Teologia /1 528 prac/

 • Ocena brak

  BIERZMOWANIE

  Według powszechnego rozumienia bierzmowanie uważa się za sakrament, w którym otrzymuje się Ducha Świętego. Już chrzest zasadniczo musi być uznany za sakrament, w którym otrzymuje się Ducha Świętego. Ale jeśli chrzest i bierzmowanie w swoich początkach przynależą jak najściślej do siebie, to...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Mietek Dodano /25.04.2011 Znaków /1 231

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Problem chrztu dzieci

  W Nowym Testamencie, ani wprost, ani pośrednio nie mówi się o chrzcie dzieci. Sposób mówienia o chrzcie całego domu, tzw. formuły domowe, ani w 1Kor 7,14, gdzie jest mowa, że świętość dzieci z małżeństwa, w którym przynajmniej jedna ze stron jest wierząca, ani perykopa o błogosławieniu dzieci (Mk...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Mietek Dodano /25.04.2011 Znaków /4 377

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wiara i chrzest - Fenomen konkretności objawienia

  Nie możemy pominąć tego, że Bóg swoje udzielanie się związał z Jezusem i Jego następcami. Dlatego misje, przepowiadanie drogi Jezusa stanowią centrum myśli o naśladowaniu. Chrześcijaninem jest się nie dla siebie samego ale dla drugich. Nauka o konieczności chrztu do zbawienia jest konkretnym...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Mietek Dodano /25.04.2011 Znaków /654

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wiara i chrzest - Powszechna Boża wola zbawienia

  Pozostaje ona podstawowym przekonaniem wiary. Przy opisywaniu tzw. konieczności chrztu i wiary do zbawienia trzeba rozróżnić wypowiedzi nie tylko jako rozumienie wiary jako wolnej decyzji człowieka ale jako podstawę teologiczną bowiem Nowy Testament wypowiada się z jednoznacznością o uniwersalnej Bożej...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Mietek Dodano /25.04.2011 Znaków /1 538

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wiara i chrzest - Zakłada się możliwość rozstrzygania w wierze

  Oczywiście nierozwiązywalna współprzynależność wiary i chrztu, który jest zwróceniem się i odpowiedzialnym roztrzygnięciem od początku kazała chrześcijanom bezwyjątkową konieczność chrztu z wody. Już bardzo wcześnie uważano męczeństwo katechumena za równoważne, bo dokonywało się tu realnie...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Mietek Dodano /25.04.2011 Znaków /1 292

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wiara i chrzest - Pytanie o konieczność do zbawienia

  Idzie o uniwersalne znaczenie Jezusa Chrystusa. Wypowiedź Jezusa w rozmowie z Nikodemem w Ew. św. Jana 3,5 „Zaprawdę, zaprawdę, powiadam ci, jeśli się ktoś nie narodzi z wody i z Ducha, nie może wejść do królestwa Bożego.” Była przyjmowana w przekazie wiary zawsze zawsze poważnie i odczuwana jako...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Mietek Dodano /25.04.2011 Znaków /886

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wiara i chrzest

  W badaniach Nowo Testamentalych zwracano uwagę na fakt, że w teologii Pawła wypowiedzi na temat wiary i chrztu tworzą ścisłe paralele. Paweł może przedstawić jedną i tą samą myśl, zbawczy dar nie tylko pt. „wiara” ale i pt. „chrzest”

  np. Ga.3,26 „Wszyscy bowiem dzięki tej wierze jesteście synami...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Mietek Dodano /25.04.2011 Znaków /10 989

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Teologiczne wyjaśnienia chrztu schizmatyków

  Jeszcze przed czasami Augustyna stało się konieczne wytłumaczenie dwóch teologicznych kwestii. W tzw. Sporze o chrzest schizmatyków szło nie tylko o co powinno się czynić z poszczególnymi chrześcijanami, którzy „odpadli” podczas prześladowań.

  Musieli czynić pokutę ponieważ chrzest jest jednorazowy...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Franek Dodano /25.04.2011 Znaków /1 138

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Teologia i praktyka chrztu pierwotnego kościoła - Zewnętrzne sprawowanie

  W starożytności kościół w sposób nadzwyczaj jasny ukazywał przy chrzcie świętym jego wewnętrzną stronę ale zewnętrzne sprawowanie miało jeszcze większe znaczenie niż dziś. Dokonywało się w osobnym miejscu babtysterium z basenem w którym chrzczono. Pierwszym wczesnym tego świadectwem jest nauka 12...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Franek Dodano /25.04.2011 Znaków /1 328

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Teologia i praktyka chrztu pierwotnego kościoła

  - Przez chrzest osoba staje się chrześcijaninem i współczłonkiem wspólnoty Kościoła - chrzest w imię Jezusa Chrystusa jednoczy z Jego Osobą i Jego losem z Jego śmiercią i Jego nowym życiem. Zewnętrzny znak nawiązuje świadomie do chrztu Jezusa Chrystusa w Jordanie. Wzywanie i...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Franek Dodano /25.04.2011 Znaków /1 711

  praca w formacie txt

Do góry