Teologia /1 528 prac/

 • Ocena brak

  Odnowienie celebracji Eucharystycznej - Problem ofiarnego charakteru Mszy św.

  Idzie o słowa wypowiedziane nad kielichem w ujęciu Markowo – Mateuszowym (Łukasz i Paweł mówią „za was”), Marek pisze: To jest moja krew Przymierza, która za wielu będzie wylana. (Mk14,24) ... która za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów – pisze Mateusz (Mt 26,28). Co znaczy wypowiedź, że Jezus...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Mietek Dodano /25.04.2011 Znaków /3 827

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Eucharystia

  Teologia eucharystii interpretuje i uzasadnia dokładnie związek egzystencji wiary Kościoła i sprawowania eucharystii tu spotykają się wewnętrzne przesłanka i konkretny kształt bycie chrześcijaninem w jedyny swoim rodzaju sposób eucharystii jest ogniskową, chrześcijańsko - kościelnej egzystencji. Bóg...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Mietek Dodano /25.04.2011 Znaków /3 352

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TEOLOGIA BIERZMOWANIA DZISIAJ - Chrystologiczne centrum

  Święty Duch Boga który bierze nas w posiadanie jest Duchem Jezusa Chrystusa, w którym żyje i jest blisko nas. Jan i Łukasz opisują jak przez tego Ducha stajemy się podobni do Niego i jesteśmy przez Niego posłani jak On przez Ojca aby przejąć Jego funkcje i być przekazicielem bożych obietnic. To trwałe...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Mietek Dodano /25.04.2011 Znaków /2 290

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TEOLOGIA BIERZMOWANIA DZISIAJ - Aspekt eklezjologiczno – sakramentalny

  Podczas sakramentu bierzmowania dochodzi do głosu nowy moment we wzroście wiary. Chrześcijanin obdarowany Duchem Świętym w przyszłości powinien być do dyspozycji Kościoła dla pełnienia misjonarskich zadań. Umożliwia chrześcijaninowi wypowiedzenie całkowitego „tak” na zwrócenie się Boga w Jezusie...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Mietek Dodano /25.04.2011 Znaków /485

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TEOLOGIA BIERZMOWANIA DZISIAJ - Podstawa antropologiczna

  Wczesnokościelne postbaptyzmalne namaszczenie usamodzielnia się i staje się częścią rytu bierzmowania. W średniowieczu było nawet znakiem pierwszoplanowym. Włożenie rąk jes wzięciem w posiadanie, przyrzeczeniem i potwierdzeniem, jest gestem błogosławieństwa, mocy i pełnomocnictwa. Namaszczenie i...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Mietek Dodano /25.04.2011 Znaków /735

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  W jaki sposób sprawuje się dziś sakrament bierzmowania

  „Dlatego też, aby odnowienie obrzędów bierzmowania objęło także samą istotę obrzędu sakramentalnego naszą najwyższą powagą apostolską postanawiamy, by w przyszłości w Kościele łacińskim zachowano następującą zasadę: sakramentu bierzmowania udziela się przez namaszczenie krzyżmem na czole...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Mietek Dodano /25.04.2011 Znaków /801

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wypowiedzi Urzędu Nauczycielskiego Kościoła

  Dekret dla Ormian (Florencja 1439). Odnosi się do bierzmowania, streszcza teologię i praktykę bierzmowania. „Materią jest olej do namaszczenia poświęcony przez biskupa”. Nic tu nie mówi się o znaku wkładania rąk. Forma sprawowania: „Znaczę cię znakiem krzyża i umacniam cię krzyżmem zbawienia w imię...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Mietek Dodano /25.04.2011 Znaków /1 365

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Historyczne ukształtowanie nowotestamentowej tradycji

  Zewnętrznymi impulsami faktycznego rozdzielenia chrztu i włożenia rąk był głównie chrzest w nagłych wypadkach i chrzest schizmatyków. Jeśli już ochrzczeni przychodzili do biskupa wkładał na nich ręce na znak pełnego i całkowitego przyjęcia do Kościoła. Oba ryty zostały wcześnie...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Mietek Dodano /25.04.2011 Znaków /1 520

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Chrzest i włożenie rąk jako udzielanie Ducha w Nowym Testamencie

  Chrzest udziela Ducha i wiąże ze wspólnotą Ducha Świętego, co powinno być powszechnie znane każdemu chrześcijaninowi. Jako typowy przykład wielorakiego ścisłego połączenia Ducha Świętego i chrztu wymienić nalęzy 1Kor 12,13. „Typowy” jest ten tekst też dlatego, Paweł przejął tu już raz...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Mietek Dodano /25.04.2011 Znaków /3 933

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nowotestamentowe punkty cięzkości sakramentu bierzmowania

  Ten nowy Duch manifestuje się we wspólnocie wieloma darami i charyzmatami, ale do największych osiągnięć Pawła należy to, że opisuje dary Ducha nie jako nadzwyczajne wyjątki, lecz jako znaki w wierze w ogóle. Dala Pawła dar Ducha nie jest żadnym jednorazowym nadzwyczajnym wydarzeniem, lecz czymś...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Mietek Dodano /25.04.2011 Znaków /2 895

  praca w formacie txt

Do góry