Teologia /1 528 prac/

 • Ocena brak

  Talmud

  (hebr. “pouczenie”). Zbiór przekazów żydowskich zawierający Misznę (pouczenie ustne) oraz Gemarę (rozważania dyskusyjne nad Miszną). Istnieją dwie wersje Talmudu: Talmud palestyński i dłuższy Talmud babiloński; obydwa zostały zebrane w V stuleciu po Chrystusie, ale zawierają materiał o wiele...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /PimenII Dodano /05.12.2012 Znaków /362

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Święty

  Człowiek wezwany do pełnej osobowej doskonałości lub już teraz cieszący się tym stanem w życiu wiecznym z Bogiem. Wszyscy ochrzczeni chrześcijanie otrzymują powołanie do świętości (LG 39-42).

  Niektórzy z nich bywają po śmierci oficjalnie uznani za wybitnie świętych (SC 8, 104, 111, LG 50-51)...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /PimenII Dodano /05.12.2012 Znaków /560

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Taoizm

  (chin. “właściwa droga”). System wierzeń religijnych i przekonań filozoficznych, który - razem z konfucjanizmem i buddyzmem - ułatwił kształtowanie się chińskiej historii i kultury.

  Założycielem jego był Lao-Tse, co jest tytułem honorowym (Mądry Starzec) dla Li, chińskiego kierownika archiwum...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /PimenII Dodano /05.12.2012 Znaków /1 214

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Świętych obcowanie

  Jedność duchowa między Chrystusem oraz wszystkimi chrześcijanami znajdującymi się w niebie (albo jeszcze cierpiącymi w czyśćcu) lub żyjącymi na ziemi (LG 49-50). Niewykluczone, że pierwotnie termin ten oznaczał więź chrześcijan między sobą i z Chrystusem przy sprawowaniu Eucharystii.

  Zob...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /PimenII Dodano /05.12.2012 Znaków /364

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tchnienie

  Termin odnoszący się do Ewangelii św. Jana (J 3, 8), którym się posługuje nauka o Trójcy Przenajświętszej, kiedy mówi o sposobie, w jaki Duch Święty pochodzi od Ojca i od (lub poprzez) Syna. Nowy Testament nazywa Ducha Świętego “Tchnieniem Ojca" (Mt 10, 20) oraz “Tchnieniem Syna” (Ga 4, 6) oraz “Duchem...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /PimenII Dodano /05.12.2012 Znaków /1 607

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tabernakulum

  (łac. “namiot”). Ozdobna skrzynka, lub szafka, w której przechowywane są konsekrowane hostie, używane do udzielania Komunii św. chorym i umierającym, do błogosławieństwa euchary-stycznego, oraz do adoracji przez tych, którzy “nawiedzają” Najświętszy Sakrament.

  W niektórych kościołach tabernakulum...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /PimenII Dodano /05.12.2012 Znaków /834

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Teandryczny

  (gr. “bożo-ludzki”). Przymiotnik utworzony przez Pseudo-Dionizego Areopagitę (ok. 500), żeby wyrazić czyny Boga-Człowieka, Jezusa Chrystusa.

  Niektórzy posługują się tym wyrazem w znacze-niu monofizyckim i monoteleckim, jakoby Chrystus miał odpowiednio albo jedną (boską) naturę, albo tylko jedną...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /PimenII Dodano /05.12.2012 Znaków /780

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tajemnica

  Wyraz ten nie oznacza sprawy po prostu niejasnej albo niemożliwej do wyjaśnienia (tak jak np. w wyrażeniu “tajemnicze zabójstwo”), lecz plan Boga miłującego, mający na celu zbawienie człowieka, a objawiony przez Jezusa Chrystusa (Rz 16, 25; Ef 1, 9; 3, 9; Kol 1, 26-27; 2, 2; 4, 3). Tajemnicza rzeczywistość...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /PimenII Dodano /05.12.2012 Znaków /1 611

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Teizm

  (gr. “Bóg”). Wiara w transcendentnego, osobowego Boga, który stwarza i utrzymuje w istnieniu nasz świat oraz działa w nim w szczególny sposób (np. przez cuda). W przeciwieństwie do panteizmu, teizm nie kładzie aż tak wielkiego nacisku na Bożą immanencję, żeby Boga utożsamiać ze światem.

  W...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /PimenII Dodano /05.12.2012 Znaków /897

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tajemnica Wielkanocna

  Odkupienie dokonane przez Jezusa Chrystusa, przede wszystkim przez Jego śmierć, zmartwychwstanie i wniebowstąpienie (SC 5, GS 22), w którym chrześcijanie mają udział przez chrzest, Eucharystię, przez inne sakramenty oraz przez całe swoje życie (SC 6-10, zob. Rz 6, 3-4; 1 Kor 11, 23-26).

  Zob. odkupienie...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /PimenII Dodano /05.12.2012 Znaków /360

  praca w formacie txt

Do góry