Teologia /1 528 prac/

 • Ocena brak

  ODNOWA KULTU MARYJNEGO - Chrystus w centrum

  “W Maryi Pannie” czytamy w Marialis cultus “wszystko odnosi się do Chrystusa i od Niego zależy”. To ze względu na Niego Bóg wybrał Ją od wieków na Matkę pod każdym względem świętą, to ze względu na Chrystusa Duch Święty przyozdobił Ją darami, jakich nikomu innemu nie udzielił. Chrystus jest...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Horacy Dodano /26.04.2011 Znaków /3 659

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ODNOWA KULTU MARYJNEGO - Charakter trynitarny

  Cześć okazywana Matce Bożej jest częścią składową kultu chrześcijańskiego. Należy więc zadać sobie najpierw pytanie, czym jest, na czym polega kult chrześcijański, jaka jest jego specyfika? Cześć oddawana Bogu przez chrześcijan nawiązuje wprawdzie do form kultu spotykanych w innych religiach...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Horacy Dodano /26.04.2011 Znaków /3 642

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Magna charta odnowy kultu maryjnego

  Pytanie o kształt autentycznej pobożności maryjnej, zajmujące od wieków serca wierzących i umysły teologów, stało się szczególnie aktualne  w obliczu nowych zadań stojących przed ewangelizacyjnym wysiłkiem Kościoła. Zagadnienie to winno stać się przedmiotem refleksji zwłaszcza ze strony tych, od...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Horacy Dodano /26.04.2011 Znaków /4 222

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Teologiczny sens chrystofanii

  -         Zmartwychwstanie jest zasadniczo wydarzeniem transcendentnym i ponadhistorycznym. Utrzymuje ono jednak mocną i uzasadnioną łączność z historią przede wszystkim poprzez rzeczywistość objawień, będących szczególnymi spotkaniami transcendencji Boga z immanencją człowieka, wieczności z czasem...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Horacy Dodano /26.04.2011 Znaków /3 137

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Narracje chrystofanijne

  -         narracje chrystofanii apostolskich (inaczej publiczne lub konstytutywne ­rozesłanie uczniów Mt, Mk - z; Jedenasta Łk, Mk - z; Dziesięciu - J; Siedmiu - J; Wniebowstąpienie - Dz) i chrystofanii prywatnych (Maria Magdalena - J, Mk - z; kobiety przy grobie Mt; Emaus Łk, Mk - z; Tomasz - J; pięciuset...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Horacy Dodano /26.04.2011 Znaków /3 934

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Historyczność i natura chrystofanii oraz ich wartość apologetyczna

  Pusty grób jest znakiem, poszlaką Zmartwychwstania. Pomiędzy złożeniem Jezusa do grobu a Zesłaniem Ducha Świętego dokonała się jednak seria wydarzeń, którą pierwotny Kościół ujął w lapidarnym stwierdzeniu: „Pan pozwolił się zobaczyć”, „ukazał się”, „dał się widzieć” (ofthe) i to one stały...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Horacy Dodano /26.04.2011 Znaków /3 307

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Problem tożsamości chrześcijańskiej (racje natury teologicznej) - Biblijna koncepcja cielesności ludzkiej

  W Piśmie Świętym ciało nie jest tylko ubraniem które zrzuca się, aby przyodziać nowe w nowej egzystencji. Nie jest częścią znamienną czy więzieniem wzniosłej i nieszczęśliwej z powodu historycznej egzystencji duszy, ale integralnym wymiarem osoby ludzkiej. Dlatego w Piśmie św. nazywa się człowieka...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Edek55 Dodano /26.04.2011 Znaków /2 704

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Problem tożsamości chrześcijańskiej (racje natury teologicznej) - Wiara w Boską obietnicę zmartwychwstania

  Obietnica ta pojawia się w Starym Testamencie ,jako wewnętrzna konsekwencja wiary w Boga, Stwór­cę całego człowieka, z duszą i ciałem. Stwórca nieba i ziemi jest także Tym, który zachowuje wiernie swoje przymierze z Abrahamem i jego potomstwem. W tej podwójnej perspektywie zacznie wyrażać się wiara w...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Edek55 Dodano /26.04.2011 Znaków /3 380

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Problem tożsamości chrześcijańskiej (racje natury teologicznej) - Chrześcijańska idea zbawcza

  Chrześcijaństwo to: doświadczenie realizmu grzechu, orędzie o darze przebaczenia w Chrystusie i wezwanie do odpo­wiedzialności w przeświadczeniu, że sam człowiek nie zbuduje królestwa prawdy, sprawiedliwości i pokoju. W Chrystusie została ustanowiona ekono­mia zbawcza - ekonomia przebaczającej miłości:...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Edek55 Dodano /26.04.2011 Znaków /2 999

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przyczyny wzrostu zainteresowania reinkarnacją

  Czym wytłumaczyć siłę przyciągającą idei reinkarnacji?

  (1) Europejski typ religijności postmodernistycznej. Jednostka w społeczeństwie współczesnym - pisze M. Neusch - jest jednostką dla-siebie, solip­systyczną, bez relacji z Bogiem, z innymi. Wszelkie doświadczenie, zdolne za­radzić zawrotowi...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Edek55 Dodano /26.04.2011 Znaków /2 581

  praca w formacie txt

Do góry