Teologia /1 528 prac/

 • Ocena brak

  Zmartwychwstanie i Zesłanie Ducha Św.

  Na tym tle można zrozumieć także sens Zesłania Ducha Św. Przepowiadanie, misja do świata są niemożliwe bez daru Ducha Św. To Zmartwychwstały udziela Ducha ( wieczorem w dniu zmartwychwstania por. J 20,22), który jest zasadą nowego życia, życia, które jest życiem `według Ducha' czyli świadczeniem o...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Waclaw123 Dodano /24.04.2011 Znaków /4 472

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zmartwychwstanie i Wniebowstąpienie

  W tekstach NT wniebowstąpienie stanowi jedno z wywyższeniem Chrystusa na prawicę Ojca. Chrystus, powstając z martwych `zasiadł po prawicy Ojca' i to właśnie stanowi Jego wniebowstąpienie. Kosmiczna sceneria, którą można spotkać w niektórych tekstach NT (np: Ef 4,10; Hbr 6,19-20) powinna być rozumiana w...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Waclaw123 Dodano /24.04.2011 Znaków /3 484

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wniebowstąpienie; Zesłanie Ducha Św. ; Paruzja

  W jakim sensie zmartwychwstanie stanowi wydarzenie definitywne,ostateczne w życiu Chrystusa? Przecież po nim następują kolejne:wniebowstąpienie, zesłanie Ducha Św., przyjście w chwale.

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Waclaw123 Dodano /24.04.2011 Znaków /192

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  `Historyczność' zmartwychwstania

  Na zagadnienie to spróbujemy spojrzeć szerzej niż tylko z perspektywy weryfikacji historycznej. Możemy przede wszystkim powiedzieć, że, w świetle NT, zmartwychwstanie nie jest złudzeniem, któremu ulegli uczniowie, czy czymś przez nich wymyślonym, lecz rzeczywistym faktem: nasza historia jest faktycznie...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Waclaw123 Dodano /24.04.2011 Znaków /10 247

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zmartwychwstanie objawia definitywnie kim jest Jezus

  Tego Jezusa, który umarł na krzyżu nie należy szukać między zmarłymi, ponieważ żyje (Łk 24,5). Piotr mówi do Żydów, że przez zmartwychwstanie tego Jezusa, którego wyście ukrzyżowali, uczynił Bóg Panem i Mesjaszem (Dz 2,36). To po zmartwychwstaniu dla Apostołów staje się jasne kim naprawdę jest ten...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Waclaw123 Dodano /24.04.2011 Znaków /1 864

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zmartwychwstanie ukazuje ostatecznie kim jest Bóg

  W zmartwychwstaniu Chrystusa Bóg ostatecznie objawił samego siebie. Jest On `Bogiem miłującym życie' (por. Mdr 11,26), który pragnie życia, a nie cierpienia, bólu i śmierci. Bóg nasz jest Bogiem, który zbawia i Pan daje ujść przed śmiercią(Ps 68,21). Ten Bóg, który jest u początków wszelkiego życia nie...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Waclaw123 Dodano /24.04.2011 Znaków /1 595

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zmartwychwstanie jako definitywne zwycięstwo nad grzechem

  Śmierć jest sama przez się związana z grzechem (por. Rz 5,12). W tym sensie śmierć Chrystusa stanowi szczytowy wyraz Jego uczestnictwa w naszym ciele grzechu; jest śmiercią spowodowaną niesprawiedliwością świata, a więc znakiem najwyższego sprzeciwu ludzi wobec Boga. Gdyby Chrystus pozostał w...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Waclaw123 Dodano /24.04.2011 Znaków /2 371

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Świadectwa biblijne - Jezus prawdziwie zmartwychwstał

  Powracając do centralnego miejsca zmartwychwstania w NT należy zauważyć,że śmierć zmartwychwstanie występują nierozdzielnie i łącznie tworzą paschę Chrystusa. Zmartwychwstanie byłoby niezrozumiałe bez śmierci, a śmierć jest dla zmartwychwstania (szczególnie u św. Jana, gdzie krzyż jest już `...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Waclaw123 Dodano /24.04.2011 Znaków /625

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Świadectwa biblijne - Wiara w zmartwychwstanie w perspektywie historycznej

  Okres biblijno patrystyczny: Pierwsze trudności w przyjęciu zmartwychwstania pojawiły się ze strony środowiska żydowskiego. Można w nich odnaleźć oczekiwanie powszechnego zmartwychwstania na końcu czasów. Zmartwychwstanie Mesjasza w ciągu historii i to Mesjasza ukrzyżowanego nie mogła być przyjęta...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Waclaw123 Dodano /24.04.2011 Znaków /12 352

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Świadectwa biblijne

  Pierwotny kerygmat: tekst 1 Kor 15,3nn odwołuje się do podstawowych elementów przepowiadania zmartwychwstania: głoszenie, że Ukrzyżowany powstał z martwych, twierdzenie, że ta śmierć zmartwychwstanie jest `zgodna z Pismem', naoczne świadectwa uczniów o tym, że Ten, który był umarły żyje.

  Św. Paweł...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Waclaw123 Dodano /24.04.2011 Znaków /7 098

  praca w formacie txt

Do góry