Teologia /1 528 prac/

 • Ocena brak

  Rozumienie Eucharystii dzisiaj - osobowa obecność w „realnym znaku”

  Prachrześcijańskim zachowanym od stuleci, przekonaniem jest że w tej uczcie i jej pokarmie w eucharystii, chlebie i winie rzeczywiście jest obecne ciało i krew Chrystusa J6,58: To jest chleb, który z nieba zstąpił - nie jest on taki jak ten, który jedli wasi przodkowie, a poumierali. Kto spożywa ten chleb...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Mietek Dodano /25.04.2011 Znaków /2 408

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rozumienie Eucharystii dzisiaj

  Teologiczna systematyka ujmując podstawowe stwierdzenie biblijnego i historyczno- dogmatycznego przekazu powinna przemyśleć 3 następujące problem:

  problem obecności Pana

  centralny temat jego ofiarowania się

  podstawową myśl celebracji (communio)

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Mietek Dodano /25.04.2011 Znaków /273

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rozwój dogmatów - transsubstancjacja

  Ten filozoficzny termin związany jest z arystotelowską filozofią przyrody i jej rozróżnieniem „ substancji i przypadłości” był w tym dylemacie terminologiczną pomocą dla wyrażenia tego co zewnętrzne i tego co wewnętrzne. Zewnętrznego znaku i wewnętrznej rzeczywistości, wzajemnej współzależności...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Mietek Dodano /25.04.2011 Znaków /1 998

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rozwój dogmatów - Wczesne średniowiecze („znak albo rzeczywistośc”)

  Średniowieczne spory o ostatnią wieczerzę, teologiczne debaty charakteryzowały się fatalną alternatywą, która próbuje wciąż utorować sobie drogę „ czy pan jest obecny w znaku (infigura)” czy w rzeczywistości (inrealitate). Kiedy stawia się fałszywe pytania nie można odpowiedzieć na nie...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Mietek Dodano /25.04.2011 Znaków /872

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rozwój dogmatów - Starożytność (obraz uczty weselnej)

  Pierwsze przeniesienie biblijnego sposobu myślenia i wyrażenia się w świat hellenizmu mogło odwołać się do myślenia platońskiego o ile wyrażało platońskie rozumienie relacji doświadczalnej rzeczywistości i idei. To co widzialne, uchwytne jest obrazem i o tyle uczestnictwem w prawzorcowej...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Mietek Dodano /25.04.2011 Znaków /864

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Formy wczesnokościelnej celebracji eucharystii

  Różnorakie ujęcia relacji o ustanowieniu eucharystii odzwierciedla fakt, że w różnych rejonach pierwotnego kościoła centralna liturgia niedzielna posiadała różnorakie akcenty (chodzi o różne mszały). W pewnym sensie docieramy tu do różnorakich, regionalnych mszałów. W 1Kor 5,7: Wyrzućcie więc stary...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Mietek Dodano /25.04.2011 Znaków /7 777

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Aktualny stan badań nad najstarszą tradycją eucharystii

  Interesuje nas to co ten bardzo wczesny przekaz treściowo zawiera. Oto rezultaty stanu badań nad najstarszą tradycją eucharystii.

  ustanowienie eucharystii musi być tak opisane żeby widoczne się stało nie tylko jej przed wielkanocne zakorzenienie lecz doszło do głosu novum, którego wskrzeszenie...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Mietek Dodano /25.04.2011 Znaków /6 669

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Problem najstarszego przekazu Eucharystii

  Jednakże sama Tradycja nowotestamentowa ustala powielkanocne celebrowanie Eucharystii przede wszystkim na podstawie wydarzenia Ostatniej Wieczerzy. Co da się jeszcze wydobyć historycznie pytając z tej Ostatniej Wieczerzy? Gdzie da się uchwycić najstarszy przekaz? Wiadomo, że z czterech przekazów o...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Mietek Dodano /25.04.2011 Znaków /3 330

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jezus ziemski i początki Eucharystii

  Kościół i sakramenty w sposób istotny są rzeczywistością powielkanocną, a zatem ich ustanowienie przez Jezusa Chrystusa jest wydarzeniem rozległym obejmującym także Wielkanoc i Zesłanie Ducha Świętego. Jednakże dla naszej wiary dociekania historyczne na temat przedwielkanocnego ziemskiego Jezusa...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Mietek Dodano /25.04.2011 Znaków /1 632

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Odnowienie celebracji Eucharystycznej - Historyczny fundament

  Właściwym sacramentum ecclesiae świętym znakiem, w którym w sposób zasadniczy sam Kościół urzeczywistnia się i staje się widzialny, które przedstawia nie tylko jedno z podstawowych urzeczywistnień, lecz podstawowe urzeczywistnianie się communio wspólnoty wierzących z Jezusem Chrystusem między sobą jest...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Mietek Dodano /25.04.2011 Znaków /551

  praca w formacie txt

Do góry