Teologia /1 528 prac/

 • Ocena brak

  Stworzenie świata jako problem teologiczny. Relacja do nauk przyrodniczych

  Teorie niekatolickie:

  Monizm – rzeczywistość, różnoraką formą jednego i tylko tego samego bytu:

  - panteistyczny, wszystko jest Bogiem, G. Bruno, B. Spinoza;

  - materialistyczny, wszechświat zbudowany z odwiecznie istniejących atomów; Demokryt,

  Epikur, L. Feuerbach; K. Marks, F. Engels (m...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Gienek88 Dodano /22.04.2011 Znaków /3 258

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rodzina odblaskiem Trójcy Św.

  TŚ jest praźródłem, prawzorem rodziny.

  B nie jest samotnikiem, jest wspólnotą trzech osób. Dzięki objawieniu tajemnica wewnętrznego życia B została nam udostępniona i przedstawiona w kategoriach osobowych. Kategorie te są do układu rodzinnego: ojcostwo, synostwo i uosobione odniesienie miłości...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Gienek88 Dodano /22.04.2011 Znaków /2 054

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Trójca Św. w życiu Kościoła

  Podstawa istnienia Kościoła.

  TŚ warunkiem uznania faktu Wcielenia PJ – fundamentem istnienia Kościoła.

  TŚ ośrodkiem Ciała Mistycznego: PJ - Głową, DŚ - duszą, kult i uwielbienie B Ojca – celem.

  Ośrodek liturgii.

  TŚ znajduje się w centrum działania liturgii Kościoła. Tajemnica TŚ należy do...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Gienek88 Dodano /22.04.2011 Znaków /1 518

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Istnienie i natura Trójcy Świętej

  Sobór Luterański IV (1215) orzekł, że w Trzech Osobach B jest jedna istota, jedna substancja i jedna natura.

  Istota oznacza to, przez co dana rzecz jest tym, czym jest.

  Substancja oznacza istotę rzeczy samoistnej jako podłoża przypadłości, w przeciwieństwie do samych przypadłości.

  Natura oznacza...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Gienek88 Dodano /22.04.2011 Znaków /6 718

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przymioty czynnościowe Boga ze szczególnym uwzględnieniem Opatrzności

  Przymioty czynnościowe B.:

  Życie Boże. Jest dogmatem, iż B. jest bytem żywym. Jest teologicznie pewne, iż B. jest najwyższą formą życia i źródłem wszelkiego życia. Życie Boże to najdoskonalsza forma bytowania. B. jest ośrodkiem myśli i woli, jest praprzyczyną wszelkiego działania. W...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Gienek88 Dodano /22.04.2011 Znaków /7 226

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przymioty bytowe Boga

  Przymioty bytowe B.:

  Prostota. B. jest bytem bezwzględnie prostym, w B. nie ma złożoności, jest bezwzględnie metafizycznie prosty, jest nieskończony, czyli nie ma w Nim żadnego ograniczenia. Jest przeto bezwzględnie, metafizycznie prosty, bez złożoności.

  Duchowość. Jest czystym...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Gienek88 Dodano /22.04.2011 Znaków /1 969

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Źródła teologii dogmatycznej

  1. Objawienie Boże.

  2. Urząd Nauczycielski Kościoła.

  3. Nadprzyrodzony zmysł wiary.

  Bezpośrednim i najbliższym źródłem wiary jest Kościół. Kościół, bowiem to żyjący i działający wśród nas JCh, a narzędziem Jego nauczania wyposażone w przywilej nieomylności, władza papieska i wspólnota...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Gienek88 Dodano /22.04.2011 Znaków /7 667

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dogmat wiary: pojęcie, rozwój i interpretacja

  Dogmatyka pokazuje kierunek, w którym Boga. można doświadczyć.

  Dogmat - jest to prawda, w którą powinien wierzyć katolik, jeśli chce być jeszcze katolikiem. (od gr. Dokeo: podstawowe znaczenie to co okazało się prawdziwe, - mniemać, sądzić, wierzyć; - postanowić, wyrazić pogląd).

  Wyrażenie...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Gienek88 Dodano /22.04.2011 Znaków /3 071

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przedmiot i metoda

  Przedmiot materialny: czym się zajmuje?

  Treść Objawienia, czyli Bóg, człowiek, zbawienie, odpowiedź człowieka na O. – wiara

  Przedmiot formalny: jak dochodzimy do wiedzy? B. przedmiotem wiary.

  Jest Objawienie B. odczytywane, pojmowane przez rozum i wiarę.

  Metoda teologii. Metoda jako sposób pozyskiwania...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Gienek88 Dodano /22.04.2011 Znaków /1 675

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Usytuowanie dogmatyki w kontekście innych nauk teologicznych

  Ks. Napiórkowski. Teologia jest to oparta na Słowie Bożym nauka o misterium Boga i człowieka objawionym w szczególny sposób w wydarzeniu Jezusa Chrystusa, Boga – Człowieka.

  Teologia – słowo, mowa boga. Pogańskie pochodzenie. Piotr Abelard (+1142) wprowadził nazwę do tytułu swojego dzieła: Teologia...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Gienek88 Dodano /21.04.2011 Znaków /1 738

  praca w formacie txt

Do góry