Teologia /1 528 prac/

 • Ocena brak

  Dziesiątka

  Liczba dziesięć, jako podstawa systemu dziesiętnego, z dawien dawna miała szczególne znaczenie praktyczne. Jako suma pierwszych czterech liczb, świętej czwórki (1+ 2 + 3 + 4 = 10), jest symbolem doskonałości — „z niej bowiem czerpie swą zasadę i z niej wywodzi się każda liczba” „Dziesiątka zaś...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Elig Dodano /28.05.2013 Znaków /2 572

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Spirala

  Spirala jest figurą, którą w Szwecji południowej wykuwano na skałach już w epoce kamienia. Również megalit, który znajduje się u wejścia kopulastego grobu w New-Grande w Irlandii, pokryty jest bogatym wzorem połączonych ze sobą linii spiralnych. O symbolicznym znaczeniu spirali nie można wątpić:...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Elig Dodano /28.05.2013 Znaków /3 144

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dwunastka

  Z dawien dawna poganie, Żydzi i chrześcijanie uważali dwunastkę za liczbę szczególnie cenioną, za typową liczbę zupełną i całą. Z podziałem roku na dwanaście miesięcy spotykamy się najpierw w Babilonie, potem w Egipcie, później także u Rzymian. Dwanaście znaków zodiaku dzieli niebo usiane...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Elig Dodano /28.05.2013 Znaków /4 993

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Piątka

  Według liczbowych spekulacji pitagore jeżyków liczba pięć oznacza wesele, zaślubiny. Liczba ta składa się mianowicie z pierwszej liczby parzystej i nieparzystej: 2 + 3 i w ten sposób jest obrazem połączenia dwóch różnych elementów, męskiego i żeńskiego. Nowożeńcom potrzeba pięciu bóstw, a...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Elig Dodano /28.05.2013 Znaków /1 771

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czterdziestka

  Liczba czterdzieści bardzo często wymieniana jest w Piśmie Świętym, a oznacza nieomal zawsze czas pokuty, postu i modlitwy albo kary. Wody potopu spadały na ziemię przez czterdzieści dni i czterdzieści nocy (Rdz 7,12). Mojżesz wstąpił na górę Synaj, aby otrzymać tablice przykazań, i pozostawał...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Elig Dodano /28.05.2013 Znaków /3 719

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Szóstka

  Pitagorejczycy uważali także liczbę sześć za doskonałą, gdyż znajduje się w środku liczb parzystych, między dwójką i dziesiątką. Będąc zdolna do rodzenia nowych liczb, symbolizuje, podobnie jak piątka, małżeństwo: tam 2 + 3, tu dwa razy trzy, a więc zawsze połączenie się pierwszej liczby...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Elig Dodano /28.05.2013 Znaków /964

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pięćdziesiątka

  Liczba pięćdziesiąt ma w Piśmie Świętym szczególnie radosny, pogodny charakter. Wszędzie oznacza ona czas radości. W Starym Przymierzu pięćdziesiąty dzień po Święcie Paschy jest radosnym świętem zbiorów (pierwotnie święto to obchodzono niezależnie od Święta Paschy w pięćdziesiąty dzień...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Elig Dodano /28.05.2013 Znaków /2 915

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czwórka

  Liczba cztery oznaczała dla całej starożytności uniwersum, rozciągające się w cztery strony świata, których początkowe litery greckich nazw: ararob?, 6voię, agnroę, neoTjfiligia tworzą słowo „Adam”. Uniwersum tworzą cztery elementy: woda, powietrze, ogień, ziemia. Cztery pory roku rządzą biegiem...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Elig Dodano /28.05.2013 Znaków /2 580

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jedynka

  Zdaniem pitagorejczyków cały system liczbowy opiera się na parzystości i nieparzystości. Liczbę nieparzystą nazywali doskonałą, ponieważ jest ona w pewnym sensie niepodzielna, tzn. nie daje się podzielić bez reszty na równe części. Posiada początek, środek i koniec. Liczba parzysta natomiast jest...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Elig Dodano /28.05.2013 Znaków /1 118

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Znaki pisarskie - Theta O

  Greckie „Theta”, nie iest w epigrafice symbolem, lecz początkową literą słowa 6E0C (Bóg).

  Na zupełnie inne znaczenie wskazuje Izydor z Sewilli w swym dziele Etymologiae, w którym zwięźle streszcza wiedzę dawniejszych pisarzy. Wymienia pięć liter greckich, którym nadawano znaczenie mistyczne: Y, O, T, A i...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Elig Dodano /28.05.2013 Znaków /1 455

  praca w formacie txt

Do góry