Teologia /1 528 prac/

 • Ocena brak

  Wybór zasadniczy

  Ogólny kierunek życia lub konkretna bardzo poważna decyzja, która określa nasze istotne moralne i religijne nastawienie do dobra i zła. Badania nad wyborem zasadniczym rozwinęły się w odpowiedzi na legalizm, którego twórcy spoglądali na działania moralne w oderwaniu od życia i rozwoju człowieka.

  W...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Arnold.S Dodano /06.12.2012 Znaków /792

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wszechobecność

  Przymiot Boży oznaczający, że Bóg jest wszędzie obecny (Ps 139, 7-12; Dz 17, 24-28). Bóg jest wszędzie obecny jako stwórcze źródło wszystkich rzeczy, ale jest też obecny na wiele innych sposobów, np. przez ludzi, przez Pismo Święte, przez wspólnotę oddającą Mu cześć i przez sakra-menty (SC 7).

  Zob...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Arnold.S Dodano /06.12.2012 Znaków /397

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wybranie

  Dokonany przez Boga zupełnie dobrowolny wybór jednostek lub grup. W Starym Testamencie Izrael był świadomy tego, że jest “wybranym ludem Bożym” (Pwt 4, 32-40; Iz 41, 8-16). Nowa wspólnota wierzących skupia się dzięki wybraniu przez Jezusa Chrystusa (J 15, 1-17).

  Zob. przeznaczenie.

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Arnold.S Dodano /06.12.2012 Znaków /317

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wszechwiedza

  Przymiot Boży oznaczający, że Bóg wie wszechstronnie o wszystkim, co jest i może być. Wydaje się, że Boża znajomość przyszłości podważa korzystanie z ludzkiej wolnej woli. Jest to tajemnica, którą w sposób “racjonalny” próbowali tłumaczyć myśliciele zachodni (np. Bóg zna przyszłe wydarzenia w...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Arnold.S Dodano /06.12.2012 Znaków /594

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wynagrodzenie

  Naprawa szkód powstałych wskutek wykroczenia przeciwko komuś drugiemu. Takie wynagrodzenie może oznaczać wyrównanie krzywd, jeżeli została np. niesprawiedliwie zagrożona wła-sność lub dobre imię kogoś drugiego.

  W nabożeństwie do Najświętszego Serca Pana Jezusa, to wynagrodzenie oznacza modlitwy...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Arnold.S Dodano /06.12.2012 Znaków /633

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wtajemniczenie

  Pouczenie o tajemnych obrzędach i tajemnicach jakiejś religii. Św. Cyryl Jerozolimski (ok. 315-386) w katechezach mistagogicznych (gr. “wtajemniczających”), jakie głosił podczas Wielkiego Postu i okresu świąt wielkanocnych, przygotowywał katechumenów do przyjęcia chrztu w Wielką Sobotę i pouczał ich...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Arnold.S Dodano /06.12.2012 Znaków /1 075

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wstawiennictwo

  Modlitwa błagalna za innych. Na pierwszym miejscu wstawiennictwo odnosi się do Chrystusa zmartwychwstałego, który się nadal wstawia za nami w niebie (zob. l Tm 2, 5; Hbr 7, 25; 9,24; DH 1523; ND 1927).

  Jego Matka, Maryja, także się za nami wstawia (DH 1400,3274-3275, 3370, 3916; ND 704, 712), podobnie jak za...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Arnold.S Dodano /06.12.2012 Znaków /526

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wkorzenienie w życie

  Wyrażenie upowszechnione przez Hermana Gunkela (1862-1932) i innych przedstawicieli formizmu. Oznacza ono funkcję, jaką odpowiednie fragmenty biblijne (np. hymny, wypowiedzi lub wydarzenia) mogły mieć w życiu i kulcie społeczności.

  W Nowym Testamencie wyrażenie to oznacza sposób, w jaki po zesłaniu Ducha...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Arnold.S Dodano /06.12.2012 Znaków /790

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Współodkupicielka

  Problematyczny tytuł przypisywany czasem Matce Bożej z chęci wyrażenia Jej współdziałania w dziele zbawienia. Chociaż pozostaje Ona ściśle podporządkowana Chrystusowi, który sam jeden jest źródłem łaski, ma jednak swój udział we wcieleniu (Łk 1, 26-38) i w zbawczej śmierci swego Syna (J 19, 25-27)...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Arnold.S Dodano /06.12.2012 Znaków /425

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wola Boża

  Najwyższa zasada, według której ludzie powinni prowadzić życie (Mt 6, 10; zob. 6, 33). Wola Boża, oparta na nieskończonej Bożej mądrości i dobroci, jest osobowym planem miłości dla mężczyzn i kobiet, mającym na celu danie im pełnego i ostatecznego szczęścia. Wola Boża, nie zawsze łatwa do...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Arnold.S Dodano /06.12.2012 Znaków /518

  praca w formacie txt

Do góry