Teologia /1 528 prac/

 • Ocena brak

  Transcendencja

  (łac. “przekraczanie”). Inność Boga, którego istnienie “przekracza” wszechświat i nie może być z nim utożsamione.

  Zob. niepojętość Boga, immanencja Boża, panteizm, teologia apofatyczna, teologia naturalna.

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /PimenII Dodano /05.12.2012 Znaków /248

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Trzej teologowie

  Uważani na Wschodzie za teologów par excellence: św. Jan Ewangelista, św. Grze-gorz z Nazjanzu (329-389) i św. Szymon Nowy Teolog (949-1022).

  1. Ewangelia św. Jana jest najgłębszą spośród Ewangelii dzięki modlitewnej kontemplacji chwały Boga objawionej w Chrystusie, Synu Bożym, i w Nim doświadczonej...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /PimenII Dodano /05.12.2012 Znaków /1 746

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Transfinalizacja

  (łac. “zmiana celu”). Wyrazu tego używają niektórzy teologowie, którzy próbują wyjaśnić, co się dzieje w Eucharystii, kiedy chleb i wino zamieniają się w Ciało i Krew Chrystusa. Zamiast przywoływać terminologię substancji i przypadłości (którą się także stosuje do bytów nierozumnych), spoglądają...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /PimenII Dodano /05.12.2012 Znaków /1 205

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Triduum Wielkanocne

  (łac. “Trzy dni”). Obchód liturgiczny rozpoczynający się w Wielki Czwartek wieczorem, a kończący się nieszporami Niedzieli Zmartwychwstania Pańskiego. Msza święta wielkoczwartkowa przywołuje na pamięć Ostatnią Wieczerzę i ustanowienie Najświętszego Sakramentu przez Chrystusa.

  W Wielki Piątek po...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /PimenII Dodano /05.12.2012 Znaków /1 437

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tora

  (hebr. “pouczenie, prawo”). Dane Mojżeszowi Prawo Boże i Pięcioksiąg, który je zawiera (Pwt 1, 5; 4, 44).

  “Tora” może także oznaczać naukę przekazywaną przez rodziców lub przez odpowiedni autory-tet (zob. Prz 1, 8; 3, 1; 4, 2), pouczenie dane w imieniu Boga przez kapłanów (Pwt 17, 11; 24, 8; 33, 10) oraz...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /PimenII Dodano /05.12.2012 Znaków /695

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Theologia gloriae

  (łac. “teologia chwały”).

  1. Wyrażenie, któremu Marcin Luter (1483-1546) przeciwstawił swoje wyrażenie “teologia krzyża"; jest ono znamienne dla teologii scholastycznej i mistycznej. Luter dopatruje się w tym wyrażeniu chęci poznania Boga w sposób zarozumiały przez oparcie się na naszych własnych...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /PimenII Dodano /05.12.2012 Znaków /1 249

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Theologoumenon

  (gr. “element o charakterze teologicznym”). Niewiążące twierdzenie teologiczne, które nie ma jasnych podstaw ani w Piśmie Świętym, ani w dogmatycznym nauczaniu Urzędu Nauczycielskiego Kościoła. Twierdzenia wielkich teologów mogą mieć status theologoumenów i w następstwie mogą w jakiś sposób wejść do...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /PimenII Dodano /05.12.2012 Znaków /713

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tiara papieska

  (gr. “zwój, turban). Duże, nakrycie głowy w formie stożka, które nakładano papieżowi na głowę podczas koronacji i które zakładał podczas uroczystych pozaliturgicznych funkcji.

  Papież Paweł VI sprzedał własną tiarę, a pieniądze przeznaczył na biednych. Jan Paweł I odmówił koronacji. Jego...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /PimenII Dodano /05.12.2012 Znaków /517

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tolerancja

  (łac. “wytrzymałość, cierpliwość”). Pozostawianie w spokoju tych, którzy się od nas różnią wierzeniami i praktykami. Po wycierpieniu prześladowań ze strony niektórych przywódców żydowskich, a potem - przez stulecia - ze strony władców rzymskich, chrześcijanie osiągnęli wolność religijną na...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /PimenII Dodano /05.12.2012 Znaków /2 345

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Teoria dwóch źródeł

  1. Niemal powszechnie przyjęta hipoteza, że Ewangelie św. Mateusza i św. Łukasza miały dwa większe źródła: Ewangelię św. Marka i źródło “Q” (zbiór wypowiedzi Jezusa).

  2. Powszechnie utrzymywany pogląd od wieku XVI do Soboru Watykańskiego II, że istnieją dwa “materialnie” oddzielone i równie ważne...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /PimenII Dodano /05.12.2012 Znaków /559

  praca w formacie txt

Do góry