Teologia /1 528 prac/

 • Ocena brak

  Wizja uszczęśliwiająca

  Bezpośrednie i doskonałe oglądanie Boga w niebie, będące istotą wiecznej szczęśliwości dla zbawionych (zob. DH 1000-1002, 1304-1306; ND 2305-2309).

  Zob. niebo, palamizm, święto chwały.

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /PimenII Dodano /05.12.2012 Znaków /197

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wielki Tydzień

  Najważniejszy tydzień w kalendarzu kościelnym; rozpoczyna się on w Niedzielę Palmową poświęceniem palm i procesją, w Wielki Czwartek przywołuje na pamięć ustanowienie Eucharystii (dzień ten w niektórych krajach zwie się także Czwartkiem Przykazania, ponieważ wtedy Pan nas związał przykazaniem...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /PimenII Dodano /05.12.2012 Znaków /1 252

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wiedza uprzednia

  Wiedza o rzeczach przyszłych jako atrybut Boga. Ponieważ wydarzenia przyszłe częściowo zależą od ludzkiego wyboru, istnieje problem, jak pogodzić Bożą wiedzę uprzednią z ludzką wolną wolą.

  Zob. prorok, przeznaczenie, scientia media, systematyka łaska, wolna wola.

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /PimenII Dodano /05.12.2012 Znaków /280

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wielobóstwo

  Przekonanie, że istnieje wielu bogów, którzy są często zgrupowani wokół najwyższego bóstwa w jakiś panteon (gr. “wszyscy bogowie”) o znaczeniu hierarchicznym,; są oni uosobieniem róż-nych doznań i funkcji życiowych. Religie politeistyczne istniały i istnieją w kulturach: afrykańskiej, azjatyckiej...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /PimenII Dodano /05.12.2012 Znaków /808

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wiedza wlana

  Wiedza darmo dana przez Ducha Świętego ze względu na pewne szczególne zadanie do spełnienia w Kościele, zgodnie z długą tradycją, udzielona Chrystusowi i prorokom Starego Testamentu. Przeciwstawia się j ą wiedzy nabytej, która jest wynikiem doświadczenia, normalnych studiów i pracy.

  Zob...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /PimenII Dodano /05.12.2012 Znaków /333

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wieloznaczność

  Użycie tego samego wyrazu w dwóch (lub więcej) znaczeniach (np. wyraz “gwiazda” na oznaczenie ciała niebieskiego i wybitnego aktora). Wieloznaczność sprawia, że dowody bywają źródłem błędu, ponieważ ich ciężar jest ważny tylko dla jednego znaczenia.

  Zob. analogia...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /PimenII Dodano /05.12.2012 Znaków /324

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wielkanoc

  Najwcześniejsze i najważniejsze święto w roku chrześcijańskim, będące wspomnieniem zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. Wydaje się, że początkowo obchodzono je w każdą niedzielę, podczas gdy chrześcijanie pochodzenia żydowskiego nadal jeszcze świętowali żydowską Paschę. To musiało się stać...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /PimenII Dodano /05.12.2012 Znaków /1 486

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wielożeństwo

  Posiadanie w tym samym czasie więcej niż jednej żony (lub męża). W Starym Testamencie - w okresie patriarchów i później - wielożeństwo było dopuszczalne (Pwt 21,15-17).

  Pan Jezus, powołując się na pierwotny plan Boży (Rdz 2, 24), popierał jednożeństwo, odrzucał rozwody i ponowne mał-żeństwo...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /PimenII Dodano /05.12.2012 Znaków /566

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wielka Sobota

  Dzień poprzedzający największe święto chrześcijańskiego kalendarza. Niedzielę Wielkanocną. W tym dniu przygotowania liturgia łacińska nie przewiduje żadnych nabożeństw. Ołtarz pozostaje nieprzystrojony, a tabernakulum puste.

  W obrządku bizantyńskim rankiem w Wielką Sobotę celebruje się...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /PimenII Dodano /05.12.2012 Znaków /594

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wiatyk

  (łac. “posiłek na drogę”). Komunia św. udzielana tym, którzy się znajdują w niebezpieczeństwie śmierci, mająca na celu przygotowanie ich do przyszłego życia. Prawo kościelne usuwa wszelkie ograni-czenia, żeby chrześcijanie umierający mogli wyznać grzechy i przyjąć Komunię św. (zob. CIC 566, 844...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /PimenII Dodano /05.12.2012 Znaków /385

  praca w formacie txt

Do góry