Teologia /1 528 prac/

 • Ocena brak

  Zjednoczenie osobowe w Chrystusie - rozwój prawdy dogmatycznej

  Jednoznaczna była wiara, że Jezus to Bóg i Syn jako jedno. Zaczęły się próby wyjaśnienia. Były różne pojęcia. Zaczęło się pojawiać pojęcie natury i osoby.

  Są dwa ośrodki, dwie szkoły i dwa odmienne stanowiska

  Sobór Efeski i Chalcedoński łączy te dwie koncepcje. Wskazuje na jedność i...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Zenek777 Dodano /22.04.2011 Znaków /3 373

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zjednoczenie osobowe w Chrystusie - nauka Pisma Świętego

  Chrystus ma wszystkie przymioty ludzkiej natury i występuje jako równy Bogu co do wiedzy, wiekuistości, władzy i mocy.

  Wniosek. Chrystus jest rzeczywistością złożoną z natury Boskiej i ludzkiej. Mówimy, że są to natury zjednoczone. Jezus to nie dwa byty zjednoczone. Jest jednym podmiotem, bo jeden i ten...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Zenek777 Dodano /22.04.2011 Znaków /589

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Patrystyczne eksplanacje chrystologiczne

  Didachè – wszystko to wyznawajcie i chrzcijcie w Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego – praktyka chrztu z I wieku.

  Św. Justyn – w odniesieniu do chrztu: W Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego

  Klemens Rzymski - w liście do Koryntian pisze powołując się na list do Hebrajczyków – jest odblaskiem majestatu...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Zenek777 Dodano /22.04.2011 Znaków /868

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pierwsze herezje chrystologiczne

  Herezje są to błędy na temat bóstwa.

  Herezje były już omawiane. Teraz tylko w bardzo wielkim skrócie przypomnimy sobie, że istnieją takie herezje na temat Bóstwa:

  Subordynacjonizm – podporządkowanie. Orygenes posługiwał się tym językiem, ale nie dawał wiary

  Monalizm – mówi, że Ojciec i Syn są tym...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Zenek777 Dodano /22.04.2011 Znaków /655

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nauka Pisma Świętego - świadectwo świętego Jana

  Święty Jan mówi w Prologu, że Słowo ciałem się stało. Ten, który stał się ciałem, jest Synem Jednorodzonym – odwiecznie pochodzącym (J 1,18).

  Jan podkreśla, że Synostwo Boże Jezusa jest ogniskiem kultu religijnego. Bardzo wymowny jest tekst J 20, 31. On jest Synem Bożym. Logos – termin...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Zenek777 Dodano /22.04.2011 Znaków /909

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nauka Pisma Świętego - świadectwo pierwszych gmin chrześcijańskich i św. Pawła

  Są wypowiedzi w pismach, są także sformułowania, gdzie Jezus nazywa się Bogiem. Prolog świętego Jana mówi, że Bogiem było słowo. Inne teksty mówiące o tym, że Jezus nazywa siebie Bogiem to:

  J 20, 28 - A Tomasz Mu odpowiedział: Pan mój i Bóg mój!

  Dz 20,28 Troszczcie się o siebie samych...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Zenek777 Dodano /22.04.2011 Znaków /1 961

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nauka Pisma Świętego - Świadectwa Chrystusa o sobie jako Bogu

  Chrystus ma świadomość, że jest wyższy od Proroków i Królów Starego Testamentu (Mt 12, 41-42). Jego sługami są aniołowie (Mt 16,27). Uważa się za Pana szabatu (Mt 12,8; Mk 2,28). Szabat jest wpisany w katalog praw Bożych. Jedynym kto może zmienić ten katalog jest Bóg. Jeżeli Chrystus mówi, że jest...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Zenek777 Dodano /22.04.2011 Znaków /2 039

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Integralne człowieczeństwo Chrystusa - refleksja teologiczna

  W walce z herezjami podkreślano ontyczną prawdziwość człowieczeństwa. W wyniku tej refleksji jest On człowiekiem prawdziwszym człowiekiem od każdego z nas. Termin Syn Człowieczy oznacza po prostu człowieka. Nie ulega wątpliwości, że ten termin znaczy, że jest jednym z wielu, a z drugiej strony termin...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Zenek777 Dodano /22.04.2011 Znaków /1 541

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Herezje (błędy dogmatyczne) - Monoteletyzm

  Herezja ta powstała w VII wieku w Bizancjum. Chciała pogodzić uchwały Sobory Chalcedońskiego z monofizytyzmem. Przyjmowano dwie natury, ale tylko jedna działa w Chrystusie.

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Zenek777 Dodano /22.04.2011 Znaków /178

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Herezje (błędy dogmatyczne) - Monofizytyzm

  Przedstawicielem jest Eutyches. Nie był wykształconym teologiem. W Chrystusie natura ludzka i boska zmieszały się, a nawet w praktyce ludzka natura zanikła. Uznawał w Chrystusie dwie natury Boską i ludzką przed ich połączeniem w momencie wcielenia.

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Zenek777 Dodano /22.04.2011 Znaków /258

  praca w formacie txt

Do góry