Teologia /1 528 prac/

 • Ocena brak

  Szabat

  (hebr. “odpoczynek”). Sobota - ostatni dzień tygodnia, kiedy to należy oddać cześć Bogu i po-wstrzymać się od pracy (Wj 20,10; 31, 1317). W dniu tym wspomina się fakt, że Bóg “odpoczął” po do-konaniu dzieła stworzenia (Rdz 2, 2-3; Wj 20, 11; 31, 17) i że Naród Wybrany został wyzwolony z Egip-tu (Pwt...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Nora0101 Dodano /04.12.2012 Znaków /863

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Szkoła frankfurcka

  Grupa uczonych związanych z uniwersytetem we Frankfurcie nad Menem, których krytyczne spojrzenie naukowe odkryło różne powiązania między naszym sposobem rozumienia, spodziewaną korzyścią i stworzenie rozumniejszego społeczeństwa przez uwolnienie poznania od władzy i manipulacji.

  Wśród wybitnych...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Nora0101 Dodano /04.12.2012 Znaków /638

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Szafarz

  Człowiek upoważniony do wykonywania funkcji duchownych w Kościele. Odpowiadającego mu terminu łacińskiego minister, którym się posługiwano we wspólnotach nie mających biskupa, używa się coraz częściej w Kościele katolickim. “Szafarzami Bożych tajemnic” Kodeks Prawa Kanonicznego nazywa duchownych...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Nora0101 Dodano /04.12.2012 Znaków /1 168

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Szkoła historyczno - religijna

  Grupa uczonych, w większości niemieckich, wśród których znajdowali się Wilhelm Bousset (1865-1920), Hermann Gunkel (1862-1932) i Richard Reitzenstein (1861-1931). Inter-pretując judaizm i chrześcijaństwo oraz ich pochodzenie, dowodzili oni wielu paralelnych zjawisk i źródeł w innych przekazach religijnych...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Nora0101 Dodano /04.12.2012 Znaków /381

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Synod diecezjalny

  Oficjalne zgromadzenie kapłanów i osób świeckich, zwołane przez biskupa odpowiedniej diecezji; celem jego jest udzielenie pomocy biskupowi w rządzeniu tą diecezją (CIC 460-468; CCEO 235-242).

  Zob. biskup, diecezja, ordynariusz.

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Nora0101 Dodano /04.12.2012 Znaków /248

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Syn Boży

  Określenie używane w Starym Testamencie w odniesieniu do aniołów. Narodu Wybranego (np. Oz 11, 1), oraz czasami do takich osób jak namaszczony król (np. Ps 2, 7; 89, 26-27) i ludzie spra-wiedliwi (ale nigdy w odniesieniu do proroków).

  Wskazuje szczególną relację z Bogiem i powołanie otrzymane od Boga. Głos...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Nora0101 Dodano /04.12.2012 Znaków /1 300

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Syn Człowieczy

  Wyrażenie hebrajskie (oraz aramejskie) wielokrotnie używane w Księdze Ezechiela na oznaczenie “kogoś”, kto jest słaby i śmiertelny (tzn. proroka), ponadto jeden raz w Księdze Daniela, by wskazać apokaliptyczną postać z nieba (Dn 7, 13-14).

  Jezus wiele razy używał tego określenia w stosunku do siebie w...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Nora0101 Dodano /04.12.2012 Znaków /1 165

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Synergizm

  (gr. “współdziałanie”). Nauka Kościoła wschodniego o tym, że Bóg i ludzie współpracują ze sobą w łasce i wolności. Naukę tę czasami odrzucano jako semipelagiańską, uważano bowiem, że pomniejsza ona nadrzędną rolę Boga w całym procesie zbawienia człowieka - od pierwszego kroku ku nawróceniu aż...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Nora0101 Dodano /04.12.2012 Znaków /778

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Synkretyzm

  (gr. “związek dwóch miast kreteńskich przeciw trzeciemu”). Próba pogodzenia, a nawet wymieszania różnych - często niemożliwych do połączenia - zasad i praktyk. Synkretyzm - często po-wierzchowny i przemijający - może zachodzić między religiami, filozofiami, a także wewnątrz samego...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Nora0101 Dodano /04.12.2012 Znaków /811

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Synod

  (gr. “spotkanie”). Zgromadzenie biskupów i innych chrześcijan zebranych w celu omówienia spraw związanych z nauką Kościoła i jego życiem. Wyraz ten stosuje się na oznaczenie każdego takiego oficjalnego spotkania - od synodu diecezjalnego aż po sobór powszechny (CD 36-38). Tradycje wschodnich Kościołów...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Nora0101 Dodano /04.12.2012 Znaków /461

  praca w formacie txt

Do góry