Teologia /1 528 prac/

 • Ocena brak

  Uniżenie Syna Bożego (Flp 2,5-11)

  To dążenie niech was ożywia; ono też było w Chrystusie Jezusie. On, istniejąc w postaci Bożej, nie skorzystał ze sposobności, aby na równi być z Bogiem, lecz ogołocił samego siebie, przyjąwszy postać sługi, stawszy się podobnym do ludzi. W zewnętrznym przejawie, uznany za człowieka, uniżył...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Horacy Dodano /26.04.2011 Znaków /1 445

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Chrystologia uniżenia (descendencji)

  W pismach Nowego Testamentu dostrzegamy tendencję do koncentrowania się na opisywaniu uniżenia i cierpień Syna Bożego. Uniżenie dokonuje się już we Wcieleniu, a później w całej ludzkiej egzystencji Jezusa. Szczególnie zaś w Jego męce i  śmierci. Chrystologia dostrzega fakt uniżenia (katabasis)...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Horacy Dodano /26.04.2011 Znaków /473

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Chrystologia wywyższenia (ascendencji)

  Chrystologiczna refleksja Kościoła posiadała za punkt wyjścia wydarzenie zmartwychwstania. W nim bowiem objawiła się Boża moc i miłosierdzie za pośrednictwem Chrystusa.   

  Tego właśnie Jezusa wskrzesił Bóg, a my wszyscy jesteśmy tego  świadkami. Wyniesiony na prawicę Boga, otrzymał od Ojca...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Horacy Dodano /26.04.2011 Znaków /579

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jezus Chrystus w centrum wiary i teologii

    Osoba Jezusa Chrystusa, Jego tajemnica, człowieczeństwo, działalność historyczna, a szczególnie Pascha stanowią centrum zainteresowania i zarazem istotny wątek całej współczesnej teologii chrześcijańskiej, a nie tylko dogmatyki. 

  Świadomość ta dojrzała już przed Soborem Watykańskim II, który tę...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Horacy Dodano /26.04.2011 Znaków /2 602

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ODNOWA KULTU MARYJNEGO - W stronę człowieka

  Każda epoka ma swój obraz Maryi i wydobywa z bogactwa darów, jakie złożył w Niej Bóg, te, które w danym czasie wydają się być najcenniejsze. Nasze czasy charakteryzują się szczególnym rozwojem nauk o człowieku, takich jak psychologia, socjologia, antropologia. Wyniki badań tych nauk mają wpływ na...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Horacy Dodano /26.04.2011 Znaków /4 587

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ODNOWA KULTU MARYJNEGO - Uwrażliwienie ekumeniczne

  Jednym ze znaków czasu, w którym żyjemy, jest uświadomienie sobie przez chrześcijan zgorszenia, jakie płynie dla świata z powodu braku jedności wśród wyznawców Chrystusa. Troska o zjednoczenie chrześcijan przenika, przynajmniej od czasów Soboru, wszystkie wymiary życia Kościoła. Znajduje swoje...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Horacy Dodano /26.04.2011 Znaków /5 262

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ODNOWA KULTU MARYJNEGO - Ujęcie liturgiczne

  “Święta liturgia z powodu swej niezwykłej wartości w kulcie Bożym jest złotą regułą pobożności chrześcijańskiej”. Adhortacja Marialis cultus proponuje wprowadzenie tej zasady do czci oddawanej Maryi w Kościele. “Jeśli bowiem ktoś bada dzieje kultu chrześcijańskiego”, czytamy w dokumencie “z...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Horacy Dodano /26.04.2011 Znaków /3 219

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ODNOWA KULTU MARYJNEGO - Spojrzenie biblijne

  “Nie znać Pisma świętego, to nie znać Chrystusa” powiedział św. Hieronim. Nieznajomość Pisma świętego jest również nieznajomością Jego Matki dodaje ks. Kudasiewicz. Zaś adhortacja apostolska Marialis cultus, proponując biblijną drogę odnowy kultu maryjnego, przypomina, że “chrześcijańska...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Horacy Dodano /26.04.2011 Znaków /4 417

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ODNOWA KULTU MARYJNEGO - Zwierciadło dla Kościoła

  Miarą wielkości każdego członka Kościoła jest intensywność jego więzi z Chrystusem Głową Kościoła. Nie ulega żadnej wątpliwości, że Maryja, jako Matka, stoi najbliżej Chrystusa. Stąd też Jej znaczenie dla Kościoła jest wyjątkowe, większe niż wszystkich innych ludzi. Maryja stanowi...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Horacy Dodano /26.04.2011 Znaków /3 420

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ODNOWA KULTU MARYJNEGO - Wołanie o Ducha

  Niedocenianie Ducha Świętego w teologii i pobożności chrześcijaństwa zachodniego jest problemem, o którym w ostatnich dziesiątkach lat głośno sie mówi i któremu usiłuje sie na różne sposoby zaradzić. Od czasów Soboru, pod wpływem chrześcijan Wschodu, Kościół katolicki z pogłębioną świadomością...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Horacy Dodano /26.04.2011 Znaków /3 695

  praca w formacie txt

Do góry