Teologia /1 528 prac/

 • Ocena brak

  Święto

  Dzień szczególnego obchodu liturgicznego w kalendarzu liturgicznym.

  W niedzielę wspominamy zmartwychwstanie Chrystusa; na Wschodzie zwie się ją często “Dniem ósmym” albo pierwszym dniem nowego stworzenia, które nam przyniósł Chrystus. Święta ruchome to takie, jak Wielkanoc i Zesłanie Ducha Świętego...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /PimenII Dodano /05.12.2012 Znaków /638

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Świat

  Wszechświat stworzony przez Boga (Mt 25, 34; J 17, 5. 24). Wyraz “świat” może też oznaczać regiony w których powinna być przepowiadana Ewangelia (Mk 6, 15), a nawet tych, którzy nie uznają Chrystusa (J l, 9-11) i są nastawieni wrogo wobec Niego i wobec Jego naśladowców (J 8, 23; 15, 18-20; 17, 14).

  Szatan...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /PimenII Dodano /05.12.2012 Znaków /1 177

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Śmierć

  Ostateczny koniec naszego biologicznego istnienia, po którym dzieje naszego życia otrzymują wobec Boga pełny i nieodwracalny kształt (GS 18).

  Pismo Święte zauważa zarówno śmierć naturalną (np. Ps 49, 11-12; Iz 40, 6-7, jak śmierć będącą wynikiem grzechu (Rdz 3, 19; Rz 5, 12). Śmierć będzie...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /PimenII Dodano /05.12.2012 Znaków /504

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Świętokradztwo

  Znieważenie osób Bogu poświęconych, wydarzeń świętych, miejsc i przedmiotów. Przykładem może być profanacja kościoła, kradzież kielichów mszalnych albo puszek przeznaczonych do przechowywania Najświętszego Sakramentu, a także przemoc względem osób wiodących życie konsekrowane.

  Zob...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /PimenII Dodano /05.12.2012 Znaków /342

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Światło chwały

  Światło, którego potrzebują ludzie będący w niebie, żeby mogli w wizji uszczęśliwiają-cej oglądać Boga. W Psalmie 36,9 jest mowa o tym, że w Bożym świetle widzimy światło, a Objawienie św. Jana mówi nam, że w nowej Jerozolimie normalne światło będzie zastąpione przez światło Boże (Ap 21...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /PimenII Dodano /05.12.2012 Znaków /936

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Śpiew

  Śpiewane lub recytowane wypowiadanie poetyckich lub prozaicznych tekstów (często wziętych z Pisma Świętego) podczas sprawowania obrzędów liturgicznych. Praktyka ta jest spadkiem odziedziczo-nym po judaizmie.

  Nowy Testament przytacza chrześcijańskie hymny (np. Łk 1, 46-55; Flp 2, 6-11; 1 Tm 3, 16), które...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /PimenII Dodano /05.12.2012 Znaków /814

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Światowa Rada Kościołów

  Zjednoczenie Kościołów, które się ukształtowało wskutek zlania się “Ruchu Wiary i Ustroju” z “Życiem i Pracą” podczas spotkania w roku 1948 w Amsterdamie.

  Głównym celem Światowej Rady Kościołów jest wezwanie skierowane do wszystkich Kościołów, by zmierzały do widzialnej jedności w wierze i w jednej...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /PimenII Dodano /05.12.2012 Znaków /1 288

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Śpiew gregoriański

  Muzyka obrządku łacińskiego tradycyjnie przypisywana papieżowi Grzegorzowi I Wielkiemu (ok. 540-604), który się mógł przyczynić do jej upowszechnienia w Rzymie.

  Śpiew gregoriański - zwany też melodią prostą, ponieważ jego rytmika nie jest skomplikowana - znamionuje się surowym i uporządkowanym...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /PimenII Dodano /05.12.2012 Znaków /548

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ślub

  Obietnica złożona Bogu dobrowolnie przez człowieka dorosłego, że spełni jakieś dobro, do którego nie jest zobowiązany przez Boże przykazania, prawo kościelne lub inne zobowiązania. Do wypełnienia takiego ślubu jest człowiek zobowiązany na mocy cnoty religii (zob. CIC 1191-1198).

  W Starym Testamencie...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /PimenII Dodano /05.12.2012 Znaków /1 265

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sztuka umierania

  Nauka rozwinięta w późnym Średniowieczu o tym, jak się powinni zachować chrześcijanie w obliczu śmierci. Książki na ten temat, np. dzieło Jana Gersona (1363-1429), cieszyły się wielkim powodzeniem i wpłynęły na przedstawianie śmierci w sztuce.

  Zob. śmierć.

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Nora0101 Dodano /04.12.2012 Znaków /282

  praca w formacie txt

Do góry