Teologia /1 528 prac/

 • Ocena brak

  Teologia narracyjna

  (łac. “opowiadać”). Nowoczesna próba odnowienia teologii chrześcijańskiej jako teologii religii historycznej, która nie tylko ma coś do przekazania, ale ma także wydarzenia do opowiedzenia. Wyzwalając się od abstrakcyjnych stwierdzeń doktrynalnych, teologia narracyjna odnajduje swoją ojcowiznę w...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /PimenII Dodano /05.12.2012 Znaków /701

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Teologia pozytywna

  Gałąź teologii zajmująca się historycznymi przesłankami i szczegółowymi wyda-rzeniami (wziętymi z Pisma Świętego i Tradycji, żeby określić to, czego naucza wiara chrześcijańska) i przeciwstawna teologii naturalnej, która się zajmuje powszechnymi zasadami religijnymi znanymi z rozumu.

  Obecnie...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /PimenII Dodano /05.12.2012 Znaków /679

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Teologia naturalna

  Nauka zajmująca się wiedzą o Bogu dostępną tylko przy pomocy samego rozumu (zob. Ps 19, 1-4; Mdr 13, 1-9; Dz 14, 17; 17, 22-31; Rz 1, 18-23; 2, 14-15). Teologia naturalna, rozwinię-ta przez św. Tomasza z Akwinu (ok. 1225-1274), została zakwestionowana w czasach Oświecenia, kiedy to celem ataku stała się...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /PimenII Dodano /05.12.2012 Znaków /1 899

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Teologia rozwoju

  Kierunek teologiczny, któremu początek dał Alfred North Whitehead (1861-1947); jego filozofia, podobnie jak niektóre inne filozofie, kładzie nacisk na pierwszeństwo stawania się nad istnieniem, przewyższa je jednak, ponieważ próbuje scalić to podejście do rzeczywistości z wynikami nauk...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /PimenII Dodano /05.12.2012 Znaków /1 387

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Teologia negatywna

  Podobnie jak w teologii apofatycznej podejście do Bożej Tajemnicy, które podkreśla, że raczej potrafimy powiedzieć, czym Bóg nie jest, niż czym jest w rzeczywistości. Jest to sposób uprawiania teologii, który kładzie większy nacisk na to, co się wyraża po łacinie słowem sapientia (łac. “mądrość”)...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /PimenII Dodano /05.12.2012 Znaków /752

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Teologia kerygmatyczna

  (gr. “przepowiadać, głosić orędzie”). Teologia nastawiona na przepowiadanie decydujących wydarzeń z dziejów zbawienia.

  W latach trzydziestych tego stulecia Franz Lakner na wydziale teologicznym w Innsbrucku rozwijał teologię kerygmatyczną, której ośrodkiem był Chrystus taki, jakim Go trzeba...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /PimenII Dodano /05.12.2012 Znaków /611

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Teologia symboliczna

  Pogląd głoszący, że świat widzialny jest obrazem świata niewidzialnego. Platon (427-347 przed Chr.), pisząc w dialogu Timajos o początku i układach świata, mówi: “Czas jest rucho-mym obrazem wieczności”.

  Przypowieści wskazują, że Jezus we wszystkich rzeczach i w codziennych wydarzeniach upatrywał...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /PimenII Dodano /05.12.2012 Znaków /1 101

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Teologia pastoralna

  Teologia zwracająca uwagę na:

  a. przejście od studiowania Pisma Świętego i teologii systematycznej do przepowiadania i nauczania religii,

  b. praktykowanie życia liturgicznego i sakramentalnego,

  c. udzielanie rad w dziedzinie moralnej i duchowej,

  d. troskę o ludzi mających szczególne potrzeby (np. o...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /PimenII Dodano /05.12.2012 Znaków /1 056

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Teologia kongregacyjna

  Odmiana protestantyzmu, której źródłem jest reformacja i której zdaniem Kościoły lokalne mają prawo do załatwiania swoich własnych spraw w całkowitej niezawisłości; uzasadnienia tej opinii zwolennicy tej teorii dopatrują się w Piśmie Świętym.

  Zob. Kościół, protestanci...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /PimenII Dodano /05.12.2012 Znaków /327

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Teologia systematyczna

  Próba przedstawienia w sposób logiczny i naukowy zasadniczej nauki chrześcijańskiej. Teologia systematyczna w praktyce zazwyczaj się zbiega z teologią dogmatyczną, może się jed-nak od niej różnić tym, że może w sobie zawierać także zagadnienia moralne.

  Może się też różnić od teologii dogmatycznej...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /PimenII Dodano /05.12.2012 Znaków /882

  praca w formacie txt

Do góry