Teologia /1 528 prac/

 • Ocena brak

  Herezje (błędy dogmatyczne) - Nestorianizm

  Nestoriusz wywodził się ze szkoły antiocheńskiej. Był wyważonym teologiem. Szukał pojednania. Zaprzeczał, że Wieczny Logos sam był realnym i jedynym podmiotem ludzkiej rzeczywistości. Dopuszczał istnienie osoby ludzkiej. Mówił, że jest jedynie moralna jedność osób w Chrystusie, a nie unia...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Zenek777 Dodano /22.04.2011 Znaków /334

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Herezje (błędy dogmatyczne) - Apolinaryzm

  Wywodzi się od Apolinarego. Utrzymywał, że w Jezusie druga osoba boska – Logos – zajęła miejsce duszy Jezusa. Duszę zastąpił Logos. Jest człowieczeństwo bez ludzkiej świadomości. Potępiony został na Soborze w Konstantynopolu w 381 roku apolinaryzm jest formą monofizytyzmu.

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Zenek777 Dodano /22.04.2011 Znaków /300

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Herezje (błędy dogmatyczne) - Arianizm

    Ariusz, †336, uczeń Lucjana z Antiochii, kapłan w Aleksandrii, odrzucał on naukę o równości osób w Trójcy Św., uznając praktycznie tylko Ojca jako Boga. Jego nauka, która wywołała wieloletni spór wśród teologów została potępiona w r. 325 w Antiochii i Nicei, w 362 w Aleksandrii, oraz w...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Zenek777 Dodano /22.04.2011 Znaków /533

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Herezje (błędy dogmatyczne) - Patrypasjanizm

  Odrzuca rzeczywistą Trójcę Świętą. Jest 1 osoba Boska i 3 przedstawienia. Na krzyżu umieral Ojciec. Przedstawiciele tej herezji to Noet oraz Prakseasz.

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Zenek777 Dodano /22.04.2011 Znaków /164

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Herezje (błędy dogmatyczne) - Modalizm

  Modus (sposób działania).

  Jest jeden Bóg i 1 osoba Boża działająca na trzy różne sposoby. Jezus jest sposobem istnienia Boga na ziemi.

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Zenek777 Dodano /22.04.2011 Znaków /161

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Herezje (błędy dogmatyczne) - Doketyzm

  Mówi o pozornym ciele Chrystusa. Pochodzi z gnozy. Głosi że Jezus miał jedno ciało, albo pozorne albo eteryczne (niebieskie), czyli pozornie cierpiał i pozornie umarł i zmartwychwstał. Należy dodać, że Ariusz konstruując Trójcę Świętą wskazał na II osobą Trójcy jako na Logos. Chrystusa możemy...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Zenek777 Dodano /22.04.2011 Znaków /507

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Integralne człowieczeństwo Chrystusa - rozwój prawdy dogmatycznej

  Człowieczeństwo Jezusa było wcześnie kwestionowane. Sobór Niecejski I (325) wyraźnie mówi, że Jezus jest zrodzony a niestworzony. Sobór Efeski (431) nazywany jest soborem chrystologicznym. Dogmatem wiary jest:

  Słowo Boże złączyło ze swą osobą ciało ożywione rozumną duszą.

  Sama natura nie...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Zenek777 Dodano /22.04.2011 Znaków /1 419

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Integralne człowieczeństwo Chrystusa - Nauka Pisma Świętego

  Pismo święte daje nam informacje kim jest Jezus Chrystus! Pierwsze doświadczenie w Ewangelii wprowadza nas w ludzką naturę . Ewangelia odnosi się z tytułem Syn Człowieczy ( Mt 12, 8; 24, 30; Mk 2,8-11; Łk 5, 24). W całej działalności ukazuje się jako człowiek: śpi, odpoczywa, je, umiera, jest...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Zenek777 Dodano /22.04.2011 Znaków /2 358

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Integralne człowieczeństwo Chrystusa - Nauka Pisma Świętego

   

  Pismo święte daje nam informacje kim jest Jezus Chrystus! Pierwsze doświadczenie w Ewangelii wprowadza nas w ludzką naturę . Ewangelia odnosi się z tytułem Syn Człowieczy ( Mt 12, 8; 24, 30; Mk 2,8-11; Łk 5, 24). W całej działalności ukazuje się jako człowiek: śpi, odpoczywa, je, umiera, jest...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Zenek777 Dodano /22.04.2011 Znaków /2 407

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Problem historyczności Jezusa Chrystusa - Cezus

  Jest to pogańskie świadectwo. Pisarz w II wieku negatywnie nastawiony do chrześcijaństwa. W jego dziele „Logos aletez” zawarte są intelektualne rozprawy. Polemikę z nim prowadził Orygenes. Dzieło zaginęło, ale dzięki Orygenesowi zachował się passus rozmowy z Cezusem. Nie uważał on Jezusa za jakiś...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Zenek777 Dodano /22.04.2011 Znaków /379

  praca w formacie txt

Do góry