Teologia /1 528 prac/

 • Ocena brak

  Współczesne teorie chrystologiczne - Perspektywa eschatyczno - pneumatologiczna

  Wychodząc od pluralizmu nowotestamentowych koncepcji chrystologicznych, wielu teologów wróciło do biblijnego powiązania chrystologii z pneumatolgią. W ten sposób H. Mühlen postuluje ujęcie chrystologii w ścisłej perspektywie eschatyczno-pneumatologicznej. Możemy wejść w konkretną relację do Chrystusa...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Grzes00 Dodano /22.04.2011 Znaków /3 140

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Współczesne teorie chrystologiczne - Perspektywa historyczno - personalistyczna

  Hans Urs von Balthasar, aby uniknąć redukcji kosmologicznej lub antropologicznej, wypracował chrystologię posłuszeństwa, posługując się personalistyczną kategorią miłości . W Chrystusie miłość Boża objawia się jako wspaniałość (Herrlichkeit) Boga (2Kor 4,6). Jasność tej chwały można jedynie...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Grzes00 Dodano /22.04.2011 Znaków /3 454

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Współczesne teorie chrystologiczne - Perspektywa kosmiczno - antropologiczna

  Teillard de Chardin spróbował spojrzeć na chrystologię z punktu widzenia ewolucji kosmicznej . Tak powstało pojęcie chrystogenezy, będącej syntezą wiedzy przyrodniczej, teologicznej i filozoficznej. Chrystogenza nie jest fenomenem naturalnym tak jak kosmogeneza, biogeneza czy noogeneza. W chrystogenezie...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Grzes00 Dodano /22.04.2011 Znaków /4 041

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Współczesne teorie chrystologiczne - Prespektywa uniwersalno - teologiczna

  W tej perspektywie znajduje dwie przeciwstawne sobie koncepcje chrystologii. Pierwszą reprezentuje J. Ratzinger i nazywamy ją chrystologią sensu. Druga określana jako chrystologia znaczenia, jest reprezentowana przez J. Nolte.

  Dla Ratzingera, który uprawia dynamiczną chrystologię sensu, historyczny człowiek...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Grzes00 Dodano /22.04.2011 Znaków /2 623

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Współczesne teorie chrystologiczne - Perspektywy rozwoju chrystologii katolickiej

  Biorąc pod uwagę dorobek badań takich teologów jak: K. Rahner, H. U. von Balthasar, Ch. Duquoc, A. Grillmeier, W. Kasper. H. Küng, H. Mühlen, J. Nolte, J. Ratzinger, E. Schillebeeckx, P. Schoonenberg, można zauważyć we współczesnej chrystologii pięć kierunków rozwoju. Możemy więc wyróżnić...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Grzes00 Dodano /22.04.2011 Znaków /527

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Współczesne teorie chrystologiczne - Krytyczne spojrzenie na chrystologię tradycyjną

  Pod adresem tradycyjnej chrystologii wysuwa się trzy zarzuty: esencjalizmu, wertykalizmu i dualizmu. Czynią to zasadniczo wszystkie nowe kierunki teologiczne.

  Zarzut "esencjalizmu" dotyczy spekulowania nad wewnętrzną konstytucją osoby Jezusa Chrystusa, bez uwzględnienia jego historiozbawczego znaczenia...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Grzes00 Dodano /22.04.2011 Znaków /3 519

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Współczesne teorie chrystologiczne

  W chrześcijaństwie zawsze pozostaje aktualne pytanie: Kim jest Jezus Chrystus? W czasach dzisiejszych jest ono szczególnie natarczywie stawiane. Wiele ruchów odnowy chrześcijańskiej w Kościele odwołuje się bezpośrednio do postaci Jezusa z Nazaretu, który jest Panem i Mesjaszem .

  Wielu teologów próbuje...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Grzes00 Dodano /22.04.2011 Znaków /560

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Formuła chalcedońska

  Sobór Chalcedoński (451) był największym soborem starożytności. Zjechało się około pięćset biskupów. Potwierdzono uroczyście poprzednie Symbole wiary (nicejski i konstynopolitański); potępiono jeszcze raz Nestoriusza i jego naukę; przyjęto list św. Leona Wielkiego - Papieża. Tekst decyzji Soboru...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Grzes00 Dodano /22.04.2011 Znaków /4 359

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kryzys nestoriański

  Nestoriusz był patriarchą Konstantynopola i należał do zwolenników krańcowego realizmu w rozumieniu Pisma św. Mówił on o naturach Chrystusa, jak by miał do czynienia z dwiema osobami; nie mógł bowiem pojąć natury doskonałej, która nie byłaby osobą. Połączenia obu osób dokonuje wola, która zapewnia...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Grzes00 Dodano /22.04.2011 Znaków /1 766

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Linia Logos - Anthropos

  Tendencja Logos-Anthropos wychodzi, w swoim rozważaniu, od ewangelicznej prawdy, że Jezus Chrystus jest prawdziwym i pełnym człowiekiem. Ten aspekt jest związany z tą pierwszą prawdą, że Słowo (Logos) stało się ciałem.

  Chrystologia typu Logos-Anthropos zrodziła się jako reakcja na herezję...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Grzes00 Dodano /22.04.2011 Znaków /2 319

  praca w formacie txt

Do góry