Teologia /1 528 prac/

 • Ocena brak

  Pulpit

  (łac. “drewniane podwyższenie”). Stałe lub ruchome podwyższenie, przy którym się w kościele czyta lub śpiewa.

  Przez długi czas pulpity w praktyce nie istniały jako oficjalna część wyposażenia kościelnego; odpowiednia dla nich część świątyni była zajęta przez ołtarz, ambonę oraz (w katedrze)...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Czcirad Dodano /02.12.2012 Znaków /541

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przypadłość

  Właściwość, która tkwi w substancji i niezależnie od niej istnieć nie może, sama w sobie jednak nie jest istotną właściwością tej substancji.

  Filozofia arystotelesowska zna dziewięć klas przypadłości, a wśród nich jakość, ilość, relacja, przestrzeń i czas. Jakość i ilość nazywane są...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Czcirad Dodano /02.12.2012 Znaków /463

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Punkt omega

  (gr. “omega - ostatnia litera alfabetu”). Według myśli francuskiego jezuity i paleontologa, Pierre Teilharda de Chardin (1881-1955), ostateczna meta (zob. Ap 1, 8; 21, 6; 22, 13) rozwoju i dążenia wszechświata.

  W swoich książkach Lephenomene humain (Zjawisko ludzkie), Le milieu divin (Środowisko Boże) i...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Czcirad Dodano /02.12.2012 Znaków /693

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przypisywanie

  Prawne zaliczanie komuś winy lub niewinności kogoś drugiego. Jest to najważniejsze pojęcie w protestanckim spojrzeniu na usprawiedliwienie, jakoby niewinność Chrystusa została nam, grzesznikom, przypisana (raczej niż udzielana).

  Nowsze dyskusje jednak zmierzają do złagodzenia jakiejkolwiek ostrej...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Czcirad Dodano /02.12.2012 Znaków /630

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przyczynowość

  Wpływ, jaki jeden byt lub jego część wywiera na drugi. Przyczyna sprawcza powoduje skutki w bycie już istniejącym albo powołuje nowy byt do istnienia. Przyczyna materialna jest “tworzywem”, z którego byt się kształtuje.

  Przyczyna formalna nadaje bytowi kształt i go organizuje, powodując przez to, że...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Czcirad Dodano /02.12.2012 Znaków /1 027

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przemienienie

  Wydarzenie z życia Chrystusa, kiedy to na górze (prawdopodobnie na górze Tabor blisko Nazaretu) Piotr, Jakub i Jan zobaczyli Go promieniującego chwałą w towarzystwie Mojżesza i Eliasza (Mt 17, l-9; Mk 9, 2-10; Łk 9,2 8-36; 2 P 1, 16-19).

  Mojżesz i Eliasz, reprezentujący odpowiednio Prawo i proroków...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Czcirad Dodano /02.12.2012 Znaków /1 653

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przygotowanie do Bożego Narodzenia

  Okres ten na Zachodzie nazywa się Adwentem. Wschodni Syryjczycy własny okres przygotowania do Bożego Narodzenia, obejmujący cztery niedziele przed tą uroczystością, oznaczaj ą wyrazem subára (syr. “zwiastowanie”); Syryjczycy zachodni tym samym wyrazem oznaczaj ą okres sześciu niedziel przed Bożym...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Czcirad Dodano /02.12.2012 Znaków /782

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przesłanki wiary

  Te założenia wiary chrześcijańskiej, które pozwalaj ą na jasne ukazanie, że akt wiary jest także rozumnym działaniem ludzkim. Z jednej strony doświadczenie ludzi, szczególnie w swoich najgłębszych pokładach może sprawić, że otworzą się na słowo objawione, usłyszą je i w nie uwierzą.

  Z drugiej...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Czcirad Dodano /02.12.2012 Znaków /574

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przymierze

  Układ przyjaźni Boga z ludzkością reprezentowaną przez Noego (Rdz 9, 8-17) oraz z Abra-hamem i jego potomstwem (Rdz 15, 18; 17, 1-22).

  Na górze Synaj Bóg zawarł przymierze z Hebrajczy-kami za pośrednictwem Mojżesza (Wj 19, 5-6; 24, 7-8), a dekalog streszczał odpowiednie obowiązki Izraela (Wj 20, 1-17;...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Czcirad Dodano /02.12.2012 Znaków /612

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przeszkody małżeńskie

  Właściwości lub osobiste okoliczności, które stoją na drodze do zawarcia związku małżeńskiego nazywamy przeszkodami zrywającymi, przekreślają one bowiem ważność mał-żeństwa.

  Należą do nich: niedostateczny wiek, impotencja, już istniejące ważne małżeństwo, święcenia, publicznie złożone...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Czcirad Dodano /02.12.2012 Znaków /441

  praca w formacie txt

Do góry