Teologia /1 528 prac/

 • Ocena brak

  Pośrednicy drugorzędni

  Chrystus jest jedynym pośrednikiem. Czyż oznacza to, że człowiek w pośrednictwie Chrystusa odgrywa czysto pasywną rolę? Czy też zbliżając się do Boga, człowiek dodaje coś do pośrednictwa Chrystusa, sam stając się w pewien sposób pośrednikiem?

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Waclaw123 Dodano /24.04.2011 Znaków /266

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Funkcje pośredniczące Słowa Wcielonego - Funkcja kapłańska

  O funkcji kapłańskiej będziemy pisali. Polega ona na ofiarowaniu ludzi Bogu i na udzielaniu ludziom łask Bożych. Mamy tu do czynienia z nieustannym ruchem wstępującym i zstępującym: z drabiną Jakuba.

  Najpierw jest ruch zstępujący, ponieważ Trójca daje się ludziom w osobie Jezusa Chrystusa posłanego...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Waclaw123 Dodano /24.04.2011 Znaków /848

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Funkcje pośredniczące Słowa Wcielonego - Funkcja objawienia

  Funkcję tę możemy nazwać w różny sposób: funkcją nauczycielską lub prorocką. W każdym przypadku odnosi się to do tej samej rzeczywistości: Jezusa Chrystusa, który przez Wcielenie jest objawieniem miłującego Ojca. Jezus jest Tym, przez którego Ojciec mówi do ludzi najpełniej: "Wielokrotnie i na różne...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Waclaw123 Dodano /24.04.2011 Znaków /3 695

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Funkcje pośredniczące Słowa Wcielonego - Funkcja pasterska

  Chrystus-człowiek jest królem całego stworzenia. Do tej godności królewskiej Chrystusa należy władza prawodawcza, sądownicza i wykonawcza. Jest to duchowe królowanie, opierające się na głównie na zjednoczeniu hipostatycznym, które daje człowieczeństwu Chrystusa absolutną wyższość nad wszystkimi...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Waclaw123 Dodano /24.04.2011 Znaków /2 453

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Funkcje pośredniczące Słowa Wcielonego

  Chrystus przychodzi na świat jako pośrednik. Wykonanie tej roli sprowadza się do wykonywania specjalnych aktów, które możemy podzielić na trzy funkcje:

  Funkcja pasterska - Chrystus jest Królem, który ma całkowitą władzę nad ludźmi, i który prowadzi wszystkich do pełnej jedności z Ojcem.

  Funkcja...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Waclaw123 Dodano /24.04.2011 Znaków /623

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Chrystus Pośrednik - Jezus pośrednikiem ze względu na unię hipostatyczną

  Mamy pokusę, by myśleć, że Słowo jest Pośrednikiem ze względu na swoje Bóstwo. Wówczas wcielenie stałoby się bezużyteczne. W rzeczywistości, Słowo będące odwiecznie w Trójcy nie mogłoby być pośrednikiem. Z jednej strony, Syn stanowi jedno z Ojcem i Duchem, a więc jest całkowicie po stronie Boga...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Waclaw123 Dodano /24.04.2011 Znaków /1 953

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Chrystus Pośrednik - Pojednanie stworzenia ze Stwórcą

  Pomijając sam grzech, istnieje jednak radykalna separacja pomiędzy Bogiem a człowiekiem, która pochodzi z doskonałej transcendencji Boga. Poprzez akt stworzenia Bóg przekracza tę barierę: jest On immanentny w swoim stworzeniu, intymnie w nim obecny. Po mimo to pozostaje niezmiennie Kimś zupełnie Innym...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Waclaw123 Dodano /24.04.2011 Znaków /1 280

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Chrystus Pośrednik - Rola pośrednika

  Punktem wyjścia dzieła zbawienia jest grzech człowieka, albo człowiek oddalony od Boga przez grzech. Chrystus przyszedł pojednać człowieka z Bogiem: "Bóg w Chrystusie pojednał świat ze sobą" (2 Kor 5,19). To dzięki Chrystusowi, żydzi i poganie mają dostęp do Ojca w tym samym Duchu (Ef 2,18).

  Ten sam...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Waclaw123 Dodano /24.04.2011 Znaków /714

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Chrystus Pośrednik

  W ogólności pośrednik jest kimś, kto ma władzę i możliwość zjednoczyć osoby rozłączone. Pismo św. wyznaje, że jednego mamy pośrednika pomiędzy Bogiem a ludźmi, jest nim Jezus Chrystus: "Albowiem jeden jest Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek Chrystus Jezus, który dał...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Waclaw123 Dodano /24.04.2011 Znaków /896

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zmartwychwstanie i Paruzja

  Także Paruzja nie jest czymś nowym w stosunku do zmartwychwstania. W swej istocie jest ona bowiem pełnym ukazaniem zmartwychwstania wobec świata, czyli definitywnym wyzwoleniem ludzkości (a w niej całego stworzenia) z niewoli grzechu i śmierci.

  Chwalebne przyjście Chrystusa na końcu czasów nie jest dla...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Waclaw123 Dodano /24.04.2011 Znaków /3 979

  praca w formacie txt

Do góry