Teologia /1 528 prac/

 • Ocena brak

  Zmartwychwstanie Chrystusa

  Katechizm Piusa X nie umieszczał zmartwychwstania między głównymi tajemnicami naszej wiary (wymieniając dwa:

  1. Jedność i troistość Boga;

  2.Wcielenie, męka i śmierć naszego Pana Jezusa Chrystusa).

  Odzwierciedlało to ówczesną chrystologię podręcznikową, która zasadniczo nie poświęcała uwagi...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Waclaw123 Dodano /24.04.2011 Znaków /2 129

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Misterium Zmartwychwstania

  Centralnym wydarzeniem życia Jezusa z Nazaretu jest Pascha. W śmierci i zmartwychwstaniu Chrystusa spełnia się nasze zbawienie i objawia się w pełni nasz Zbawiciel. Pragnąc dochować wierności NT należy podkreślić prymat zmartwychwstania i to w podwójnym sensie: z jednej strony dopiero po...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Waclaw123 Dodano /24.04.2011 Znaków /544

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zstąpienie do piekieł

  Skład Apostolski, po wspomnieniu śmierci a przed proklamowaniem zmartwychwstania wymienia zstąpienie do piekieł: „Umęczon pod Ponckim Piłatem. Ukrzyżowan, umarł i pogrzebion. Zstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał...” Ta wzmianka w Składzie Apostolskim jest stosunkowo późna i pochodzi z ok...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Waclaw123 Dodano /24.04.2011 Znaków /4 101

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kategorie interpretacji śmierci na krzyżu - Śmierć Chrystusa jako zasługa

  Także to pojęcie wywodzi się z refleksji teologicznej. Wyraża ono, że przez swoją śmierć Chrystus nie tylko naprawia naruszony porządek, ale `wysługuje' sobie zmartwychwstanie, a nam odkupienie. Wskazuje zatem, z jednej strony na związek między Chrystusowym oddaniem życia, a darem życia dla nas (ze...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Waclaw123 Dodano /24.04.2011 Znaków /5 743

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kategorie interpretacji śmierci na krzyżu - Śmierć Chrystusa jako zadośćuczynienie

  Pojęcie to nie jest biblijnym i wywodzi się z refleksji teologicznej. Jego pierwotnym kontekstem jest poszukiwanie więzi, łączności między różnymi prawdami objawionymi, poszukiwanie charakterystyczne szczególnie dla średniowiecza.

  Św. Anzelm, w nawiązaniu do wymogów kulturowych swej epoki, starał się...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Waclaw123 Dodano /24.04.2011 Znaków /4 402

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kategorie interpretacji śmierci na krzyżu - Śmierć Chrystusa jako odkupienie (okup)

  Również i to pojęcie sięga swymi korzeniami ST, a szczególnie wydarzenia Wyjścia: wyzwolenia Izraela z niewoli egipskiej, dokonanego przez Boga, który w ten właśnie sposób objawia się jako prawdziwy odkupiciel swego ludu. Wskazują na to słowa Wj 6,6-7: „Uwolnię was od jarzma egipskiego i wybawię was z...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Waclaw123 Dodano /24.04.2011 Znaków /5 420

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kategorie interpretacji śmierci na krzyżu - Śmierć Chrystusa jako ofiara

  Jest to kategoria bardzo często spotykana w NT. Śmierć Chrystusa ukazywana jest szczególnie jako: ofiara przymierza: por. nade wszystko teksty ustanowienia Eucharystii: Mk 14,24; Mt 26,28; Łk 22,20; 1Kor 11,25); ofiara wynagradzająca: (szczególnie Hbr; 1J 2,2; 4,10); całopalenie: (Ef 5,2); ofiara Sługi...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Waclaw123 Dodano /24.04.2011 Znaków /4 707

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kategorie interpretacji śmierci na krzyżu

  Wymienia się cztery podstawowe kategorie interpretacji śmierci Chrystusa: odkupienie, zadośćuczynienie, ofiara i zasługa. Dwie z nich są biblijne: ofiara i odkupienie (okup), pozostałe zaś wywodzą się ze średniowiecza (zadośćuczynienie i zasługa).

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Waclaw123 Dodano /24.04.2011 Znaków /261

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Misterium Paschalne Chrystusa: Męka i śmierć na Krzyżu

  Zmartwychwstanie, jako `powstanie z martwych' odsyła nas do śmierci na krzyżu. Śmierć i zmartwychwstanie stanowią jedno Misterium Paschalne Chrystusa,w którym dokonało się nasze zbawienie. Chrystus uwielbiony, to ten sam, który w łonie Maryi Dziewicy stał się człowiekiem, był ukrzyżowany pod...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Waclaw123 Dodano /24.04.2011 Znaków /1 590

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Misteria działalności publicznej Jezusa - Mesjański wjazd Jezusa do Jerozolimy

  Jak Jerozolima przyjmie swojego Mesjasza? Jezus zawsze unikał wszelkich populistycznych prób wybrania Go na króla (J 6,15), tym razem wybrał odpowiedni czas i opracował szczegóły swego mesjańskiego wjazdu do miasta "swego ojca Dawida" (Łk 1,32). Jest On ogłoszony synem Bożym, tym który przynosi zbawienie...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Grzes00 Dodano /22.04.2011 Znaków /1 273

  praca w formacie txt

Do góry