Teologia /1 528 prac/

 • Ocena brak

  KAPŁANSTWO (SAKRAMENT ŚWIĘCEŃ) - Apostolskie następstwo

  Apostolski Kościół – to jest istotne, jeśli chodzi o samo kapłaństwo.

  Od IV w. do oficjalnego wyznania wiary wprowadzono jako czwarty element – “apostolski Kościół”. Credo formowało się przeż I – IV w.

  Ef – Kościół apostolski, czyli opart na fundamencie apostołów, jest tym, który głosi (jest...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Mietek Dodano /26.04.2011 Znaków /392

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KAPŁANSTWO (SAKRAMENT ŚWIĘCEŃ) - Odniesienie do Starego i Nowego Testamentu

  Kapłan (NT) – uczestniczy w jeynym kapłaństwie Chrystusa.

  Kapłan (ST) – składa ofiary.

  NT

  Kapłan – ma konkretną misję:

  ofiarnicza (kapłańska)

  prorocka (nauczająca)

  królewska (uczestniczymy w odkupieniu już teraz)

  W tych misjach uczestniczą wszyscy chrześcijanie, ale na swój...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Mietek Dodano /26.04.2011 Znaków /1 317

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Spowiedź a miłosierdzie

  Miłosierdzie – jedna z form miłości. To jest ta miłość, która jest ukierunkowana w człowieku na korzenie zła. Bóg wszedł w człowieku w to, przed czym człowiek ucieka. Bóg wszedł w śmierć. W tym, co mnie zabija spotykam Boga. To, co miało nas zabić okazuje się być miejscem, gdzie spotykam Boga...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Mietek Dodano /26.04.2011 Znaków /340

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Formy spowiedzi

  indywidualny

  z rozgrzeszeniem ogólnym, ale też z późniejszym wyznaniem grzechów

  grupowe – syt. zagrożenia

  kard. Ratzinger – jest potrzebne porządne studium nad historią sakramentu spowiedzi.

  Wszystkie sakramenty wiążą się z Mszą św. i wtedy należy je celebrować z wyjątkiem...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Mietek Dodano /26.04.2011 Znaków /483

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SPOŁECZNE SKUTKI GRZECHU

  Przez to, że tworzymy jedno ciało to jesteśmy jak naczynia połączone. Im bliżej każdy z nas jest Pana Jezusa, tym bardziej grzechy ranią innych. Nie ma grzechów prywatnych, bo jesteśmy jednym ciałem. Moja kondycja moralna ma wpływ na innych. Im bliżej jesteśmy Jezusa, tym bardziej ranią nas grzechy...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Mietek Dodano /26.04.2011 Znaków /721

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SOBÓR TRYDENCKI

  Sob. Tryd. znalazł się wobec zmasowanego ataku na konkretną praktykę pokutną. Sobór naucza:

  Pokutę należy odróżnić od chrztu. Jest ona właściwym sakramentem ustanowionym przez Chrystusa

  Kościół posiada władzę odpuszczania i zachowywania grzechów

  Sakramentalne rozgrzeszenie kapłana...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Mietek Dodano /26.04.2011 Znaków /1 039

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POKUTA - Przebaczenie grzechów w Nowym Testamencie

  Jezus mówi nie tylko o przebaczeniu, jakkolwiek takie słowa w Ewangelii się znajdują, np.: Twoje grzechy są ci odpuszczone. (Mk 2,5), ale zawsze służą one interpretacji Jego konkretnego postępowania. Mają zatem w pełnej mierze funkcję „forma sacramenti”. Grzesznik doświadcza przezwyciężenia swojej...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Mietek Dodano /26.04.2011 Znaków /4 370

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POKUTA - Nawrócenie i Ewangelia

  Pokuta nie jest tematem, który „także” występuje pośród innych w przepowiadaniu Jezusa, lecz zamierzonym zawróceniem z dotychczasowej złej drogi i zwróceniem się ku nadchodzącemu Królestwu Bożemu.

  Wezwanie do nawrócenia stoi w centrum Jezusowego przepowiadania. Programowe wezwanie Jezusa na początku Jego...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Mietek Dodano /26.04.2011 Znaków /1 657

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POKUTA - Rozumienie pokuty w Starym Testamencie

  Już w ST istnieją wywierające głębokie wrażenie teksty o nawróceniu i pokucie, które znajdujemy również w liturgii Wielkiego Postu. Trzeba tu na wstępie powiedzieć, że zbawienie, które stało się udziałem ludu przez jego Boga Jahwe jest rzeczywistością, która dokonuje się w społeczeństwie. Jahwe...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Mietek Dodano /26.04.2011 Znaków /2 969

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POKUTA - Grzech, przebaczenie

  W tym temacie istotniejsza jest odpowiedź na pyt.: jak osiągnąć wyzwolenie z niewoli grzechu niż szukanie przyczyn pochodzenia grzechu i winy. Grzech i wina nie jest powodem do rozpaczy, ponieważ istnieje Ewangelia o przebaczeniu.

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Mietek Dodano /26.04.2011 Znaków /237

  praca w formacie txt

Do góry