Teologia /1 528 prac/

 • Ocena brak

  Nawrócenie jako początek chrześcijańskiego życia

  Credo- wierzę- odpowiedzialna osobowa odpowiedź przyjmującego chrzest sprawia, że to wyznanie wiary wypowiadane wspólnie podczas ceremonii rozpoczyna się również credo – 1 os. l. poj.

  To nawrócenie, odwrócenie nie jest w hebrajskim odczuciu językowym tylko wewnętrznym zwrotem, przemianą sposobu myślenia...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Franek Dodano /24.04.2011 Znaków /4 777

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FRANCISZEK SALEZY - Rozpoznawanie woli Bożej

  Św. Bazyli mówi, że Bóg objawia nam swą wolę przez ustawy i przykazania i że wtedy nie należy się zastanawiać, lecz po prostu spełniać, co nakazane. Co zaś do innych rzeczy, to mamy swobodę, by według własnego upodobania wybrać, co uważamy za dobre, jakkolwiek nie należy podejmować się spełniać...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Franek Dodano /24.04.2011 Znaków /3 701

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FRANCISZEK SALEZY - Ideał życia chrześcijańskiego dla każdego

  Bóg stwarzając świat rozkazał roślinom rodzić owoce, każdej według swego rodzaju” (Rdz 1, 11). Podobnie nakazuje chrześcijanom, którzy są żywymi roślinami jego Kościoła, by wydawali owoce pobożności odpowiednie do stanu i powołania każdego. Inaczej ma się ćwiczyć w pobożności szlachcic...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Franek Dodano /24.04.2011 Znaków /3 531

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FRANCISZEK SALEZY - Miłość Boża podstawą wcielenia i dobra świata

  Gdy mówię, Teotymie, że Bóg ujrzał najpierw jedną rzecz, a potem drugą, i zechciał jej zachowując pewien porządek w swych postanowieniach, rozumiałem to zgodnie z tym, co oświadczyłem wyżej, a mianowicie, że jakkolwiek to wszystko stało się w jednym i bardzo prostym akcie, wszakże porządek...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Franek Dodano /24.04.2011 Znaków /2 339

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ogarnięcie wszystkich ludzi łaską Chrystusa - Wszyscy ludzie są miłowani przez Chrystusa

  Chrystus jako człowiek, jest zdolny do ludzkiego poznania, do ludzkiej miłości i wolności. Włączenie w Niego wszystkich ludzi, nie może nie powodować, że Jezus zna i kocha wszystkich ludzi osobiście. Ta miłość, w ludzkim sercu Jezusa, jest oddźwiękiem tej Bożej miłości i jej najlepszą...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Waclaw123 Dodano /24.04.2011 Znaków /2 029

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ogarnięcie wszystkich ludzi łaską Chrystusa - Wszyscy ludzie są obdarzeni miłością w Chrystusie

  Łaska jest najpierw miłością, którą odwieczny Bóg kocha człowieka w łasce: ponieważ miłość Boża czyni kochanego człowieka godnym miłości. Odwieczna miłość Ojca i Syna nie jest łaską ale nieskończoną przyjaźnią Osób Boskich. W momencie jednak, gdy Słowo staje się człowiekiem, staje się...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Waclaw123 Dodano /24.04.2011 Znaków /2 148

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ogarnięcie wszystkich ludzi ze względu na naturę - Włączenie dynamiczne

  Rzeczywistość wcielenia i rzeczywistość każdej osoby wymagają, by Chrystus był uważany za człowieka jedynego i różnego od innych: ani ludzie należą do niego, ani On z nimi nie tworzy jakiejś większej całości, w ten sposób, że On i inni ludzie traciliby swoją tożsamość i autonomię.

  Nie...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Waclaw123 Dodano /24.04.2011 Znaków /2 235

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ogarnięcie wszystkich ludzi ze względu na naturę - Włączenie ontologiczne

  Myśl włączenia ludzkości w Chrystusa została najpierw rozwinięta z inspiracji neo-platońskiej. Bez wyraźnego stwierdzenia, podkreśla się jedność natury Chrystusa, mówi się, że Słowo przyjęło całą naturę ludzką, która jest wspólna wszystkim ludziom. Według antropologii platońskiej...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Waclaw123 Dodano /24.04.2011 Znaków /2 255

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ogarnięcie wszystkich ludzi ze względu na naturę

  Temat ten jest bardzo stary. Spotykamy go we wczesnych pismach chrześcijańskich. Stoimy tu w obecności niezwykłego bogactwa chrześcijańskiej intuicji wiary. Temat ten został podjęty na nowo przez Sob. Wat II (GS 22).

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Waclaw123 Dodano /24.04.2011 Znaków /224

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rekapitulacja wszystkiego w Chrystusie

  Słowo Wcielone zostało posłane z misją zbawienia człowieka. Misję tę, wypełnił On oddając swoje życie w ofierze krzyżowej i otrzymując je na nowo w zmartwychwstaniu. Już przez samo Wcielenie rozpoczęło się dzieło zbawienia. W człowieku Jezusie Boży obraz, skażony przez grzech, jest już...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Waclaw123 Dodano /24.04.2011 Znaków /1 082

  praca w formacie txt

Do góry