebr. “pesah = przejście”) Żydowskie święto rodzinne obchodzone w czasie wiosennej pełni księżyca i wspominające wyjście z Egiptu (Wj 12, 1-28; Pwt 16, 1-8). Po południu 14 Nisan ofiaruje się paschalne baranki; tego wieczoru podczas paschalnego posiłku spożywa się chleb prza-śny z...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Godzimira Dodano /28.11.2012 Znaków /1 044

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Parafia

  (gr. “sąsiadować, mieszkać w pobliżu”). Część diecezji mająca swego własnego proboszcza i ciesząca się pewnym stopniem samodzielności pod jurysdykcją miejscowego biskupa (zob. CIC 374, 515-552). Ponieważ biskup nie może występować w każdym miejscu w diecezji, naznacza proboszczów i ustanawia...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Godzimira Dodano /28.11.2012 Znaków /751

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Paliusz

  (łac. “płaszcz, przepaska”). Wstęga z białej wełny, ozdobiona sześcioma fioletowymi krzyżami z dodanymi dwoma szlaczkami (paskami).

  Papież go zakłada jako symbol swojej apostolskiej władzy; od najdawniejszych czasów papież darował paliusze arcybiskupom na znak łączności, a niektórym biskupom jako...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Godzimira Dodano /28.11.2012 Znaków /848

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pasja

  (łac. “cierpienie”)

  1. Męka Pana Jezusa.

  2. Opis męki Pana Jezusa czytany w Niedzielę Palmową i w Wielki Piątek.

  3. W filozofii arystotelesowskiej przypadłość bytu przeciwstawiona akcji i oznaczająca “podleganie zmianom”.

  Zob. Męka Pana Jezusa, Wielki Piątek, Wielki Tydzień.

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Godzimira Dodano /28.11.2012 Znaków /316

  praca w formacie txt

Do góry