Teologia /1 528 prac/

 • Ocena brak

  Wypełnienie się Kapłaństwa Chrystusa

  Kapłaństwo Chrystusa jest Kapłaństwem wiecznym. Ze względu na aktywność kapłańską w czasie, należy wyróżnić cztery etapy:

  1) Od Wcielenia do Ostatniej Wieczerzy - kapłański charakter posiadały wszystkie akty całego życia Jezusa Chrystusa. Były to akty ofiarne w szerokim sensie tego słowa. Do...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Waclaw123 Dodano /24.04.2011 Znaków /4 532

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Udział Maryi w kapłaństwie Chrystusa

  Maryja, tak jak wszyscy wierzący w Chrystusa otrzymała łaskę odkupienia i możliwość uczestniczenia w ofierze swego Syna i to w sposób doskonały ponieważ ona sama była osobą doskonałą. W czasach nowożytnych pojawił się problem czy Maryja uczestniczyła realnie w ofierze Chrystusa, czy tylko przez...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Waclaw123 Dodano /24.04.2011 Znaków /3 707

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kapłaństwo Chrystusa

  Według Listu do Hebrajczyków Jezus Chrystus urzeczywistnia w sobie atrybuty prawdziwego kapłaństwa i to w sposób najdoskonalszy, najwyższy i jedyny (Hbr 5,5-10). Chrystus w swoim niepowtarzalnym kapłaństwie realizuje w sposób doskonały to do czego dążyło kapłaństwo aaronowe, które posiada znaczenie...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Waclaw123 Dodano /24.04.2011 Znaków /6 158

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Relacja pomiędzy Słowem Wcielonym i Ojcem - Modlitwa Jezusa

  Ewangelie ukazują nam Jezusa modlącego się. Modlitwa jest znakiem uległości, uniżenia względem Boga. Poprzez modlitwę Jezus wyraża swoją niższość względem Ojca. Jak mówi św. Tomasz: "przez modlitwę, człowiek oddaje hołd Bogu, w tym sensie, że poddaje się Jemu uznając Go za tego, który źródłem...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Waclaw123 Dodano /24.04.2011 Znaków /2 880

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Relacja pomiędzy Słowem Wcielonym i Ojcem - Posłuszeństwo Jezusa

  Jezus jako Odwieczne Słowo Wcielone jest posłuszny Ojcu. Na potwierdzenie tego twierdzenia znajdziemy wiele tekstów w Ewangelii św. Jana ale i u Synoptyków, szczególnie zaś w scenie w Ogrodzie Oliwnym. Wyraźnie o tym mówi List do Hebrajczyków (5,7): "[Chrystus] został wysłuchany dzięki swej uległości"...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Waclaw123 Dodano /24.04.2011 Znaków /2 064

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Chrystus Arcykapłan

  List do Hebrajczyków jako centralną ideę zawiera wizję Chrystusa jako Arcykapłana Nowego Przymierza. Nie jest to jedyne miejsce, gdzie w ten sposób mówi się o Chrystusie. Ewangelia św. Jana, chociaż nie otwarcie, to jednak bardzo ceni sobie myśl o Chrystusie Arcykapłanie. Sam Chrystus nigdy o sobie nie...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Waclaw123 Dodano /24.04.2011 Znaków /3 997

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przykłady pośredników drugorzędnych - Pośrednictwo Maryi

  W ramach pośrednictwa Kościoła należy umieścić pośrednictwo Maryi. Nie chodzi tu jednak o typowe pośrednictwo Kościoła ani jego członków. Pośrednictwo Maryi pochodzi z jej szczególnej jedności z Trójcą przenajświętszą. W ten sposób Maryja wstawia się za ludźmi u Boga i przedstawia ich modlitwy...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Waclaw123 Dodano /24.04.2011 Znaków /866

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przykłady pośredników drugorzędnych - Pośrednictwo Kościoła

  Pośrednictwo Kościoła jest bardzo szerokim zagadnieniem. Pośrednictwo to polega na sumie wszystkich działań pośredniczących członków Kościoła. Dzięki komunii wszystkich członków, Kościół przez miłość posiada pewną osobowość, która przekracza w doskonałości poszczególne osoby, jednocześnie...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Waclaw123 Dodano /24.04.2011 Znaków /2 202

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przykłady pośredników drugorzędnych - Pośrednictwo podstawowe

  Podstawowe pośrednictwo polega na wolności każdego człowieka. Łaska Chrystusa nie likwiduje wolności człowieka, dla którego jest ona dawana. Człowiek jest wezwany do nawrócenia, do odwrócenia się od zła i do zwrócenia się ku Bogu, do realizacji czynów sprawiedliwości. "Jak oddawaliście członki wasze...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Waclaw123 Dodano /24.04.2011 Znaków /3 620

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pośrednicy drugorzędni - Pojęcie pośrednika drugorzędnego

  Nic nie przeszkadza, mówi św. Tomasz, aby ktoś inny niż Chrystus stał się w pewnym stopniu pośrednikiem, współpracując w procesie jednoczenia ludzi z Bogiem w sposób służebny i dyspozycyjny . Przykładem takich pośredników są kapłani Nowego Przymierza, którzy są nazywani pośrednikami pomiędzy...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Waclaw123 Dodano /24.04.2011 Znaków /1 464

  praca w formacie txt

Do góry