Teologia /1 528 prac/

 • Ocena brak

  Problem historyczności Jezusa Chrystusa - Talmud

  Jest to komentarz do prawa żydowskiego. Napisany w V wieku po Chrystusie. Negatywny stosunek do Jezusa. Jezus czynił cuda, zwodził lud, wyśmiewał wypowiedzi mędrców, został ukrzyżowany jako heretyk i uwodziciel.

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Zenek777 Dodano /22.04.2011 Znaków /226

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Problem historyczności Jezusa Chrystusa - Talmud

   

  Jest to komentarz do prawa żydowskiego. Napisany w V wieku po Chrystusie. Negatywny stosunek do Jezusa. Jezus czynił cuda, zwodził lud, wyśmiewał wypowiedzi mędrców, został ukrzyżowany jako heretyk i uwodziciel.

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Zenek777 Dodano /22.04.2011 Znaków /234

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Problem historyczności Jezusa Chrystusa - Flawiusz

  Józef, urodzony 31 roku, zmarł ok. 101. jest żydowskim historykiem. Jego dzieło to „Wojna żydowska”. Był żydem hellenizującym. Był przyjacielem cesarza Klaudiusza. Znał chrześcijaństwo. Kolejne jego dzieło: „Antycvitalis” – wspomina 2 razy o Jezusie. W księdze XVIII mówi o skazaniu Jezusa na śmierć...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Zenek777 Dodano /22.04.2011 Znaków /1 441

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Problem historyczności Jezusa Chrystusa - Thallos (czyt. Talos)

  Żyje w połowie I wieku. Samarytanin, niewolnik. Wyzwolony przez cesarza Tyberiusza. Pracował w kancelarii cesarskiej. Skąd o nim wiemy? Euzebiusz z Cezarei przytacza polemikę między Juliuszem Afrykańskim a Thalosem. Mają dialog na temat śmierci. Wynika z tego, że Juliusz zna dzieło Thalosa, sprzeciwia...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Zenek777 Dodano /22.04.2011 Znaków /826

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Problem historyczności Jezusa Chrystusa - Tacyt

  Jego dzieło „Annales” – roczniki. Urodzony ok. 55 roku umiera ok. 120 r. Był urzędowym historykiem. Pisał historię cesarza rzymskiego. Znany był ze swojej sumienności. Badał skąd pochodzą informacje. Dochodził do źródeł. „Di cantum nara buntum traduntum” – jak przekazują, jak badają – tak właśnie...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Zenek777 Dodano /22.04.2011 Znaków /1 332

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Problem historyczności Jezusa Chrystusa - Swetoniusz

  Wspomina chrześcijan. Żyje w latach 85-160. był sekretarzem cesarza. Ok. 120 r. napisał „Żywot Klaudiusza”. Klaudiusz wypędził żydów z Rzymu, byli bowiem podżegani przez Jezusa wywołując często zamieszki. Nie rozróżnia chrześcijan od żydów. On uważa Chrystusa jak za żyda, ale o nieznanym mu...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Zenek777 Dodano /22.04.2011 Znaków /354

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Problem historyczności Jezusa Chrystusa - Pliniusz Młodszy

  Jego pisma odwołują się do Jezusa. Żyje w latach 62-114. w latach 111-113 był rządcą w Poncie i Bytynii. Był namiestnikiem. Z tego okresu jest 9 ksiąg listów. Nas interesuje 96 list dotyczący chrześcijaństwa. W tym czasie już w Bytynii istniała duża liczba chrześcijan. Chrześcijanie mieli duży...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Zenek777 Dodano /22.04.2011 Znaków /1 046

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Problem historyczności Jezusa Chrystusa

  Jezus urodził się w czasach cesarza Augusta. W Judei panował Król Herod Wielki. Żył trzydzieści kilka lat. Umarł za rządów Piłata. W dzisiejszych czasach nie kwestionuje się historyczności Jezusa Chrystusa. Są różne świadectwa, nawet niechrześcijańskie, które mówią o Jezusie...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Zenek777 Dodano /22.04.2011 Znaków /339

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Chrystologia – nauka o Chrystusie

  Christos (Chrystus) to inaczej pomazaniec, naznaczony.

  Pierwotnie Chrystus nie był przydomkiem do imienia Jezus. Na początku Christos było formą wyznania wiary, bóstwa i człowieczeństwa. Jezus jest pomazańcem Bożym, czyli Zbawicielem. Tytuł Christos zastępuje wszystkie przymioty zbawcze. Christos to Syn...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Zenek777 Dodano /22.04.2011 Znaków /1 526

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kościół jako stowarzyszenie, społeczność, societas

  To pojęcie pragnie powiedzieć, zaproponować, rozumienie Kościoła jako pewnego stowarzyszenia. Spojrzenie bardziej na socjologiczne wymiary - Bellarmin.

  Podkreśla on instytucjonalność Kościoła:

  1. przeciwko błędom Wikleffa i Hussa

  2. przeciwko pelagianom

  3. przeciwko nauce reformatorów w ich wyznaniu...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Gienek88 Dodano /22.04.2011 Znaków /3 733

  praca w formacie txt

Do góry