Teologia /1 528 prac/

 • Ocena brak

  Sfragis

  (gr. “pieczęć”). Wyraz, którego w świeckim języku greckim używa się na oznaczenie urzędowej pieczęci (np. pieczęci cesarskiej) albo znaku wskazującego na właściciela jakiejś rzeczy (zob. też Ap 5, 1-9; 6, 1-12).

  W języku greckich Ojców Kościoła wyraz ten oznacza krzyż znaczony na czołach...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Czcirad Dodano /02.12.2012 Znaków /570

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sens Pisma Świętego

  Różne znaczenia, jakie mogą nieść ze sobą biblijne teksty. Sens “dosłowny” to znaczenie zamierzone przez pierwotnego autora, który pisał dla szczególnego odbiorcy w konkretnych historycznych warunkach i posługiwał się szczególnymi formami literackimi.

  Po napisaniu jednak tekst biblijny - podobnie jak...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Czcirad Dodano /02.12.2012 Znaków /2 033

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Siedem grzechów głównych

  Grzechy tradycyjnie uważane za źródło wszystkich innych grzechów. Ich lista, ustalona przez Ewagriusza Pontyjskiego (346-399), św. Grzegorza Wielkiego (ok. 540-604) i innych, wygląda następująco: pycha, chciwość, rozwiązłość, zazdrość, obżarstwo, gniew i lenistwo.

  Wyraz “lenistwo” jest...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Czcirad Dodano /02.12.2012 Znaków /486

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sensus fidelium

  (łac. “wyczucie wierzących”). Instynktowne wyczulenie na sprawy wiary, którym jest obdarzony cały Kościół (LG 12, DV 8). Ich oceną objawienia i trafnością sądu w tych sprawach kieruje Duch Święty (J 16, 13; 1 J 2, 20, 27).

  Wyczucie to jest źródłem consensus fidelium (łac. “zgoda wierzących”) i w...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Czcirad Dodano /02.12.2012 Znaków /728

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sakrament święceń

  Sakrament wyciskający na przyjmującym szczególne znamię i nadający mu możliwość uczestniczenia w kapłańskim posługiwaniu Chrystusa przez nauczanie, rządzenie i przewodniczenie w sprawowaniu obrzędów liturgicznych na stanowisku biskupa, kapłana lub diakona.

  W każdym z tych wypadków w obrzędzie...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Czcirad Dodano /02.12.2012 Znaków /1 012

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rzeczy ostateczne

  To powszechnie przyjęte wyrażenie odpowiada temu samemu, co oznacza grecki wyraz ta eschata i łaciński novissima, czyli śmierć, sąd (zarówno szczegółowy pojedynczego człowieka, jak ostateczny całej ludzkości), niebo lub piekło.

  Te części składowe naszego przeznaczenia, z koniecz-ności za naszego...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Czcirad Dodano /02.12.2012 Znaków /1 039

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sarks

  (gr. “żywe ciało”). Ciało zwierząt i ludzi (1 Kor 15, 39), ciało ludzkie (Dz 2, 31), człowieczeństwo (J 1, 14), ziemskie pochodzenie (Rz 1, 3), naturalne właściwości życia (1 Kor 1, 26) i moce cielesnego istnienia prowadzące do grzechu i przeciwstawione życiu według Ducha (Ga 5, 16-26).

  Zob...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Czcirad Dodano /02.12.2012 Znaków /381

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rzeczywista obecność

  Wśród wielu sposobów obecności Chrystusa zmartwychwstałego na naszym świecie jest to obecność jedyna w swoim rodzaju (SC 7). Po dokonaniu konsekracji podczas Mszy św. jest On obecny z Ciałem, Krwią, duszą i bóstwem pod postaciami Chleba i Wina (zob. DH 1637, 1640-1641, 1651-1654; ND 1514, 1517-1518...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Czcirad Dodano /02.12.2012 Znaków /401

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sąd ostateczny

  Ponowne przyjście na świat Chrystusa przy końcu dziejów, żeby sądzić żywych i umar-łych (zob. DH 10, 13-14, 76, 150; ND 2-3, 12, 17). Prorocy Starego Testamentu zapowiadają nadejście “Dnia Pańskiego”, kiedy się objawi wola Boża, narody zostaną osądzone i udzielona zostanie obfitość Bożych...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Czcirad Dodano /02.12.2012 Znaków /1 718

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Saduceusze

  (hebr. “sadduki”, prawdopodobnie od imienia własnego Sadduk). Tradycyjnie uważa się ich za potomków kapłana Sadoka (2 Sm 8, 17; 1 Krl 1, 8).

  Od II wieku przed Chrystusem ta arystokratyczna grupa kapłańska odgrywała bardzo ważną rolę polityczną i ekonomiczną. Opierając się na Torze, sadu-ceusze...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Czcirad Dodano /02.12.2012 Znaków /795

  praca w formacie txt

Do góry