Teologia /1 528 prac/

 • Ocena brak

  Adopcjonizm

  (z łac. “przybranie”). Herezja powstała w Hiszpanii w VIII stuleciu, która utrzymywała, że Chrystus jako Bóg był z samej natury prawdziwym Synem Bożym, ale jako Człowiek był tylko Synem przybranym (zob. DH 595,610-15; ND 638).

  Głównymi przedstawicielami adopcjonizmu byli: Elipand (ok. 718-802), arcybiskup...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Edward001 Dodano /22.11.2012 Znaków /807

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Akatistos

  (gr. “nie siedząc”). Jedna z najstarszych i najpiękniejszych pieśni pochwalnych na cześć Matki Bożej na bizantyńskim Wschodzie. Składa się z 24 strof, a śpiewa sieją zazwyczaj stojąc (stąd jej nazwa) podczas sobotniego czuwania wigilijnego w piątym tygodniu greckiego Wielkiego Postu.

  Pierwsza...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Edward001 Dodano /22.11.2012 Znaków /869

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Abba

  Wyraz aramejski, pieszczotliwy = ojciec, najwyraźniej po raz pierwszy w odniesieniu do Boga użyty przez Jezusa. W Nowym Testamencie (Mk 14, 36; Rz 8, 15; Ga 4, 6) zawsze towarzyszy mu od-powiednik grecki.

  Zob. przybranie za dzieci boże, bóg jako ojciec.

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Edward001 Dodano /22.11.2012 Znaków /264

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Aborcja

  (łac. “poronienie”). Zamierzone zgładzenie nienarodzonego dziecka w łonie matki, lub poprzez usunięcie go z łona matki. Niezamierzona śmierć nienarodzonego dziecka podczas operacji, która ma uratować życie matki jest aborcją “niebezpośrednią”: śmierć dziecka jest tragicznym, choć nieuniknio-nym...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Edward001 Dodano /22.11.2012 Znaków /2 200

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Chrystus według gnozy

    Wczesne chrześcijaństwo miało duże problemy z uznaniem pełnego człowieczeństwa Jezusa Chrystusa Syna Bożego. Pojawiły się bowiem tendencje, aby ludzkie ciało Jezusa uważać za pozorne, eteryczne, za rodzaj zjawy (dokeci). Uważano, że jest niedopuszczalnie ubliżające Bogu przyjęcie ludzkiego...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Horacy Dodano /26.04.2011 Znaków /3 535

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Elementy chrystologii judeochrześcijańskiej

  Chrześcijaństwo znalazło sie w polu oddziaływania kultury greckiej (która zawładnęła imperium rzymskim) i jej pochodniej kultury hellenistycznej oraz prawa rzymskiego. Ludzie wykształceni tego czasu zostali uformowani pod wpływem filozofii i nauki greckiej oraz wdrażani byli w rytm życia, rzymską...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Horacy Dodano /26.04.2011 Znaków /3 328

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Uwarunkowania kerygmatu apostolskiego

   Młode chrześcijaństwo musiało określić się wobec judaizmu i  świata hellenistycznego. Stało się zgorszeniem dla  Żydów i głupstwem dla pogan (1 Kor 1,23). Większość  Żydów nie zaakceptowała nauki o bóstwie Jezusa Chrystusa. Dla Greków i pogan nie do przyjęcia była prawda i realnym wcieleniu i...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Horacy Dodano /26.04.2011 Znaków /735

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jezus a historia

  Współcześnie większość historyków i religioznawców nie kwestionuje faktu istnienia Jezusa narodzonego w Betlejem (w 5-6 roku przed naszą erą) mieszkającego w Nazarecie, prowadzącego wędrowny tryb  życia religijnego nauczyciela, ukrzyżowanego poza murami Jerozolimy (14 kwietnia 30 roku naszej ery). ...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Horacy Dodano /26.04.2011 Znaków /2 676

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Chrystologia biblijna Josepha Ratzingera

  Syntezę teologii biblijnej na odcinku chrystologii daje kard. Joseph Ratzinger (ur. 1927 r.). Punktem wyjścia tej refleksji jest pytanie o Jezusa.   

  Ewangeliści synoptycy (Mk, Mt,  Łk) relacjonują rozmowę Jezusa z Apostołami pod Cezareą Filipową (Mk 8,27-30). Wówczas sam Jezus stawia pytanie: „za kogo...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Horacy Dodano /26.04.2011 Znaków /4 199

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Prymat Chrystusa (Kol 1,15-20)

  On jest obrazem Boga niewidzialnego - Pierworodnym wobec każdego stworzenia, bo w Nim zostało wszystko stworzone: i to, co w niebiosach, i to, co na ziemi, byty widzialne i niewidzialne, czy Trony, czy Panowania, czy Zwierzchności, czy Władze.  Wszystko przez Niego i dla Niego zostało stworzone.  

  On jest...

  Ocena / Przedmiot / Teologia

  Autor /Horacy Dodano /26.04.2011 Znaków /1 100

  praca w formacie txt

Do góry